Aanpak Ring Zuid

  1. In het weekend van 18 en 19 november 2017 werkt Combinatie Herepoort 24 uur per dag rondom het spoor bij de Esperanto-overweg. Hiervoor is het treinverkeer op de trajecten Groningen-Hoogeveen en Groningen-Weener/Veendam stilgelegd. De werkzaamheden kunnen hinder opleveren voor de omwonenden. Ook zijn er stremmingen en omleidingsroutes voor het verkeer. Hieronder geven we updates over de voortgang.
  2. Dit weekend (17, 18 en 19 november) werkt Combinatie Herepoort 24 uur per dag rondom het spoor bij de Esperanto-overweg. Aan de zuidkant van de ringweg plaatsen we zaterdag en zondag damwanden voor de aanleg van de verdiepte ligging. Aan de noordkant van de ringweg bouwen we een tijdelijke brug voor de tijdelijke weg op de noordbaan van de ringweg.
  3. Op 12 december a.s. vindt de zitting bij de Raad van State plaats over een deel van de omgevingsvergunningen voor het kappen van bomen. Dit naar aanleiding van het beroep dat de Vleermuiswerkgroep en de Natuur en Milieufederatie hier tegen hebben ingesteld. De Raad van State heeft vandaag beslist dat Combinatie Herepoort moet wachten met het kappen van deze bomen tot de zitting heeft plaatsgevonden en hierover een uitspraak is gedaan. Dit heeft geen gevolgen voor de bomenkap waar Aanpak Ring Zuid vandaag mee begonnen is. Hiervoor zijn de vergunningen al onherroepelijk.
  4. Voor de ombouw van de zuidelijke ringweg is het nodig om bomen te kappen of te verplanten. Dat doen we vanaf maandag 13 november 2017. We beginnen met het kappen van bomen op de plekken waarvoor de vergunning is verleend. Dat betekent dat we starten in de omgeving van de Muntinglaan/Laan van de Vrede, langs de A28, Laan Corpus den Hoorn, Vrijheidsplein en Helperpad. Binnenkort is ook de planning bekend voor de overige gebieden.
  5. Combinatie Herepoort heeft een uitgewerkt ontwerp klaar voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Naast de inloopbijeenkomsten voor omwonenden zijn er ook bijeenkomsten speciaal voor bedrijven in de omgeving van de ringweg. Deze zijn op 22 en 23 november 2017. U kunt zich hiervoor aanmelden tot en met 17 november.