Groen in de wijk

Helpman staat bekend als een groene wijk. Niet alleen worden de straten en lanen geflankeerd door mooie bomenrijen, maar ook bevat de wijk verschillende parken en wandelroutes: het Groenesteinpark, Sterrebos, de Coendersborg en sinds de zomer van 2005 een historisch ecologisch wandelpad, de helperroute.

Het wijkcomité heeft het initiatief genomen voor deze wandelroute in de buurt, die samen met de gemeente tot stand is gekomen. De route voert langs historisch interessante plekken, en langs ecologisch bijzondere planten en bomen. We raden deze wandeling van harte bij u aan!

Klik hieronder voor een overzichtskaart van de route. 

icon Overzichtskaart van de route

Flitsberichten

Kindervrijmarkt

Bestuurssamenstelling Wijkcomité

Wie zijn de bestuursleden van het Wijkcomité Helpman?

Brief naar aanleiding verkeersproblemen

Naar aanleidng van vragen en opmerkingen in de Algemene ledenvergadering van november 2017 is door het Wijkcomité een brief naar het gemeentebestuur gestuurd.

Antwoord gemeente op brief verkeersproblemen Helpman

Hierboven hebben we melding gemaakt van een brief uitgaande van het Wijcomité over de verkeerproblemen in de wijk Helpman. Dit naar aanleiding van vragen en opmerkingen op de Algemene ledenvergadering van november 2017. Het antwoord van de afdeling verkeer van de Gemeente Groningen leest u hieronder (als u daarvoor eerst op de groene tekst klikt).

Nieuw logo/nieuwe website

Het Wijkcomité Helpman heeft een nieuwe website en een nieuw logo.