De buurtagent

Wijkagenten

In verband met een interne verandering van werkplekken zijn de wijkagenten van Groningen-Zuid verhuisd naar het politiebureau in Haren, gevestigd aan de Vondellaan 8. Voorheen was hun werkplek het politiesteunpunt aan de Queridolaan 5 in de wijk De Wijert. De wijkagenten van Haren en omliggende dorpen waren al gevestigd aan de Vondellaan 8 te Haren.

Aangifte of gesprek

Op afspraak blijft het gewoon mogelijk om op het politiesteunpunt aan de Queridolaan 5 aangifte te doen of de wijkagent te spreken. Speciaal hiervoor zijn werkplekken / gespreksruimtes gereserveerd. U kunt contact opnemen met de buurtagent via het nummer 0900-8844. U vraagt dan naar het bureau Haren West. Dit zijn onze wijkagenten.

 

wijkagent1wijkagent2

Wat kunt u van de buurtagent verwachten?

De buurtagent is een aanspreekpunt in de wijk, mede verantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid. Hij/zij is goed op de hoogte van wat zich afspeelt in zijn of haar wijk. Zo kunnen problemen worden aangepakt en mogelijk voorkomen. Handhaving van de regels is een andere belangrijke taak van een wijkagent. We treden op wanneer dat nodig is, al dan niet in samenwerking met andere collega's.

Openingstijden

Het politiebureau aan de Vondellaan is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Aangifte op afspraak. Voor spoed belt u natuurlijk 112 en voor géén spoed en toch Politie 0900-8844 en op www.politie.nl

 

Flitsberichten

Kindervrijmarkt

Bestuurssamenstelling Wijkcomité

Wie zijn de bestuursleden van het Wijkcomité Helpman?

Brief naar aanleiding verkeersproblemen

Naar aanleidng van vragen en opmerkingen in de Algemene ledenvergadering van november 2017 is door het Wijkcomité een brief naar het gemeentebestuur gestuurd.

Antwoord gemeente op brief verkeersproblemen Helpman

Hierboven hebben we melding gemaakt van een brief uitgaande van het Wijcomité over de verkeerproblemen in de wijk Helpman. Dit naar aanleiding van vragen en opmerkingen op de Algemene ledenvergadering van november 2017. Het antwoord van de afdeling verkeer van de Gemeente Groningen leest u hieronder (als u daarvoor eerst op de groene tekst klikt).

Nieuw logo/nieuwe website

Het Wijkcomité Helpman heeft een nieuwe website en een nieuw logo.