Wonen en werken

Helpman is een wijk met veel karakteristieke straten en lanen, architectonisch interessante gebouwen en groen. Dat beeldbepalende karakter willen we graag behouden. Als de gemeente of andere instanties een voornemen hebben voor nieuwbouw in de wijk, of voor renovatie, kijkt het wijkcomité altijd kritisch naar de plannen. Natuurlijk kunt u te allen tijde individueel bezwaar maken tegen nieuwe bestemmingplannen. Als er sprake is van een breed gedragen bezwaar, kunnen we de krachten bundelen en gezamenlijk optreden.

Het wijkcomité kan dan bijvoorbeeld ondersteunen bij het contact met de gemeente. Ook kunnen we helpen bij het verkrijgen van de benodigde informatie.

Station en  Kempkensberg

Met de sloop van de oude rijkskantoren en de bouw van een nieuw treinstation hebben de Kemkensberg en de Helperzoom een ware methamorphose ondergaan. Een aantal mooie gebouwen is omgeven door prachtige tuinen die met elkaar een prachtig stadslandschap vormen. Aan de andere zijde van het spoor bevinden zich ondermeer nieuwe kantoorgebouwen, een school en het stadion.
De opruimwerkzaamheden hebben momenteel hun gestadige voortgang. Achter de TBS-kliniek is nog een nieuwe woonbuurt gepland. Gezien de huidige stagnatie zal dat nog wel een tijdje duren.

Verkeerstechnische aanpassingen.

Er worden de komende jaren enkele grootschalige verkeerstechnische en infrastructurele veranderingen doorgevoerd in de wijk. Er staat een nieuwe spooronderdoorgang gepland die Helpman zal verbinden met het Stadiongebied.  Het spoor zal worden verbreedt en ook de Ringweg zal grootscheeps worden aangepakt. Meer informatie elders op deze site.

Hoogbouw Hereweg (Pinolocatie)
De gemeente wil op de plek van de voormalige pizzeria Pino (aan de Verlengde Hereweg, net voorbij het viaduct over de ringweg aan de Helpman-zijde) een hoog gebouw plaatsen met kantoorruimte en woonappartementen. De plannen vallen onder het beleid 'Intense Stad'. De projectontwikkelaar is nu bezig de financiën rond te krijgen. Er lopen enkele bezwaarprocedures. Het pand wordt momenteel gekraakt door kritische bewoners.

Hoogbouw Alfacollege (Helperbad)
Binnen de beleidsplannen 'Intense Stad' valt het voornemen om bij het Helperbad een hoog complex te bouwen voor het Alfacollege. Op dit moment liggen er echter nog geen concrete plannen ter tafel. Zodra er wat meer bekend is zullen we dit op deze site vermelden.