• Helpman2 C
 • Hm19apr4
 • Hm19apr7
 • Hm19apr2
 • Helpman5 C
 • C30202C0 9B46 4434 B127 CF09917A66D8
 • Hm19apr6
 • Helpman3 C
 • Hmjuni2
 • Hm19apr3
 • Hm19apr1
 • Hmjuni3
 • Helpman4 C
 • Hm19apr5
 • Hmjuni4
 • Hm19apr9
woensdag 20 januari 2021

Welkom op de website van Wijkcomite Helpman!

Het wijkcomité Helpman behartigt de belangen van de bewoners van de hele wijk.
We zetten ons in voor een groene, leefbare en veilige omgeving.

Op 29 juni jl. heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het plan om het Coenderspark (park rondom de Coendersborg) meer een park voor de wijk te maken. Met een ruime meerderheid (35 van de 38 stemmen) heeft de raad het plan omarmd. De raad sprak haar waardering uit voor de wijze waarop de buurtparticipatie heeft plaatsgevonden (“schoolvoorbeeld”) en is overtuigd van de verhoging van de gebruikerswaarde, belevingswaarde en ecologische waarden van het park. Nu de raad het plan steunt en hiervoor € 300.000 beschikbaar heeft gesteld, kan gestart worden met de voorbereidingen van de realisatie van het plan.  
 
De werkgroep Coenderspark bestaande uit 6 buurtbewoners uit Helpman/Coendersborg heeft een initiatief gelanceerd om het Coenderspark (park rondom de Coendersborg) meer een park voor de wijk te maken, Samen met jong en oud uit de wijk is dit plan ontwikkeld.  Op 15 juni jl. heeft de groep een presentatie gegeven voor de raadscommissie Ruimte en Wonen over het ‘Buurtinitiatief Coenderspark’. Er is een toelichting gegeven hoe het definitieve plan tot stand is gekomen en op welke onderdelen het plan is aangepast na overleg met omwonenden en de uitbaatster van de Coendersborg. Voorafgaand op de raadscommissievergadering hebben de meeste fracties contact met de werkgroep opgenomen voor een nadere toelichting op het plan. Aangezien de fracties zich breed lieten informeren, ook bij de direct omwonenden, hebben ze uiteindelijk een goede afweging kunnen maken.  
 
 
Uitvoering van het plan
De gemeente zal nu samen met AOC Terra het plan in detail uitwerken en de werkzaamheden gaan inplannen. Uiteraard blijft de werkgroep ook af en toe even ‘meekijken’. Er is nog geen indicatie afgegeven wanneer een en ander zal plaatsvinden. Vermoedleijk zijn rond de zomer van 2017 de resultaten zichtbaar.
 
De werkgroep is erg blij en trots dat ze samen met de buurt een gedragen plan hebben kunnen maken en dat de gemeenteraad het plan heeft aangenomen. Er zijn meer dan 125 steunbetuigingen ontvangen. Vooruitlopend op de uitvoering wordt alvast in september samen met de buurt een feestje gevierd. Meer informatie volgt in een uitnodiging via de e-mail en Facebook. 

Actueel

Duurzaam Helpman

Vanuit het Wijkcomité is een werkgroep Duurzaam Helpman actief. Een stel enthousiaste bewoners van Helpman kijkt vanuit verschillende gezichtspunten naar mogelijkheden van verduurzaming en vergroening van onze wijk. Van eigen huis tot openbare ruimte. De werkgroep probeert bewoners aan elkaar te koppelen die al ervaring hebben met bepaalde energiebesparende maatregelen. 

Meer informatie is te vinden op: duurzaam.wijkhelpman.nl

Corona tijd advies

Doe uw boodschappen alleen, behalve als dit niet anders kan. Ga zo veel mogelijk naar de winkels bij u in de buurt. Zo komt u zo min mogelijk in contact met anderen.

Voor meer informatie zie de site van de rijksoverheid.

In deze barre tijden kan het zijn dat u hulp zoekt van mede buurtgenoten.

Onze collega's van Platform de Wijert hebben een mooie pagina gemaakt waarop ze allerlei links verzameld hebben waar u voor hulp terecht kan.

Verkeersproblemen Helpman

Onze wijk kent een aantal onveilige verkeerssituaties.  
Zo zijn er veel klachten over de kruising bij de Helperzoomtunnel en de onveilige situaties van De Savornin Lohmanlaan, Goeman Borgesiuslaan en diverse andere straten. 

Het wijkcomité heeft hierover inmiddels een aantal gesprekken gehad met de gemeente. Over en weer zijn suggesties gedaan ter verbetering.
Ook zijn diverse bewoners betrokken bij deze overleggen. Voor januari staat een  vervolggesprek met concrete voorstellen gepland.

Vragen/opmerkingen aan de gemeente kunnen worden doorgegeven via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., graag met een kopie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Toelichting diverse knelpunten zie hieronder:

Lees meer...

Deze site gebruikt Cookies, gaat u daarmee akkoord?