• Helpman2 C
  • Helpman3 C
  • Helpman1 C

Kindervrijmarkt Helpman op 27 april 2018

Beethovenlaan tijdelijk tweerichtingsverkeer

logoherepoort
De Helperzoom tussen Groenendaal en de Händellaan is vanaf 26 maart tot 9 mei dicht voor autoverkeer. Combinatie Herepoort maakt hier de aansluiting op de Helperzoomtunnel, die in aanbouw is. Ook de Helper Brink tussen de Strausslaan en de Helperzoom is afgesloten.Onder andere om de scholen aan de Sweelincklaan goed bereikbaar te houden, wordt de Beethovenlaan tijdelijk opengesteld voor verkeer in beide richtingen. Als de werkzaamheden aan de aansluiting bij de Helperzoom klaar zijn, wordt het weer eenrichtingsverkeer.

Lees meer...

Helperbel 2018 - 1 is uit

Alternatieve routes tijdens afsluiting deel Helperzoom

logoherepoort

Naar aanleiding van de aankondiging van de afsluiting van een deel van de Helperzoom zijn bij de uitvoerder, de Combinatie Herepoort veel vragen binnengekomen over de alternatieve routes,
Hieronder vindt u  een kaartje waarop de alternatieve routes zoals die in door de Herepoort Combinatie in overleg met de Gemeente Groningen, zijn vastgesteld.

Lees meer...

Deel Helperzoom afgesloten van 26 maart tot en met 7 mei

In verband met het werk aan de aansluiting van de Helperzoom op de weg naar de Helperzoomtunnel is de Helperzoom vanaf de kruising Groenendaal tot aan kruising Händellaan vanaf 26 maart (twee weken later dan eerder werd aangekondigd)  tot en met 7 mei afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De Helper Brink is vanaf de Strausslaan tot de kruising Helperzoom afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen passeren.

Lees meer...

Verkeerzaken centrale thema op jaarvergadering Wijkcomité

logo helpman

De jaarlijkse algemene bewonersvergadering van het Wijkcomité Helpman (op 21 november 2017) had deze keer één duidelijk thema: het verkeer in de wijk. Zowel de algemene problematiek rond het verkeer en het parkeren kwam aan de orde, als ook de gevolgen voor de wijk van de plannen rond de nieuwe zuidelijke ringweg. Veel wijkbewoners bezochten de vergadering en namen deel aan de discussie. Het verslag van de bijeenkomst leest u hieronder.

Lees meer...

Flitsberichten

Kindervrijmarkt

Bestuurssamenstelling Wijkcomité

Wie zijn de bestuursleden van het Wijkcomité Helpman?

Brief naar aanleiding verkeersproblemen

Naar aanleidng van vragen en opmerkingen in de Algemene ledenvergadering van november 2017 is door het Wijkcomité een brief naar het gemeentebestuur gestuurd.

Antwoord gemeente op brief verkeersproblemen Helpman

Hierboven hebben we melding gemaakt van een brief uitgaande van het Wijcomité over de verkeerproblemen in de wijk Helpman. Dit naar aanleiding van vragen en opmerkingen op de Algemene ledenvergadering van november 2017. Het antwoord van de afdeling verkeer van de Gemeente Groningen leest u hieronder (als u daarvoor eerst op de groene tekst klikt).

Nieuw logo/nieuwe website

Het Wijkcomité Helpman heeft een nieuwe website en een nieuw logo.