Groen en milieu

SCHOON....HEEL.....en VEILIG.
schevestoeptegel

Een leefbare wijk begint bij u in de straat. Heeft u opmerkingen of klachten over uw directe omgeving, neem dan contact op met Openbare Werken, telefoonnummer 050 - 367 89 10. Vanuit deze centrale post worden de klachten doorgegeven aan de betreffende wijkposten, zodat deze de klacht kunnen verhelpen. Uw opmerkingen kunnen gaan over het groen in uw straat (bomen, stuiken), de stoepen en straten en het water. Dus voor een scheefliggende stoeptegel of achterstallig onderhoud aan openbaar groen kunt u met Openbare Werken contact opnemen. Schroom niet om dat te doen.

Ondergrondse huisvuilinzameling
In 2004 is in Helpman ondergrondse huisvuilinzameling gestart.  U kunt op elk gewenst moment uw vuilniszakken kwijt. Als de container vol is kunt u contact opnemen met de Milieudienst, telefoonnummer 050 - 367 10 00. Ook kunt u de Milieudienst bellen bij storingen. Het achterlaten van huisvuilzakken buiten de container wordt zwaar beboet.

Overig afval
Chemisch afval, papier en karton, glas, textiel, vloeistoffen, snoeiafval, grof vuil, en bouw- en sloopafval mogen niet in de ondergrondse container. Dit afval wordt op een andere wijze ingezameld. Bij de supermarkten aan het Helperplein en aan de Savornin Lohmanlaan staan containers voor glas en oud papier. 

Meer info over Afvalinzameling vindt u Hier  Ook kunt u contact opnemen met de Milieudienst, telefoonnummer 050 – 367 10 00.

Flitsberichten

Kindervrijmarkt

Bestuurssamenstelling Wijkcomité

Wie zijn de bestuursleden van het Wijkcomité Helpman?

Brief naar aanleiding verkeersproblemen

Naar aanleidng van vragen en opmerkingen in de Algemene ledenvergadering van november 2017 is door het Wijkcomité een brief naar het gemeentebestuur gestuurd.

Antwoord gemeente op brief verkeersproblemen Helpman

Hierboven hebben we melding gemaakt van een brief uitgaande van het Wijcomité over de verkeerproblemen in de wijk Helpman. Dit naar aanleiding van vragen en opmerkingen op de Algemene ledenvergadering van november 2017. Het antwoord van de afdeling verkeer van de Gemeente Groningen leest u hieronder (als u daarvoor eerst op de groene tekst klikt).

Nieuw logo/nieuwe website

Het Wijkcomité Helpman heeft een nieuwe website en een nieuw logo.