• Helpman2 C
 • Helpman3 C
 • Helpman1 C

 • Zondag 25 augustus open we het nieuwe seizoen met een speciale zegendienst waarin we Gods zegen

  ...
 • Koninginnedag wordt dit jaar voor de laatste keer op 30 april gevierd. De traditionele

  ...
  • Waar vind ik betrokken vrijwilligers? En wat kan ik hen bieden?
  • Moet ik
  ...
 • Doe mee met de midwinterwandeling in het donker en ontmoet nachtdieren tijdens de

  ...

Flitsberichten

Kindervrijmarkt

Bestuurssamenstelling Wijkcomité

Wie zijn de bestuursleden van het Wijkcomité Helpman?

Brief naar aanleiding verkeersproblemen

Naar aanleidng van vragen en opmerkingen in de Algemene ledenvergadering van november 2017 is door het Wijkcomité een brief naar het gemeentebestuur gestuurd.

Antwoord gemeente op brief verkeersproblemen Helpman

Hierboven hebben we melding gemaakt van een brief uitgaande van het Wijcomité over de verkeerproblemen in de wijk Helpman. Dit naar aanleiding van vragen en opmerkingen op de Algemene ledenvergadering van november 2017. Het antwoord van de afdeling verkeer van de Gemeente Groningen leest u hieronder (als u daarvoor eerst op de groene tekst klikt).

Nieuw logo/nieuwe website

Het Wijkcomité Helpman heeft een nieuwe website en een nieuw logo.