• Helpman3 C
 • Hm19apr6
 • Helpman4 C
 • Hm19apr7
 • Hmjuni3
 • Helpman2 C
 • Helpman5 C
 • Hm19apr5
 • Hmjuni2
 • Hm19apr2
 • Hm19apr1
 • Hm19apr9
 • Hm19apr3
 • Hmjuni4
 • Hm19apr4
 • C30202C0 9B46 4434 B127 CF09917A66D8

Welkom op de website van Wijkcomite Helpman!

Het wijkcomité Helpman behartigt de belangen van de bewoners van de hele wijk.
We zetten ons in voor een groene, leefbare en veilige omgeving.

Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg dient aanvullend beroepschrift in

De Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg heeft op 30 maart -mede namens het Wijkcomité- het aanvullend beroepschrift ingediend tegen het zogenoemde reparatiebesluit voor de Zuidelijke Ringweg. Dit naar aanleiding van de tussenbeslissing van de Raad van State waarin de Minister onder andere de verplichting is opgelegd om een verkeersveiligheidsaudit te doen.

Uit een eerder door de Minister uitgevoerd verkeersonderzoek bleek al dat er met het nieuwe ontwerp voor de ringweg meer ernstige ongelukken zullen plaatsvinden dan op de bestaande ringweg. De deskundigen in dienst van de minister vonden de nieuwe weg over het geheel genomen toch veilig genoeg.

Uit de verkeersveiligheidsaudit naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State blijkt echter het tegendeel. In het rapport wordt een groot aantal ernstige afwijkingen van de norm geconstateerd. De minister erkent deze gevaarlijke situaties grotendeels ook, maar zal een aantal daarvan niet aanpakken. Er is namelijk te weinig ruimte in de dichtbebouwde omgeving van de ringweg, of het geld voor een betere oplossing ontbreekt. De Stichting gaf eerder al aan dat het wegontwerp niet past op de plek van de huidige ringweg.

VERKEERSVEILIGHEIDSRAPPORT ZUIDELIJKE RINGWEG:

"Vanwege de gestelde randvoorwaarden resulteert dit in een ontwerp dat zelfs niet altijd aan de minimale eisen voldoet. Stapeling van minimale eisen geeft een extra risicovol ontwerp."

"Het tracé kent bovendien veel hoogteverschillen en discontinuïteiten bij beperkte zichtomstandigheden (geen of weinig rijzicht) waardoor de kans op ongevallen groot is. Vanwege de beperkte fysieke ruimte zijn vluchtzones met een breedte van ten minste 2,40m niet overal aanwezig."

"De kans op enkelvoudige ongevallen (uit de bocht vliegen) en kop-staart ongevallen is groot."

"Tevens ligt het weefvak in een flauwe boog waardoor onderling zicht wordt beperkt (dode hoek). Flankongevallen zullen het gevolg zijn."

GEEN HERSTEL MOGELIJK

Het lijkt uitgesloten dat de Raad van State nogmaals zal vragen om een nadere onderbouwing of aanpassing. Het ontwerp is immers volgens de minister zelf maar beperkt veiliger te maken vanwege het gebrek aan ruimte. En daarmee ligt het grootste Groningse bouwproject ooit op ramkoers. De Raad van State zou de minister mogelijk nog zogeheten beleidsvrijheid kunnen gunnen om het kritische veiligheidsrapport naast zich neer te leggen en een onveilige weg aan te leggen. Als verkeersveiligheid echter boven politiek-bestuurlijke belangen wordt gesteld zal het tracébesluit worden vernietigd.

LOKALE POLITIEK MEDEVERANTWOORDELIJK

Mocht de Raad van State het tracébesluit toch in stand houden, dan betekent dat nog niet dat de toekomstige weg veilig is. De gevaarlijke situaties op de weg worden er immers niet mee opgelost, hooguit getolereerd. Met die kennis in het achterhoofd dragen niet alleen de minister, maar ook provinciale staten en gemeenteraad de volle verantwoordelijkheid voor de slachtoffers die op de onveilige wegdelen zullen gaan vallen.

UITSPRAAK

Naast de veiligheid van de weg vindt de Stichting ook de meeste andere aanpassingen onvoldoende. Daarnaast heeft het veiligheidsonderzoek nieuwe twijfels opgeroepen over de externe veiligheid van het ontwerp.
De Stichting vraagt de Raad van State daarom opnieuw het tracébesluit te vernietigen. De uitspraak wordt rond de zomer verwacht.

Actueel

Verkeersproblemen Helpman

Onze wijk kent een aantal onveilige verkeerssituaties. Meest prominent op dit moment is de kruising bij de Helperzoomtunnel, maar ook over de De Savornin Lohmanlaan en de Goeman Borgesiuslaan zijn veel klachten. Hieronder een toelichting:

Vragen aan de gemeente kunnen worden doorgegeven via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 Kruising Helperzoomtunnel

Er komen veel klachten binnen bij de gemeente en Aanpak Rink Zuid. De gemeente heeft uitvoerige informatie gestuurd naar een bewoner die klachten had ingediend.
Lees de reactie hier. Ook het wijkcomité Helpman houdt een en ander goed in de gaten en heeft hierover contact met beide instanties.

Groenesteinlaan

Een aantal bewoners van de Groenesteinlaan is bezig met het verzamelen van handtekeningen om te protesteren tegen de gevaarlijke situatie in deze laan.
Zij hebben ook het Wijkcomité Helpman van de problemen in de Groenesteinlaan op de hoogte gesteld, Lees het artikel hier.

De Savornin Lohmanlaan

Enkele bewoners hebben eind april een brief naar de gemeente gestuurd over de verkeerssituatie in de Savornin Lohmanlaan. Zie hier de brief en de reactie van de gemeente.

Goeman Borgesiuslaan

Het grootste probleem is op dit moment de “flessenhals” bij de stoplichten. Door de geparkeerde auto’s kunnen auto’s elkaar moeilijk passeren en is het voor fietsers een zeer gevaarlijk punt geworden.

Het bestuur van het wijkcomité beraadt zich op de mogelijkheden.

Corona Hulp !!

In deze barre tijden kan het zijn dat u hulp zoekt van mede groningers.

Onze collega's van Platform de Wijert hebben een goede hulppagina gemaakt waarop ze allerlei links verzameld hebben waar u voor hulp terecht kan:

https://www.wijert.nl/corona-hulp/

Duurzaam Helpman

Duurzaam Helpman bestaat uit een enthousiast stel bewoners van Helpman die vanuit verschillende gezichtspunten, duurzaamheid naar een hoger plan wil tillen.

Daarom houden we de Duurzaam Helpman Enquête 2019-2020.

Lees meer...

Deze site gebruikt Cookies, gaat u daarmee akkoord?