• Helpman2 C
  • Helpman3 C
  • Helpman1 C

Kunstwerken Coenderspark tijdelijk van hun plek

Op initiatief van bewoners en gebruikers en in overleg met hen wordt het Coenderspark de komende tijd opnieuw ingericht. In het park staan ook twee kunstwerken: Neerstrijkende vogel van Jan van Baren en De Vlam van Edu Waskowsky. Vrijdag 14 april worden beide kunstwerken verwijderd vanwege de geplande werkzaamheden.

 

Na afronding hiervan zal het kunstwerk van Waskowsky weer een centrale plek in het park krijgen, het kunstwerk van Van Baren gaat naar de kunstopslag van de gemeente. Dit werk zal later op een nader te bepalen plek in de stad worden herplaatst. In de tijd dat beide kunstwerken van hun plek zijn, worden ze bovendien gerestaureerd. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door Stadsbeheer in samenwerking met het Centrum Beeldende Kunst (CBK) dat samen verantwoordelijk is voor de Kunst op Straat in Groningen.

 


Neerstrijkende Vogel, Jan van Baren, bron: http://www.westeremden.eu


De Vlam, Edu Waskowsky, bron: www.staatingroningen.nl

 

Flitsberichten

Werkzaamheden Kempkensberg en Engelse Kamp

De gemeente is begonnen met de werkzaamheden aan en rondom de Kempkensberg en het Engelse Kamp. Eerst wordt het groenbestand en een aantal ecologische maatregelen getroffen, waarna kabels en leidingen worden gelegd en verlegd. Daarna zullen de voorbereidingen voor de bouw beginnen. Meer leest u in onderstaande brief.
(Klik op de groene koptekst voor meer info)

Kindervrijmarkt op 27 april (KONINGSDAG)

(Klik op de groene koptekst voor meer info)

Brief naar aanleiding verkeersproblemen

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen in de Algemene ledenvergadering van november 2017 is door het Wijkcomité een brief naar het gemeentebestuur gestuurd. 
(Klik op de groene koptekst om de brief te lezen)

Antwoord gemeente op brief verkeersproblemen Helpman

Hierboven hebben we melding gemaakt van een brief uitgaande van het Wijcomité over de verkeerproblemen in de wijk Helpman. Dit naar aanleiding van vragen en opmerkingen op de Algemene ledenvergadering van november 2017. Het antwoord van de afdeling verkeer van de Gemeente Groningen leest u hieronder.
(Klik op de groene koptekst om de brief te lezen)

Nieuw logo/nieuwe website

Het Wijkcomité Helpman heeft een nieuwe website en een nieuw logo.