• Helpman2 C
  • Helpman3 C
  • Helpman1 C

Wijkorganisaties keren zich tegen plannen ringweg

Ringweg Helpman Groningen

De wijkorganisaties Helpman, De Wijert, Herewegbuurt, Rivierenbuurt en Grunobuurt Zuid hebben met een huis-aan-huis verspreidde folder de bewoners van deze wijken geinformeerd over de gevolgen van de aanleg van de nieuwe zuidelijke ringweg. De organisaties pleiten voor verdergaand onderzoek naar een alternatief traject voor het doorgaande verkeer. Uitgebreide informatie vindt u elders op deze site via

www.wijkhelpman.nl/themas/verkeer-en-vervoer

en via de sites
www.ringzuid.nl, de website van de Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg
www.aanpakringzuid.nl, de website van de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid

Flitsberichten

Kindervrijmarkt

Bestuurssamenstelling Wijkcomité

Wie zijn de bestuursleden van het Wijkcomité Helpman?

Brief naar aanleiding verkeersproblemen

Naar aanleidng van vragen en opmerkingen in de Algemene ledenvergadering van november 2017 is door het Wijkcomité een brief naar het gemeentebestuur gestuurd.

Antwoord gemeente op brief verkeersproblemen Helpman

Hierboven hebben we melding gemaakt van een brief uitgaande van het Wijcomité over de verkeerproblemen in de wijk Helpman. Dit naar aanleiding van vragen en opmerkingen op de Algemene ledenvergadering van november 2017. Het antwoord van de afdeling verkeer van de Gemeente Groningen leest u hieronder (als u daarvoor eerst op de groene tekst klikt).

Nieuw logo/nieuwe website

Het Wijkcomité Helpman heeft een nieuwe website en een nieuw logo.