Home

Wijkorganisaties keren zich tegen plannen ringweg

Ringweg Helpman Groningen

De wijkorganisaties Helpman, De Wijert, Herewegbuurt, Rivierenbuurt en Grunobuurt Zuid hebben met een huis-aan-huis verspreidde folder de bewoners van deze wijken geinformeerd over de gevolgen van de aanleg van de nieuwe zuidelijke ringweg. De organisaties pleiten voor verdergaand onderzoek naar een alternatief traject voor het doorgaande verkeer. Uitgebreide informatie vindt u elders op deze site via

www.wijkhelpman.nl/themas/verkeer-en-vervoer

en via de sites
www.ringzuid.nl, de website van de Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg
www.aanpakringzuid.nl, de website van de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid