• Helpman2 C
  • Helpman3 C
  • Helpman1 C

Poort Mesdag Hereweg weer dicht

Vanaf woensdag 18 januari 2017 is de grote poort van Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag aan de Hereweg weer gesloten. In maart 2014 was een wijziging van de doelgroep in dat deel van de Mesdag de reden om de poort te openen. Een nieuwe wijziging van de groep patiënten aan de Hereweg is aanleiding om de poort nu weer te sluiten.

Bestemming afgelopen drie jaar
De afgelopen drie jaren werd het oude voorgebouw van FPC Dr. S. van Mesdag, het gebouw dat zich direct achter de toegangspoort aan de Hereweg bevindt, bewoond door patiënten in de laatste fase van hun behandeling. Oftewel patiënten die buiten de muren van de Mesdag mogen wonen en die al veel vrijheden hebben. Dit deel van het gebouw is dan ook niet toegankelijk vanuit de hoofdlocatie van de Mesdag (ingang Helperlinie).

Andere groep
Op dit moment is er echter meer behoefte aan plekken voor patiënten die langdurige zorg en een hogere mate van beveiliging nodig hebben. Ook hiervoor leent de locatie aan de Hereweg zich uitstekend. De consequentie is wel dat de hoofdpoort weer dicht gaat en dat een deel van de daar verblijvende patiënten minder vrijheden heeft, dan de patiënten die er de afgelopen drie jaar woonden.

Flitsberichten

Werkzaamheden Kempkensberg en Engelse Kamp

De gemeente is begonnen met de werkzaamheden aan en rondom de Kempkensberg en het Engelse Kamp. Eerst wordt het groenbestand en een aantal ecologische maatregelen getroffen, waarna kabels en leidingen worden gelegd en verlegd. Daarna zullen de voorbereidingen voor de bouw beginnen. Meer leest u in onderstaande brief.
(Klik op de groene koptekst voor meer info)

Kindervrijmarkt op 27 april (KONINGSDAG)

(Klik op de groene koptekst voor meer info)

Brief naar aanleiding verkeersproblemen

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen in de Algemene ledenvergadering van november 2017 is door het Wijkcomité een brief naar het gemeentebestuur gestuurd. 
(Klik op de groene koptekst om de brief te lezen)

Antwoord gemeente op brief verkeersproblemen Helpman

Hierboven hebben we melding gemaakt van een brief uitgaande van het Wijcomité over de verkeerproblemen in de wijk Helpman. Dit naar aanleiding van vragen en opmerkingen op de Algemene ledenvergadering van november 2017. Het antwoord van de afdeling verkeer van de Gemeente Groningen leest u hieronder.
(Klik op de groene koptekst om de brief te lezen)

Nieuw logo/nieuwe website

Het Wijkcomité Helpman heeft een nieuwe website en een nieuw logo.