• Hm19apr1
 • Hm19apr2
 • Hm19apr7
 • Hmjuni4
 • Helpman5 C
 • Hm19apr5
 • Hmjuni3
 • Hm19apr3
 • Hm19apr9
 • Helpman2 C
 • Helpman4 C
 • Hm19apr6
 • Hmjuni2
 • Helpman3 C
 • Hm19apr4

Welkom op de website van Wijkcomite Helpman!

Het wijkcomité Helpman behartigt de belangen van de bewoners van de hele wijk.
We zetten ons in voor een groene, leefbare en veilige omgeving.

Meldpunt overlast en zorg

 logogemeente

Meldpunt Overlast & Zorg

Meldpuntfunctionaris Henk Nijhuis is sinds juni 2017 juni werkzaam. Hij heeft als werkgebied de wijken De Rivierenbuurt, Oosterpoortwijk, Corpus den Hoorn, De Wijert, Helpman en de Hoornsemeerwijk. Sinds januari 2019 zijn daar Haren, Noordlaren, Onnen en Glimmen bijgekomen.

Overlast

Het mooie van de stad, vind Henk Nijhuis, is de dynamiek. Er is altijd iets te doen met zoveel mensen dicht bij elkaar. Dat kan plezierig zijn maar soms kan het ook leiden tot overlast. Vaak wordt bij overlast gedacht aan lawaai van de buren maar ook valt te denken aan drugs- en drankverslaafden, jongeren, (huis) dieren of bedrijven.

Zorg

Soms gaat het niet om overlast maar om zorg om de ander. Bijvoorbeeld om mensen die vereenzamen, die zichzelf en/of hun omgeving vervuilen, om mensen met psychische problemen of om vormen van huiselijk geweld.

In gesprek gaan

Onlangs kreeg Henk Nijhuis een melding gekregen van een mevrouw. Ze had al maanden last van de benedenbuurman die vaak ruzie heeft met zijn vriendin. Hij raadde mevrouw buurtbemiddeling aan. Daarnaast stelde hij de wijkagent op de hoogte. Voor de wijkagent altijd goed om te weten wat er speelt in de wijk.
Mevrouw was met behulp van buurtbemiddeling in gesprek gegaan met de buurman. Beide partijen waren er positief uitgekomen en de overlast was afgenomen. Ze spraken af elkaar aan te spreken bij overlast. Henk heeft daarna geen meldingen meer gekregen van dit adres.

Wat u kunt melden

Overlast door bijv.

 • buren
 • jeugd- en jongeren
 • kamerverhuur
 • drugs- en of alcoholgebruik
 • verwaarlozing van dieren horeca
 • bouwwerkzaamheden;

Zorg, zoals

 • verslaving
 • zelfverwaarlozing
 • verwaarloosde kinderen
 • ouderen met geriatrische problemen
 • buitenslapers

Overlast dan wel een zorgelijke situatie kan worden doorgegeven aan het Meldpunt Overlast en Zorg. Na registratie van de melding en naam van de melder, zorgt het Meldpunt dat het bij de juiste instantie terecht komt. De melder krijgt altijd te horen wat er met de klacht of  het probleem is gedaan. Soms vrij snel, maar als het om een ingewikkelde zaak gaat kan dat iets langer duren.

Het Meldpunt is telefonisch bereiken op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur op nummer 050-

587 5885. Ook kan de melding worden gedaan via de website van het Meldpunt: groningen.nl/overlast.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Actueel

Duurzaam Helpman

Duurzaam Helpman bestaat uit een enthousiast stel bewoners van Helpman die vanuit verschillende gezichtspunten, duurzaamheid naar een hoger plan wil tillen. We zijn nergens aan gelieerd en hebben geen eigen agenda. Onze doelstelling is ‘slechts’ de vele lastige vraagstukken rondom duurzaamheid proberen te verduidelijken en in kaart te brengen hoe we als bewoners van dit deel van de stad iets samen kunnen bewerkstelligen. 

We willen graag door middel van een inventarisatie inzicht krijgen, welke ideeën en wensen op het gebied van Duurzaamheid er leven in onze wijk.
Daarom houden we de Duurzaam Helpman Enquête 2019.

Lees meer...

Overzicht verkeershinder de komende maanden. Voor meer informatie ga naar Wijkinfo, verkeer en vervoer.

Deze site gebruikt Cookies, gaat u daarmee akkoord?