• Hm19apr5
 • Hm19apr4
 • Hm19apr7
 • Hm19apr1
 • Helpman3 C
 • Helpman2 C
 • Hm19apr9
 • Hmjuni3
 • Hmjuni2
 • Hm19apr6
 • Hmjuni4
 • C30202C0 9B46 4434 B127 CF09917A66D8
 • Hm19apr3
 • Helpman5 C
 • Hm19apr2
 • Helpman4 C

Welkom op de website van Wijkcomite Helpman!

Het wijkcomité Helpman behartigt de belangen van de bewoners van de hele wijk.
We zetten ons in voor een groene, leefbare en veilige omgeving.

Coenderspark, Park voor de wijk!

Op 29 juni jl. heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het plan om het Coenderspark (park rondom de Coendersborg) meer een park voor de wijk te maken. Met een ruime meerderheid (35 van de 38 stemmen) heeft de raad het plan omarmd. De raad sprak haar waardering uit voor de wijze waarop de buurtparticipatie heeft plaatsgevonden (“schoolvoorbeeld”) en is overtuigd van de verhoging van de gebruikerswaarde, belevingswaarde en ecologische waarden van het park. Nu de raad het plan steunt en hiervoor € 300.000 beschikbaar heeft gesteld, kan gestart worden met de voorbereidingen van de realisatie van het plan.  
 
De werkgroep Coenderspark bestaande uit 6 buurtbewoners uit Helpman/Coendersborg heeft een initiatief gelanceerd om het Coenderspark (park rondom de Coendersborg) meer een park voor de wijk te maken, Samen met jong en oud uit de wijk is dit plan ontwikkeld.  Op 15 juni jl. heeft de groep een presentatie gegeven voor de raadscommissie Ruimte en Wonen over het ‘Buurtinitiatief Coenderspark’. Er is een toelichting gegeven hoe het definitieve plan tot stand is gekomen en op welke onderdelen het plan is aangepast na overleg met omwonenden en de uitbaatster van de Coendersborg. Voorafgaand op de raadscommissievergadering hebben de meeste fracties contact met de werkgroep opgenomen voor een nadere toelichting op het plan. Aangezien de fracties zich breed lieten informeren, ook bij de direct omwonenden, hebben ze uiteindelijk een goede afweging kunnen maken.  
 
 
Uitvoering van het plan
De gemeente zal nu samen met AOC Terra het plan in detail uitwerken en de werkzaamheden gaan inplannen. Uiteraard blijft de werkgroep ook af en toe even ‘meekijken’. Er is nog geen indicatie afgegeven wanneer een en ander zal plaatsvinden. Vermoedleijk zijn rond de zomer van 2017 de resultaten zichtbaar.
 
De werkgroep is erg blij en trots dat ze samen met de buurt een gedragen plan hebben kunnen maken en dat de gemeenteraad het plan heeft aangenomen. Er zijn meer dan 125 steunbetuigingen ontvangen. Vooruitlopend op de uitvoering wordt alvast in september samen met de buurt een feestje gevierd. Meer informatie volgt in een uitnodiging via de e-mail en Facebook. 

Actueel

Verkeersproblemen Helpman

Onze wijk kent een aantal onveilige verkeerssituaties. Zo zijn er veel klachten over de kruising bij de Helperzoomtunnel en de onveilige situaties van De Savornin Lohmanlaan en Goeman Borgesiuslaan.

Het wijkcomité heeft hierover inmiddels een gesprek gehad met de gemeente. Over en weer zijn suggesties gedaan ter verbetering. In oktober volgt een tweede gesprek.

Toelichting diverse knelpunten zie hieronder.

Vragen aan de gemeente kunnen worden doorgegeven via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 Kruising Helperzoomtunnel

Er komen veel klachten binnen bij de gemeente en Aanpak Ring Zuid. De gemeente heeft uitvoerige informatie gestuurd naar een bewoner die klachten had ingediend.
Lees de reactie hier. Ook het wijkcomité Helpman houdt een en ander goed in de gaten en heeft hierover contact met beide instanties.

Groenesteinlaan

Een aantal bewoners van de Groenesteinlaan is bezig met het verzamelen van handtekeningen om te protesteren tegen de gevaarlijke situatie in deze laan.
Zij hebben ook het Wijkcomité Helpman van de problemen in de Groenesteinlaan op de hoogte gesteld, Lees het artikel hier.

De Savornin Lohmanlaan

Enkele bewoners hebben eind april een brief naar de gemeente gestuurd over de verkeerssituatie in de Savornin Lohmanlaan. Zie hier de brief en de reactie van de gemeente.

Goeman Borgesiuslaan

Het grootste probleem is op dit moment de “flessenhals” bij de stoplichten. Door de geparkeerde auto’s kunnen auto’s elkaar moeilijk passeren en is het voor fietsers een zeer gevaarlijk punt geworden.

Het bestuur van het wijkcomité beraadt zich op de mogelijkheden.

Corona Hulp !!

In deze barre tijden kan het zijn dat u hulp zoekt van mede buurtgenoten.

Onze collega's van Platform de Wijert hebben een mooie pagina gemaakt waarop ze allerlei links verzameld hebben waar u voor hulp terecht kan:

https://www.wijert.nl/corona-hulp/

Duurzaam Helpman

Duurzaam Helpman bestaat uit een enthousiast stel bewoners van Helpman die vanuit verschillende gezichtspunten, duurzaamheid naar een hoger plan wil tillen.

We zijn nergens aan gelieerd en hebben geen eigen agenda. 

Onze doelstelling is ‘slechts’ de vele lastige vraagstukken rondom duurzaamheid proberen te verduidelijken en in kaart te brengen hoe we als bewoners van dit deel van de stad iets samen kunnen bewerkstelligen. 

Lees meer...

Deze site gebruikt Cookies, gaat u daarmee akkoord?