Deze site gebruikt Cookies, gaat u daarmee akkoord?

  • Helpman2 C
  • Hmjuni4
  • Helpman4 C
  • Helpman5 C
  • Helpman3 C
  • Hmjuni3
  • Hmjuni2
dinsdag 19 februari 2019

Actueel

Overzicht verkeershinder de komende maanden. Voor meer informatie ga naar Wijkinfo, verkeer en vervoer.

Glimina Chakor nieuwe wijkwethouder Zuid

Glimina Chakor (GroenLinks) is de nieuwe wijkwethouder Zuid. In het vorige college was Ton Schroor (D66) wijkwethouder Zuid. Als wijkwethouder Zuid is Chakor aanspreekbaar voor bewoners van dit gebied. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor: stadsbeheer & reiniging, groen & klimaatadaptatie, duurzaamheid & circulaire economie, inkoop, integratie & emancipatie, laaggeletterdheid, toegankelijkheid en evenementen.