Aanpak Ring Zuid

  1. Combinatie Herepoort voert de komende weekenden betoninspecties uit op en onder het Vrijheidsplein. De onderzoeken maken deel uit van de voorbereidingen op de ombouw van de zuidelijke ringweg.
  2. Combinatie Herepoort werkt bij het Oude Winschoterdiep aan de oversteek van kabels en leidingen vanuit de H.L. Wichersstraat naar de overkant van het water. Momenteel zijn we bezig met het aanbrengen van een laag zand op de bodem van het Oude Winschoterdiep.
  3. Van vrijdag 22 september tot maandag 25 september voert Combinatie Herepoort rioleringswerkzaamheden uit op de kruising Hereweg – Kempkensberg.
  4. Momenteel zijn er enkele commerciële bedrijven die bewoners rond de zuidelijke ringweg een aanbieding doen voor het uitvoeren van een nulmeting. De boodschap is dat particulieren zo tijdig een bewijsrapport hebben, mochten de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg leiden tot schade aan hun woning. Iedereen is natuurlijk vrij om van zo’n aanbod gebruik te maken, maar de kans bestaat dat men dan betaalt voor iets dat Combinatie Herepoort sowieso gaat uitvoeren.