Cultuur en activiteiten

Het wijkcomité ondersteunt graag initiatieven voor en door wijkbewoners. Wilt u een activiteit in de wijk op touw zetten, die voor wijkbewoners bedoeld is, laat het ons dan graag weten. Mogelijk kunnen we meehelpen uw ideeën te verwerkelijken door een financiële bijdrage.

Muziek in het Sterrebos
Het is inmiddels een nieuwe traditie geworden: zomerconcerten op zondagmiddag in het Sterrebos. In de zomer van 2005 is het wijkcomité gestart met dit initiatief dat tot doel heeft het Sterrebos voor een breed publiek aantrekkelijk te maken en te houden. Op een aantal zondagen wordt de muziekkoepel van het Sterrebos gebruikt waarvoor hij is bedoeld: als een podium voor muziek in de open lucht.

Wat het programma dit jaar wordt? Klik dan op deze link

dansend publiek

Koninginnedag
In samenwerking met het Stedelijk Oranjecomité organiseert het wijkcomité ieder jaar op koninginnedag feestelijke acitviteiten. Een rommelmarkt voor kinderen, een springkussen, draaimolen, ponyrijden en ga zo maar door. Een muziekkorps luistert de dag op. De activiteiten vinden plaats op de Helperbrink ter hoogte van Coendershof, het eerste gedeelte van de Haydnlaan en de Groenesteinlaan richting de speeltuin.

Wilt u meehelpen bij de voorbereiding of tijdens de dag? Heeft u ideeën voor activiteiten? Laat het ons graag weten.

koninginnedag 2007_021_copy

 

Sinterklaas
Elk jaar doet Sinterklaas ook Helpman aan. In samenwerking met de zakenkring Helpman, de speeltuinvereniging en het wijkcomité wordt de goedheiligman feestelijk onthaald. Hij maakt een rondrit door de wijk, wordt op het Helperplein ontvangen door de winkeliersvereniging en gaat ten slotte naar het speeltuingebouw De Helpen voor een programma met kinderen uit de wijk.

Wijkfeest
Eens in de twee jaar, vlak voor de zomervakantie, is er een wijkfeest voor alle inwoners van Helpman. Plaats van het festijn: de speeltuin en het wijkgebouw De Helpen, aan de Groenesteinlaan. Het wordt aangekondigd in de Helperbel en natuurlijk via het nieuws op deze site.

Flitsberichten

Kindervrijmarkt

Bestuurssamenstelling Wijkcomité

Wie zijn de bestuursleden van het Wijkcomité Helpman?

Brief naar aanleiding verkeersproblemen

Naar aanleidng van vragen en opmerkingen in de Algemene ledenvergadering van november 2017 is door het Wijkcomité een brief naar het gemeentebestuur gestuurd.

Antwoord gemeente op brief verkeersproblemen Helpman

Hierboven hebben we melding gemaakt van een brief uitgaande van het Wijcomité over de verkeerproblemen in de wijk Helpman. Dit naar aanleiding van vragen en opmerkingen op de Algemene ledenvergadering van november 2017. Het antwoord van de afdeling verkeer van de Gemeente Groningen leest u hieronder (als u daarvoor eerst op de groene tekst klikt).

Nieuw logo/nieuwe website

Het Wijkcomité Helpman heeft een nieuwe website en een nieuw logo.