• Helpman2 C
  • Helpman3 C
  • Helpman1 C

Aanpak Ring Zuid

Helaas krijgt u een storingsmelding bij het aanklikken van onderstaande berichten.
We proberen dit op te lossen. 
De betreffende nieuwsberichten vindt u ook via deze link:
  1. Update: De ‘ambtenarenlus’ bij de afrit Helpman (Hereweg) gaat op donderdag 26 april 2018 om 06.00 uur definitief dicht. Om de automobilisten op de nieuwe situatie te wijzen, worden verkeersregelaars ingezet. Op maandag 23, dinsdag 24 en woensdag 25 april is de ambtenarenlus overdag nog open, maar 's avonds dicht van 19.00 tot 06.00 uur.
  2. Vanmiddag heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over geluidsproblematiek die bewoners van de wijken Buitenhof en Hoogkerk-Zuid ten gevolge van de zuidelijke ringweg ervaren.
  3. Het digitale magazine Kunst & Stad van Centrum Beeldende Kunst besteedt in het laatste nummer aandacht aan de vrouw die de omwonenden van het toekomstige Zuiderplantsoen in het hart hebben gesloten: Vrouw Wichers.
  4. Combinatie Herepoort is begonnen met de aanleg van de tijdelijke weg tussen het Julianaplein en het Europaplein. De werkzaamheden gaan ongeveer tot half juli duren.
  5. In 2017 is archeologisch onderzoek gedaan in de omgeving van zwembadcomplex De Papiermolen, vanwege de werkzaamheden voor Aanpak Ring Zuid. In het onderzoek zijn onder andere plantenresten aangetroffen. Daardoor weten we nu iets meer over de tuin die rond de voormalige molen heeft gelegen.

Flitsberichten

Werkzaamheden Kempkensberg en Engelse Kamp

De gemeente is begonnen met de werkzaamheden aan en rondom de Kempkensberg en het Engelse Kamp. Eerst wordt het groenbestand en een aantal ecologische maatregelen getroffen, waarna kabels en leidingen worden gelegd en verlegd. Daarna zullen de voorbereidingen voor de bouw beginnen. Meer leest u in onderstaande brief.
(Klik op de groene koptekst voor meer info)

Kindervrijmarkt op 27 april (KONINGSDAG)

(Klik op de groene koptekst voor meer info)

Brief naar aanleiding verkeersproblemen

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen in de Algemene ledenvergadering van november 2017 is door het Wijkcomité een brief naar het gemeentebestuur gestuurd. 
(Klik op de groene koptekst om de brief te lezen)

Antwoord gemeente op brief verkeersproblemen Helpman

Hierboven hebben we melding gemaakt van een brief uitgaande van het Wijcomité over de verkeerproblemen in de wijk Helpman. Dit naar aanleiding van vragen en opmerkingen op de Algemene ledenvergadering van november 2017. Het antwoord van de afdeling verkeer van de Gemeente Groningen leest u hieronder.
(Klik op de groene koptekst om de brief te lezen)

Nieuw logo/nieuwe website

Het Wijkcomité Helpman heeft een nieuwe website en een nieuw logo.