Helpman: een gevarieerde wijk

Groningen Helpman kruising Brink Verlengde Hereweg

Helpman is een gevarieerde wijk. Met vooroorlogse straten en huizen, nieuwbouw, villa's en flats. Een populaire wijk in het zuiden van Groningen, door de goede bereikbaarheid ten opzichte van de binnenstad en de kwaliteit van de voorzieningen.Kenmerkend is ook het groen: voor een wandeling in de buurt is niet alleen het Sterrebos populair, maar ook het Helperpad, het Groenesteinpark, Coendershof en Helperzoom. In 2014 werd door bewoners het 2 wijkenpad ontwikkeld.

Waar loopt de grens van de wijk precies? Op bijgaande kaart ziet u het.

Helpman Coendersborg Villabuurt Klein Martijn  Rabenhaupterrein Groningen

Niet alleen de huizen zijn divers, ook de mensen die er wonen zijn verschillend: jong en oud, rijk en arm. In het overzicht vindt u de gegevens over de samenstelling van huishoudens in de wijk. Voor meer informatie verwijzen we naar het Gemeentelijk Informatie Centrum van de gemeente.

1 = Villabuurt Oost
2 = Helpman
3 = Coendersborg
4 = Villabuurt West

Samenstelling huishoudens Helpman, 1 januari 2005
 
 
1
2
3
4
Eenpersoons- huishoudens
228
1534
642
50
Samenwonend (gehuwd)
zonder kind(eren)
125
280
 
339
 
84
 
Samenwonend (ongehuwd),
zonder kind(eren)
22
 
439
 
 
135
 
8
 
Samenwonend (gehuwd) met kind(eren)
64
 
240
281
 
25
 
Samenwonend (ongehuwd) met kind(eren)
8
 
103
67
 
1
 
Eenoudergezin
6
 
131
72
 
1
 
Overige huishoudens zonder kind(eren)
7
 
174
19
 
2
 
Overige huishoudens met kind(eren)
3
 
24
15
 
2
 
Totaal
463
3025
1570
173

Ontleend aan Rondje Stad, Helpman, DvhN- december 2005