• Helpman2 C
 • Hmjuni3
 • Hm19apr2
 • Hm19apr7
 • Hm19apr6
 • Hm19apr1
 • Hm19apr3
 • Hm19apr9
 • Helpman5 C
 • Hmjuni4
 • Hm19apr4
 • Hm19apr5
 • Helpman4 C
 • Helpman3 C
 • Hmjuni2

Welkom op de website van Wijkcomite Helpman!

Het wijkcomité Helpman behartigt de belangen van de bewoners van de hele wijk.
We zetten ons in voor een groene, leefbare en veilige omgeving.

Paviljoen Ring Zuid

paviljoen ring zuid

Het Paviljoen Ring Zuid voorziet bezoekers van informatie over de plannen en stand van zaken met betrekking tot de aanleg Ring Zuid. Het paviljoen is ook de uitvalsbasis voor eventuele excursies en rondleidingen. Blikvanger is de grote maquette. Het paviljoen is open van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Extra opening op burendag: zaterdag 22 september van 10.00 – 17.00 uur.

Binnenkort zullen rondleidingen starten. Voor groepen is het al mogelijk om een excursie aan te vragen.

Informatie over rondleidingen, excursies en actuele zaken is te vinden op de website van het paviljoen.

Het gebouw

Het ontwerp van de buitenzijde van het Paviljoen is gemaakt door studenten van Academie Minerva. De lijnen hebben de kleuren van het logo van Aanpak Ring Zuid. Ze staan symbool voor de verbinding tussen de plannen en de buitenwereld. Binnen in het paviljoen komen de lijnen in het ontwerp terug.
Naast het paviljoen, op een deel van de parkeerplekken, wordt een paviljoentuin gebouwd. Hierin worden materialen getoond die worden gebruikt bij de ombouw van de zuidelijke ringweg. Denk hierbij aan lichtmasten, geluidsschermen, bakstenen voor de viaducten, de aankleding van het Zuiderplantsoen en hekwerken. De verwachting is dat de paviljoentuin eind dit jaar open gaat.

website, https://www.aanpakringzuid.nl/contact/informatiecentrum-paviljoen-ring-zuid. 

Actueel

Overzicht verkeershinder de komende maanden. Voor meer informatie ga naar Wijkinfo, verkeer en vervoer.

Glimina Chakor nieuwe wijkwethouder Zuid

Glimina Chakor (GroenLinks) is de nieuwe wijkwethouder Zuid. In het vorige college was Ton Schroor (D66) wijkwethouder Zuid. Als wijkwethouder Zuid is Chakor aanspreekbaar voor bewoners van dit gebied. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor: stadsbeheer & reiniging, groen & klimaatadaptatie, duurzaamheid & circulaire economie, inkoop, integratie & emancipatie, laaggeletterdheid, toegankelijkheid en evenementen.

Deze site gebruikt Cookies, gaat u daarmee akkoord?