• Hm19apr7
 • Hm19apr2
 • Hmjuni2
 • Hm19apr1
 • Hmjuni3
 • Helpman2 C
 • Hm19apr5
 • Hm19apr6
 • Helpman5 C
 • Helpman3 C
 • Hm19apr9
 • Hm19apr3
 • Hmjuni4
 • Hm19apr4
 • Helpman4 C
 • C30202C0 9B46 4434 B127 CF09917A66D8

Welkom op de website van Wijkcomite Helpman!

Het wijkcomité Helpman behartigt de belangen van de bewoners van de hele wijk.
We zetten ons in voor een groene, leefbare en veilige omgeving.

Reacties inloopbijeenkomst 16 mei 2019 Aanpassingen Verlengde Hereweg

Oversteek bij AH

Reacties inloopbijeenkomst 16 mei 2019 Aanpassingen Verlengde Hereweg 

Hieronder een overzicht van de door de bewoners gesteld vragen en daaronder (cursief) het antwoord van de Gemeente.

1 Van Nattebrug tot verkeerslichten 30 km per uur maken

Voor de verkeersveiligheid en doorstroming is het gehele wegennet van Groningen onderverdeeld naar 30 km/h- en 50 km/h-wegen. De Verlengde Hereweg is daarbij gecategoriseerd als 50 km/h-weg. Voor het functioneren van het gehele netwerk is het van belang dat deze maximum-snelheid blijft. De weg is hier ook voor ingericht.

2 Handhaven niet over de busbaan rijden

Het is niet toegestaan over de busbaan te rijden. We geven dit signaal door aan de politie met het verzoek dit in hun handhavingsronde op te nemen

 3 Stoelen en tafels en reclame borden van stoep af. Mensen moeten regelmatig over fietspaden lopen

Voor het plaatsen van uitstallingen is een vergunning vereist. Daarbij wordt gekeken of de toegankelijkheid van het trottoir gewaarborgd blijft. We geven dit signaal intern door aan de afdeling die met de handhaving van de vergunning belast is. Wanneer niet aan de vergunningvoorwaarden voldaan wordt, kan de vergunninghouder hierop aangesproken worden.

4 Ook een zebrapad Helperwestsingel - Helperoostsingel

Wij zijn terughoudend met de realisatie van extra oversteekplaatsen. Als gevolg van de realisatie van de Helperzoomtunnel is op verzoek van de buurt een verkeerscirculatie ingevoerd. Nu de Helperzoomtunnel nog niet voor verkeer beschikbaar is, zien we dat het drukker is op de Verlengde Hereweg. Wij menen dat daarmee de drukte van tijdelijke aard is.

5 Zebra over fietspad is voor veiligheid niet handig / aandachtpunt

We zijn wettelijk verplicht een zebrapad aan te leggen van stoep tot stoep, dus ook over het fietspad. Voor de veiligheid van overstekende voetgangers vinden we het van belang dat al kruisend verkeer voorrang verleend, ook fietsers

 6 Doorsteken voor fiets vanaf Emmastraat - Van Royenlaan

De aard van deze opmerking kunnen wij niet plaatsen

7 Goed dat jullie wat doen

Dank voor deze opmerking

8 Advies om ook de Haydenschool erbij te betrekken ze zitten maar 1 blokje verder dan het Zernike

Dank voor dit advies; we zullen contact zoeken met de Haydnschool

9 Denk er toch over na parkeerplaatsen weg te halen (discussie: wat is historisch gegroeid)

Vooralsnog zijn we uitgegaan van een gelijkblijvende parkeerbalans. We zullen in de uitwerking in overleg met ondernemers en bewoners over de noodzakelijkheid van de beschikbare parkeerruimte

10 Kijk toch of de huidige plek niet kan blijven met weghalen parkeerplaatsen+ toevoegen vluchtheuvel

Dat hebben we onderzocht. De huidige locatie van de oversteek is logisch voor voetgangers, maar minder logisch voor automobilisten. Met verplaatsen van de oversteken verwachten we dat de oorzaak van het verkeersveiligheidsprobleem weggenomen wordt waarmee een duurzame oplossing bestaat. Met enkel het aanpassen van de huidige oversteek, bereiken we dat niet.

11 Plaats meer bomen tussen weg en fietspad

Dank voor dit advies; vooralsnog zijn we uitgegaan van een gelijkblijvend aantal bomen welke meer ruimte en daarmee meer uitstraling krijgen.

12 Zorg om de doorstroom verkeer vanaf de Van Iddekingeweg. Dat stokt nu ook regelmatig vanwege de huidige oversteek, wordt dat niet erger met de nieuwe oversteek

We verwachten dat met het verplaatsen van beide oversteken de drukte verspreid wordt. Hiermee bereiken we niet alleen een verbetering van de verkeersveiligheid, maar ook in de doorstroming.

