• Helpman1 C
  • Helpman3 C
  • Helpman2 C

In deze periode wordt de Hereweg opnieuw geasfalteerd. Dit weggedeelte – tussen inrit Terra MBO en kruising Helperoost- en Helperwestsingel - is tijdens de werkzaamheden voor autoverkeer geheel afgesloten. Om de stremming zo kort mogelijk te houden wordt doorgewerkt tot 3 uur ’s nachts.