Deze site gebruikt Cookies, gaat u daarmee akkoord?

  • Helpman5 C
  • Hmjuni4
  • Helpman4 C
  • Hmjuni2
  • Hmjuni3
  • Helpman2 C
  • Helpman3 C
donderdag 24 januari 2019

Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg dient aanvullend beroepschrift in

De Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg heeft op 30 maart -mede namens het Wijkcomité- het aanvullend beroepschrift ingediend tegen het zogenoemde reparatiebesluit voor de Zuidelijke Ringweg. Dit naar aanleiding van de tussenbeslissing van de Raad van State waarin de Minister onder andere de verplichting is opgelegd om een verkeersveiligheidsaudit te doen.

Uit een eerder door de Minister uitgevoerd verkeersonderzoek bleek al dat er met het nieuwe ontwerp voor de ringweg meer ernstige ongelukken zullen plaatsvinden dan op de bestaande ringweg. De deskundigen in dienst van de minister vonden de nieuwe weg over het geheel genomen toch veilig genoeg.

Uit de verkeersveiligheidsaudit naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State blijkt echter het tegendeel. In het rapport wordt een groot aantal ernstige afwijkingen van de norm geconstateerd. De minister erkent deze gevaarlijke situaties grotendeels ook, maar zal een aantal daarvan niet aanpakken. Er is namelijk te weinig ruimte in de dichtbebouwde omgeving van de ringweg, of het geld voor een betere oplossing ontbreekt. De Stichting gaf eerder al aan dat het wegontwerp niet past op de plek van de huidige ringweg.

VERKEERSVEILIGHEIDSRAPPORT ZUIDELIJKE RINGWEG:

"Vanwege de gestelde randvoorwaarden resulteert dit in een ontwerp dat zelfs niet altijd aan de minimale eisen voldoet. Stapeling van minimale eisen geeft een extra risicovol ontwerp."

"Het tracé kent bovendien veel hoogteverschillen en discontinuïteiten bij beperkte zichtomstandigheden (geen of weinig rijzicht) waardoor de kans op ongevallen groot is. Vanwege de beperkte fysieke ruimte zijn vluchtzones met een breedte van ten minste 2,40m niet overal aanwezig."

"De kans op enkelvoudige ongevallen (uit de bocht vliegen) en kop-staart ongevallen is groot."

"Tevens ligt het weefvak in een flauwe boog waardoor onderling zicht wordt beperkt (dode hoek). Flankongevallen zullen het gevolg zijn."

GEEN HERSTEL MOGELIJK

Het lijkt uitgesloten dat de Raad van State nogmaals zal vragen om een nadere onderbouwing of aanpassing. Het ontwerp is immers volgens de minister zelf maar beperkt veiliger te maken vanwege het gebrek aan ruimte. En daarmee ligt het grootste Groningse bouwproject ooit op ramkoers. De Raad van State zou de minister mogelijk nog zogeheten beleidsvrijheid kunnen gunnen om het kritische veiligheidsrapport naast zich neer te leggen en een onveilige weg aan te leggen. Als verkeersveiligheid echter boven politiek-bestuurlijke belangen wordt gesteld zal het tracébesluit worden vernietigd.

LOKALE POLITIEK MEDEVERANTWOORDELIJK

Mocht de Raad van State het tracébesluit toch in stand houden, dan betekent dat nog niet dat de toekomstige weg veilig is. De gevaarlijke situaties op de weg worden er immers niet mee opgelost, hooguit getolereerd. Met die kennis in het achterhoofd dragen niet alleen de minister, maar ook provinciale staten en gemeenteraad de volle verantwoordelijkheid voor de slachtoffers die op de onveilige wegdelen zullen gaan vallen.

UITSPRAAK

Naast de veiligheid van de weg vindt de Stichting ook de meeste andere aanpassingen onvoldoende. Daarnaast heeft het veiligheidsonderzoek nieuwe twijfels opgeroepen over de externe veiligheid van het ontwerp.
De Stichting vraagt de Raad van State daarom opnieuw het tracébesluit te vernietigen. De uitspraak wordt rond de zomer verwacht.