• Hmjuni4
  • Hmjuni2
  • Helpman3 C
  • Helpman2 C
  • Hmjuni3
  • Helpman4 C
  • Helpman5 C
maandag 10 december 2018

Constructief eerste overleg over fietspad Helperzoom

Een delegatie van het Wijkcomité Helpman heeft op 11 februari overleg gevoerd met de nieuwe projectleider Robert Hulsman, de assistent projectleider Joost van Uhm en Arjen Hiemstra, de projectleider/ ontwerper. Het overleg werd als zeer open en constructief ervaren. De situatie is zo dat er nog niet is gekozen voor één ontwerp. De komende tijd gaan de projectleiders aan de slag om uitgangspunten te formuleren waaraan een nieuw of verbeterd fietspad moet voldoen. En dan moet je denken aan veiligheid, inpassing in de ruimte / ruimtelijke ordeningsaspecten, het belang van de fietsers, de kosten etc., de gevolgen voor aanwonenden en andere betrokkenen. Toegezegd is dat het de bedoeling is om meerdere varianten verder uit te werken.

 

Wat ook belangrijk is dat de participatie met belanghebbenden serieus wordt benader. En dat zijn dan met name de direct aanwonenden. Een apart traject hiervoor is in voorbereiding.

Door de Wijkcomité-delegatie is benadrukt dat we hier graag tijdig van op de hoogte willen worden gesteld en worden betrokken.

De projectleider hoopt dat rond de zomer een keuze voorgelegd kan worden aan het college van B&W. Daarna start het verdere politieke traject.