• Helpman2 C
  • Helpman3 C
  • Helpman1 C

Bestuurssamenstelling Wijkcomité

Wie zijn de bestuursleden van het Wijkcomité Helpman?

Sjoukje Kooistra Voorzitter/Red. Helperbel

Hein Meijer Secretaris/website

Herman Marsman Penningmeester

Ada de Jager Verkeer

Liesbeth Fransen Website

Matty Fransen Verkeer/vice-voorzitter

Hermie Monster – Hooijer  Kunst/ Wonen

Jan Rasterhoff Website

Flitsberichten

Kindervrijmarkt

Bestuurssamenstelling Wijkcomité

Wie zijn de bestuursleden van het Wijkcomité Helpman?

Brief naar aanleiding verkeersproblemen

Naar aanleidng van vragen en opmerkingen in de Algemene ledenvergadering van november 2017 is door het Wijkcomité een brief naar het gemeentebestuur gestuurd.

Antwoord gemeente op brief verkeersproblemen Helpman

Hierboven hebben we melding gemaakt van een brief uitgaande van het Wijcomité over de verkeerproblemen in de wijk Helpman. Dit naar aanleiding van vragen en opmerkingen op de Algemene ledenvergadering van november 2017. Het antwoord van de afdeling verkeer van de Gemeente Groningen leest u hieronder (als u daarvoor eerst op de groene tekst klikt).

Nieuw logo/nieuwe website

Het Wijkcomité Helpman heeft een nieuwe website en een nieuw logo.