Aanpak Ring Zuid

  1. Bij de Meeuwerderbaan en de Esperantostraat gaat Combinatie Herepoort de komende tijd flink aan de slag met de voorbereiding van de tijdelijke weg. Daarvoor moet eerst riolering worden verlegd. Daarna wordt de voormalige toerit afgebroken en wordt een grondwal gebouwd.
  2. Voor de ombouw van de zuidelijke ringweg moeten we bomen kappen. In de afgelopen weken zijn al veel bomen weggehaald. In dit artikel vertellen we waar op dit moment gewerkt wordt.
  3. Vanaf woensdagmiddag 10 januari 17.00 uur is de Brailleweg weer open voor alle verkeer. De weg was sinds maandag afgesloten wegens wateroverlast.
  4. Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over vijf omgevingsvergunningen voor het kappen van bomen. Dit naar aanleiding van het beroep dat de Vleermuiswerkgroep en de Natuur en Milieufederatie hier tegen hebben ingesteld. De Raad van State heeft het beroep ongegrond verklaard. Dit betekent dat Combinatie Herepoort de bomenkap verder volgens planning kan afronden.
  5. Onder het viaduct aan de Brailleweg is in de afgelopen dagen wateroverlast ontstaan. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is. Dat zijn we aan het onderzoeken. Totdat de wateroverlast is verholpen, is de Brailleweg tussen de Parkweg en de Vondellaan afgesloten voor alle verkeer.