Deze site gebruikt Cookies, gaat u daarmee akkoord?

  • Hmjuni4
  • Hmjuni3
  • Helpman2 C
  • Helpman5 C
  • Hmjuni2
  • Helpman3 C
  • Helpman4 C
donderdag 24 januari 2019

Coenderspark, Park voor de wijk!

Op 29 juni jl. heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het plan om het Coenderspark (park rondom de Coendersborg) meer een park voor de wijk te maken. Met een ruime meerderheid (35 van de 38 stemmen) heeft de raad het plan omarmd. De raad sprak haar waardering uit voor de wijze waarop de buurtparticipatie heeft plaatsgevonden (“schoolvoorbeeld”) en is overtuigd van de verhoging van de gebruikerswaarde, belevingswaarde en ecologische waarden van het park. Nu de raad het plan steunt en hiervoor € 300.000 beschikbaar heeft gesteld, kan gestart worden met de voorbereidingen van de realisatie van het plan.  
 
De werkgroep Coenderspark bestaande uit 6 buurtbewoners uit Helpman/Coendersborg heeft een initiatief gelanceerd om het Coenderspark (park rondom de Coendersborg) meer een park voor de wijk te maken, Samen met jong en oud uit de wijk is dit plan ontwikkeld.  Op 15 juni jl. heeft de groep een presentatie gegeven voor de raadscommissie Ruimte en Wonen over het ‘Buurtinitiatief Coenderspark’. Er is een toelichting gegeven hoe het definitieve plan tot stand is gekomen en op welke onderdelen het plan is aangepast na overleg met omwonenden en de uitbaatster van de Coendersborg. Voorafgaand op de raadscommissievergadering hebben de meeste fracties contact met de werkgroep opgenomen voor een nadere toelichting op het plan. Aangezien de fracties zich breed lieten informeren, ook bij de direct omwonenden, hebben ze uiteindelijk een goede afweging kunnen maken.  
 
 
Uitvoering van het plan
De gemeente zal nu samen met AOC Terra het plan in detail uitwerken en de werkzaamheden gaan inplannen. Uiteraard blijft de werkgroep ook af en toe even ‘meekijken’. Er is nog geen indicatie afgegeven wanneer een en ander zal plaatsvinden. Vermoedleijk zijn rond de zomer van 2017 de resultaten zichtbaar.
 
De werkgroep is erg blij en trots dat ze samen met de buurt een gedragen plan hebben kunnen maken en dat de gemeenteraad het plan heeft aangenomen. Er zijn meer dan 125 steunbetuigingen ontvangen. Vooruitlopend op de uitvoering wordt alvast in september samen met de buurt een feestje gevierd. Meer informatie volgt in een uitnodiging via de e-mail en Facebook.