• Helpman2 C
  • Helpman3 C
  • Helpman1 C

Behoefteonderzoek informatiecentrum Aanpak Ring Zuid

Combinatie Herepoort gaat samen met Aanpak Ring Zuid een informatiecentrum opzetten voor geïnteresseerden en omwonenden van de zuidelijke ringweg. Studente Fleur van Son doet onderzoek naar wat er in het informatiecentrum zou moeten komen. U kunt haar helpen door een enquête in te vullen.

Het invullen van de online enquête kost ongeveer vijf minuten. Onder de invullers worden vijf cadeaubonnen verloot van bol.com ter waarde van €15. Wilt u hier kans op maken, laat dan aan het einde van de enquête uw e-mailadres achter.

Afstudeeronderzoek
Het onderzoek is opgezet door Fleur van Son. Zij is vierdejaarsstudent van de opleiding Facility Management aan de Hanzehogeschool in Groningen. Op dit moment is ze bezig met haar afstudeeronderzoek bij Combinatie Herepoort. De enquête moet duidelijk maken welke wensen en behoeften er zijn voor het informatiecentrum. De uitkomsten worden gebruikt bij het opzetten en inrichten ervan.

Locatie
Waar het informatiecentrum van Aanpak Ring Zuid komt, is nog niet bekend. Hierover wordt binnenkort een beslissing genomen. Uiteraard komt het in de directe omgeving van de werkzaamheden. Wie nu al informatie over het project Aanpak Ring Zuid wil krijgen, kan terecht bij het informatiecentrum Groningen Vernieuwt op de Grote Markt. Daar staat de maquette van het project. De medewerkers van het informatiecentrum kunnen vele vragen beantwoorden.

Flitsberichten

Werkzaamheden Kempkensberg en Engelse Kamp

De gemeente is begonnen met de werkzaamheden aan en rondom de Kempkensberg en het Engelse Kamp. Eerst wordt het groenbestand en een aantal ecologische maatregelen getroffen, waarna kabels en leidingen worden gelegd en verlegd. Daarna zullen de voorbereidingen voor de bouw beginnen. Meer leest u in onderstaande brief.
(Klik op de groene koptekst voor meer info)

Kindervrijmarkt op 27 april (KONINGSDAG)

(Klik op de groene koptekst voor meer info)

Brief naar aanleiding verkeersproblemen

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen in de Algemene ledenvergadering van november 2017 is door het Wijkcomité een brief naar het gemeentebestuur gestuurd. 
(Klik op de groene koptekst om de brief te lezen)

Antwoord gemeente op brief verkeersproblemen Helpman

Hierboven hebben we melding gemaakt van een brief uitgaande van het Wijcomité over de verkeerproblemen in de wijk Helpman. Dit naar aanleiding van vragen en opmerkingen op de Algemene ledenvergadering van november 2017. Het antwoord van de afdeling verkeer van de Gemeente Groningen leest u hieronder.
(Klik op de groene koptekst om de brief te lezen)

Nieuw logo/nieuwe website

Het Wijkcomité Helpman heeft een nieuwe website en een nieuw logo.