• Helpman2 C
  • Helpman3 C
  • Helpman1 C

BORG-schouw 2006

Sinds enkele jaren heeft de gemeente Groningen een 'Beheerplan Openbare Ruimte Groningen" (BORG). In dit beheerplan zijn de kwaliteitseisen vastgelegd waaraan de verschillende elementen van de openbare ruimte (bestrating, groen, etc.) behoren te voldoen. Het inspecteren van de staat waar de openbare ruimte in verkeert past binnen dit beheerplan. Bij de gemeente heeft men deze inspectie enkele jaren geleden BORG-schouw gedoopt.

De gemeente juicht het toe als burgers van onze mooie stad zélf ook hun steentje willen bijdragen aan deze BORG-schouw. Burgers kunnen zowel in de eigen wijk als in een andere wijk 'schouwen' (de staat waarin de openbare ruimte verkeert beoordelen). De gemeente organiseert elk jaar een cursus waarin de burgers leren aan de hand van vaststaande criteria deze staat te beoordelen. Binnenkort zal duidelijk worden wanneer de schouw en de cursus zullen worden gehouden (de schouw waarschijnlijk in september). Mensen die al eerder aan de BORG-schouw deelnamen zijn i.h.a. enthousiast, en laten het niet bij één keer. Als u belangstelling heeft kunt u bellen met de buurtconciërges (5278778), of geregeld even op deze website klikken. Zodra er meer bekend is over data etc. kunt u dit onder de rubriek 'Nieuws" vinden.

Flitsberichten

Werkzaamheden Kempkensberg en Engelse Kamp

De gemeente is begonnen met de werkzaamheden aan en rondom de Kempkensberg en het Engelse Kamp. Eerst wordt het groenbestand en een aantal ecologische maatregelen getroffen, waarna kabels en leidingen worden gelegd en verlegd. Daarna zullen de voorbereidingen voor de bouw beginnen. Meer leest u in onderstaande brief.
(Klik op de groene koptekst voor meer info)

Kindervrijmarkt op 27 april (KONINGSDAG)

(Klik op de groene koptekst voor meer info)

Brief naar aanleiding verkeersproblemen

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen in de Algemene ledenvergadering van november 2017 is door het Wijkcomité een brief naar het gemeentebestuur gestuurd. 
(Klik op de groene koptekst om de brief te lezen)

Antwoord gemeente op brief verkeersproblemen Helpman

Hierboven hebben we melding gemaakt van een brief uitgaande van het Wijcomité over de verkeerproblemen in de wijk Helpman. Dit naar aanleiding van vragen en opmerkingen op de Algemene ledenvergadering van november 2017. Het antwoord van de afdeling verkeer van de Gemeente Groningen leest u hieronder.
(Klik op de groene koptekst om de brief te lezen)

Nieuw logo/nieuwe website

Het Wijkcomité Helpman heeft een nieuwe website en een nieuw logo.