Home

Wijkcomité niet blij met verkeersplan voor Helpman

Naar aanleiding van een artikel in het Dagblad van het Noorden van 2 december heeft het Wijkcomité Helpman kenbaar gemaakt dat de bewoners HELPMAN niet blij zijn met het verkeersplan voor hun wijk. Hieronder leest u de verklaring van de voorzitter van het Wijkcomité. 
Door de bouw van de Ringweg Zuid met het verdwijnen van op- en afritten zoals is voorgesteld zullen duizenden auto’s meer door de wijk gaan rijden. Let wel – duizenden auto’s per dag. Bewoners maken zich daar al jaren zorgen over. Het kan anders als gekeken wordt naar alternatieve plannen van Ir. P. Muyzert. STOP DAAROM MET DE HUIDIGE PLANNEN en DENK EERST GOED NA VOORDAT DE WOONWIJKEN IN HET ZUIDEN VAN ONZE STAD DE DUPE WORDEN VAN DE HUIDIGE PLANNEN.

Gerda Bosma
Voorzitter wijkcomité Helpman