Verkeer en vervoer

Blijf op de hoogte van werkzaamheden aan de weg met de SLIMME KAART van Groningen Bereikbaar.

 

Werkzaamheden en hinder op weg en spoor in 2018

Groningen heeft dit jaar te maken met diverse werkzaamheden aan weg en spoor. Eén van de grootste projecten (de ombouw van de zuidelijke ringweg) is gestart en aan diverse andere wegen en sporenprojecten wordt gewerkt. Vanaf het hemelvaartweekend zijn er regelmatig stremmingen op de zuidelijke ringweg en andere wegen in en rond de stad. Daarnaast zijn er 5 periodes waarin een aantal treinen van en naar Groningen niet rijdt.

De exacte planning van de werkzaamheden ligt nog niet vast. Wel is duidelijk er dit jaar wordt gewerkt aan de tijdelijke wegen voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Om dit te kunnen doen, zijn er af en toe stremmingen noodzakelijk. Wanneer de tijdelijke wegen in gebruik worden genomen, levert dit een nieuwe verkeerssituatie op. Zo’n nieuwe situatie levert naar verwachting extra hinder op voor het verkeer.

Ook op andere wegen zijn er afsluitingen. Zo is de N355 (de weg tussen Zuidhorn en Groningen) in de meivakantie afgesloten voor autoverkeer en wordt het Hoendiep een aantal weken afgesloten voor de bouw van een nieuw crematorium.

Hinder tijdens Hemelvaart

Tijdens het Hemelvaartweekend wordt de noordbaan van de N7 - de zuidelijke ringweg - gestremd tussen knooppunt Euvelgunne en de Hereweg. Het verkeer over de zuidbaan van de N7 rijdt over twee versmalde rijstroken. Aannemer Combinatie Herepoort gaat tijdens Hemelvaart de damwanden onder het spoor slaan op de plek waar de verdiepte ligging komt. Er worden ook andere voorbereidende werkzaamheden aan de weg uitgevoerd.

Daarnaast rijden er in deze periode geen treinen tussen Groningen-Hoogeveen en Groningen-Veendam-Winschoten. Busbedrijven zorgen voor alternatief vervoer. De stremming op het spoor komt door de bouw van de Helperzoomtunnel. De 6 miljoen kilo zware tunnel wordt in het Hemelvaartweekend in één keer op zijn plek geschoven. De rails moeten daarvoor opzij.

Hinder tijdens het najaar

Na de zomerperiode krijgt het verkeer te maken met een nieuwe situatie op de zuidelijke ringweg. Hier zal het verkeer moeten wennen aan smallere rijbanen. Bovendien is het najaar al een drukke periode op de weg. In deze periode wordt daarom extra hinder verwacht.

Wat kunt u doen?

2018: een jaar met veel hinder. De opgave om de stad bereikbaar te houden is nu groter dan ooit. Ook u kunt hieraan bijdragen. Pak bijvoorbeeld eens de fiets tijdens de spits, of wandel naar uw bestemming. Breng uw kinderen op de fiets naar school of de sportclub. Of kies voor het openbaar vervoer. Zo kunnen we samen de verkeershinder beperken en houden we de stad zo goed mogelijk bereikbaar.

 

Blijf op de hoogte

De planning van werkzaamheden wijzigt regelmatig en er kunnen werkzaamheden bijkomen die nu nog niet te voorzien zijn.
Blijf daarom op de hoogte van alle actuele werkzaamheden door het nieuws te volgen via de media, nieuwsbrieven en de website https://www.groningenbereikbaar.nl/
Inschrijven voor de nieuwsbrief van Groningen Bereikbaar kan via groningenbereikbaar.nl/nieuwsbrief. Volg Groningen Bereikbaar ook op Twitter en Facebook.

Werkzaamheden en hinder op weg en spoor in 2018 Groningen heeft dit jaar te maken met diverse werkzaamheden aan weg en spoor.


De website van Ring Zuid heeft een goed chronologisch overzicht van alle afgelopen en geplande activiteiten van de ombouw van de ringweg en de nieuwe tunnel bij de Helperzoom: https://www.aanpakringzuid.nl/deelgebieden/helpman/timeline