Deze site gebruikt Cookies, gaat u daarmee akkoord?

  • Hmjuni4
  • Helpman5 C
  • Hmjuni3
  • Hmjuni2
  • Helpman2 C
  • Helpman3 C
  • Helpman4 C
dinsdag 19 februari 2019

Gemeenteraad wil geen uitstel sloop Ring Zuid

Drie politieke partijen in de Groningse gemeenteraad hebben in de raadsvergadering van 30 januari vergeefs geprobeerd om de sloop van onderdelen van de zuidelijke ringweg tegen te houden. De Partij voor de Dieren, SP en Stadspartij voor Stad en Ommeland wilden uitstel van de sloop van het viaduct bij de Esperantostraat en de oprit bij de Kempkensberg. Maar de overgrote meerderheid van de raad (34 van de 45 raadsleden) wil geen verdere vertraging van de Aanpak Ring Zuid en steunde de motie van de drie partijen voor uitstel van sloopwerkzaamheden niet.

De Partij voor de Dieren, SP en Stadspartij voor Stad en Ommeland wilden uitstel van de sloop van het viaduct bij de Esperantostraat en de op- en afrit bij de Kemkensberg. “Er zijn meerdere redenen om de ringweg nu nog niet af te breken”, aldus fractievoorzitter Kirsten de Wrede van de Partij voor de Dieren. Deze partij en SP en Stad en Ommeland voorzien grote verkeersdrukte rond de Hereweg en vrezen voor de verkeersveiligheid. Bovendien willen zij onder meer eerst de uitkomsten van de commissie-Hartogh weten die zich over dit grote project heeft gebogen.

Maar de overgrote meerderheid van de raad (34 van de 45 raadsleden) wil geen verdere vertraging van de Aanpak Ring Zuid en steunde de motie van de drie partijen voor uitstel van sloopwerkzaamheden niet. Uitstel kan volgens wethouder Paul de Rook (D66) ook voor vertragingsschade zorgen. Die moet de gemeente dan betalen. Hij verwacht geen verkeersonveilige situaties. Dat is onderzocht. Mocht dat wel zo zijn, dan neemt de gemeente maatregelen als bijvoorbeeld de inzet van verkeersregelaars.

Actueel

Overzicht verkeershinder de komende maanden. Voor meer informatie ga naar Wijkinfo, verkeer en vervoer.

Glimina Chakor nieuwe wijkwethouder Zuid

Glimina Chakor (GroenLinks) is de nieuwe wijkwethouder Zuid. In het vorige college was Ton Schroor (D66) wijkwethouder Zuid. Als wijkwethouder Zuid is Chakor aanspreekbaar voor bewoners van dit gebied. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor: stadsbeheer & reiniging, groen & klimaatadaptatie, duurzaamheid & circulaire economie, inkoop, integratie & emancipatie, laaggeletterdheid, toegankelijkheid en evenementen.