Helperbel

Uw eigen wijkkrant de Helper Bel
De Helperbel is de wijkkrant van het Wijkcomité Helpman. Hij verschijnt vier keer per jaar.
De krant wordt huis-aan-huis verspreid door de hele wijk, met een oplage van ruim 5500 exemplaren.
Alle nieuwtjes, belangrijke ontwikkelingen in de wijk, historie, bijzondere wijkbewoners... u kunt het lezen in de Helper Bel.

Kopij
Heeft u kopij voor de Helper Bel? Neem contact op met de redactie via redactie@wijkhelpman.nl

Adverteren
Wilt u adverteren in de Helper Bel? Neem contact op met de redactie voor de voorwaarden en de kosten.

Helperbel digitaal
Is uw Helper Bel per ongeluk bij het oud papier gekomen? Hieronder staan ze ook..

Afsluiting Hereweg van 25 mei 19.00 uur tot en met 27 mei 16.00 uur

In deze periode wordt de Hereweg opnieuw geasfalteerd. Dit weggedeelte – tussen inrit Terra MBO en kruising Helperoost- en Helperwestsingel - is tijdens de werkzaamheden voor autoverkeer geheel afgesloten. Om de stremming zo kort mogelijk te houden wordt doorgewerkt tot 3 uur ’s nachts.