Helperbel

Uw eigen wijkkrant de Helper Bel
De Helperbel is de wijkkrant van het Wijkcomité Helpman. Hij verschijnt vier keer per jaar.
De krant wordt huis-aan-huis verspreid door de hele wijk, met een oplage van ruim 5500 exemplaren.
Alle nieuwtjes, belangrijke ontwikkelingen in de wijk, historie, bijzondere wijkbewoners... u kunt het lezen in de Helper Bel.

Kopij
Heeft u kopij voor de Helper Bel? Neem contact op met de redactie via redactie@wijkhelpman.nl

Adverteren
Wilt u adverteren in de Helper Bel? Neem contact op met de redactie voor de voorwaarden en de kosten.

Helperbel digitaal
Is uw Helper Bel per ongeluk bij het oud papier gekomen? Hieronder staan ze ook..

Helperbel Digitaal

Hieronder vindt u de meest recente Helperbel


Oudere Helperbellen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helperbel 2003. nummer 4
Helperbel 2003. nummer 3
Helperbel 2003. nummer 2 (niet beschikbaar)
Helperbel 2003. nummer 1 (niet beschkbaar)
 
 
 
Helperbel 2000. nummer 4
Helperbel 2000. nummer 3
Helperbel 2000. nummer 2 (niet beschikbaar)
Helperbel 2000. nummer 1 (niet beschikbaar)
 
 

Subcategorieën

Flitsberichten

Kindervrijmarkt

Bestuurssamenstelling Wijkcomité

Wie zijn de bestuursleden van het Wijkcomité Helpman?

Brief naar aanleiding verkeersproblemen

Naar aanleidng van vragen en opmerkingen in de Algemene ledenvergadering van november 2017 is door het Wijkcomité een brief naar het gemeentebestuur gestuurd.

Antwoord gemeente op brief verkeersproblemen Helpman

Hierboven hebben we melding gemaakt van een brief uitgaande van het Wijcomité over de verkeerproblemen in de wijk Helpman. Dit naar aanleiding van vragen en opmerkingen op de Algemene ledenvergadering van november 2017. Het antwoord van de afdeling verkeer van de Gemeente Groningen leest u hieronder (als u daarvoor eerst op de groene tekst klikt).

Nieuw logo/nieuwe website

Het Wijkcomité Helpman heeft een nieuwe website en een nieuw logo.