Home

Praat mee over zorg en welzijn in de buurt

Oproep voor de Expertmeeting WIJ en het veld. Datum: dinsdag 31 oktober, 19.00 uur  Plaats: stadhuis Groningen, nieuwe raadzaal Stadjers, bewonersorganisaties en professionals: Praat mee over de kwaliteit van welzijn en zorg bij u in de buurt!
De gemeenteraad van Groningen wil graag weten van bewoners(-organisaties) en professionals:
1. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van welzijn en zorg bij u in de buurt?
2. Wat gaat goed en wat kan beter?
Er worden 5 thematafels gevormd:
- samenleven in de buurt, - veiligheid, - actief in de samenleving, - (mantel)zorg, - leren/onderwijs.
Benadering vanuit de invalshoeken: preventie, samenwerking en zeggenschap.
Naast de thematafels is er een ‘babbelbox’, hierin kan iedereen zijn of haar mening geven over alles wat zich in buurten en wijken voordoet op het gebied van de genoemde thema’s.
Raadsleden willen met deze bijeenkomst informatie ophalen in de stad over wat er leeft over zorg en welzijn om hiermee eventueel het gemeentelijk beleid bij te kunnen sturen.
Meer informatie en opgave via de website: https://gemeente.groningen.nl/expertmeetingwij
(Indien u plaats wilt nemen op de publieke tribune of wilt toehoren tijdens de thematafels, hoeft u zich niet aan te melden. Ook niet indien u spontaan wilt inspreken via de babbelbox
 
PROGRAMMA EXPERTMEETING WIJ EN HET VELD
 
Datum: dinsdag 31 oktober vanaf 19.00 uur
Plaats: stadhuis Groningen, nieuwe raadzaal
 
De indeling van de avond is als volgt:
19.00 uur: opening en kort welkomstwoord door voorzitter Max Blom
19.05-19.20 uur: plenaire inleiding door gastspreker Daniël Giltay Veth (adviseur transities
in het sociale domein)
19.20-19.35 uur: plenaire presentatie door Stadadviseert
19.35-19.45 groepen naar de verschillende thema-ruimtes in het stadhuis
19.45-20.30 uur: 1e themaronde
20.30-21.00 uur: koffiepauze + aansluitend groepen naar de thema-ruimtes
21.00-21.45 uur: 2e themaronde
21.45-21.55 terug naar de nieuwe raadzaal
21.55 uur: plenaire afronding van de avond door Daniël Giltay Veth
22.30 uur: sluiting door voorzitter Max Blom
 
De themarondes vinden plaats in verschillende ruimtes in het stadhuis. De tafelgesprekken worden bijgestaan door een gespreksleider.
In elke zaal zal, naast de experts en raadsleden aan tafel, gelegenheid zijn voor geïnteresseerden om te luisteren en aan het einde van de ronde een vraag/opmerking in te brengen.
Tijdens de themarondes kan vrij worden ingesproken op een zelfgekozen thema, via de ‘babbelbox