13 De brief aan bewoners wat minder informatief en toegankelijk dan het tekstje in de nieuwsbrief

Dank voor deze opmerking; bij het versturen van nieuwe brieven zullen we hier op letten

14 De geplande situatie is wel overzichtelijker en de voetganger heeft een vluchtheuvel zodat men veiliger om zich heen kan kijken. Echter zal het gedrag van de motorvoertuigen en fietsers niet veranderen. Volgens mij moet het accent op die laatste groep worden gelegd voor een 'fail safe' aanpak. Ik zou het liefst verkeerslichten voor voetgangers zien. ik begrijp ook dat dat de doorstroming zou verminderen. Succes met het plan!

Naast een verkeersveilige inrichting, vragen we van verkeersdeelnemers ook verkeersveilig gedrag. Verkeerslichten passen we toe op drukke kruispunten. Verkeerslichten op bij een voetgangsoversteek blijken veelal niet veiliger.

 15 Veiligheid route Helper Brink: weg gedeelte te smal voor fietser met kind naar school: na oversteken met veel fietsers tegelijk invoegen op fietspad gevaarlijk, er staan beide kanten veel auto's geparkeerd zodat je er niet met kind naast langs kan. Terug zelfs op de stoep! Aanpassen fietspad, parkeerplaatsen weg.  

Deze opmerking valt buiten de scope van ons project. We hebben de opmerking intern doorgezet voor verdere beantwoording.

16 Van Idekkingeweg / Helper Molenstraat: vanaf daar op korte afstanden 6! Zebrapaden achter elkaar. Auto's stoppen niet, waarom niet één duidelijk zebrapad?

De opmerking valt buiten de scope van dit project. We hebben de opmerking intern doorgezet voor verdere beantwoording.

17 Graag 30 km zone op Hereweg vanaf Nattebrug tot oude RKZ

Zie nummer 1

18 Aparte, afwijkende verlichting boven de zebra (bij de Blokker) en/of verlichting in de straat

Het aanpassen van de straatverlichting is onderdeel van de uitwerking van het plan

19 s Avonds valt de oversteek bij het Helperplein onvoldoende op. Verlichting is voor de veiligheid noodzakelijk!

De opmerking nemen we mee in de uitwerking van het plan

20 Gehandicaptenparkeerplek is te klein moet groter

De opmerking nemen we in de uitwerking van het plan

 21 Verlichting bij beide oversteek plaatsen in nieuwe situatie, zonder verlichting is voetganger slecht te zien, erg gevaarlijk.

Zie nummer 19

22 Graag ook een oversteek bij Helperwest- en Helperoostsingel, erg gevaarlijk punt en na verkeerslicht Helperbrink geeft men 'gas' en bij Thomsonstraat/Van Mesdag steekt geen mens over. Hier wel. (2-3 x gehoord)

Zie nummer 4

23 Wanneer is de website gemeente.groningen.nl/verkeersveiligheid online?

Geïnteresseerden die hun mail-adres hebben achtergelaten worden hierover geïnformeerd.

 24 Ik ben naar de inloopbijeenkomst geweest. De optie van 2 zebrapaden lijkt me veiliger dan het nu is. Ik heb nog wel een aanvullende wens. Mijn zus is slechtziend. Kunt u ribbeltegels meenemen in uw plan? Niet alleen bij de zebra's maar ook bij het Helperplein waar de verlengde bloembak komt?

Voorzieningen voor blinden en slechtzienden nabij de nieuwe oversteken én het verwijderen van deze voorzieningen bij de oude oversteken nemen we op in het plan.

25 Tip: Misschien een 30 km zone van de verkeerslichten Helperbrink tot de huidige verkeerslichten bij het oude RKZ?

Voor de verkeersveiligheid en doorstroming is het gehele wegennet van Groningen onderverdeeld naar 30 km/h- en 50 km/h-wegen. De Verlengde Hereweg is daarbij gecategoriseerd als 50 km/h-weg. Voor het functioneren van het gehele netwerk is het van belang dat deze maximum-snelheid blijft. De weg is hier ook voor ingericht.

Actueel

Verkeersproblemen Helpman

Onze wijk kent een aantal onveilige verkeerssituaties. Meest prominent op dit moment is de kruising bij de Helperzoomtunnel, maar ook over de De Savornin Lohmanlaan en de Goeman Borgesiuslaan zijn veel klachten. Hieronder een toelichting:

Vragen aan de gemeente kunnen worden doorgegeven via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 Kruising Helperzoomtunnel

Er komen veel klachten binnen bij de gemeente en Aanpak Rink Zuid. De gemeente heeft uitvoerige informatie gestuurd naar een bewoner die klachten had ingediend.
Lees de reactie hier. Ook het wijkcomité Helpman houdt een en ander goed in de gaten en heeft hierover contact met beide instanties.

Groenesteinlaan

Een aantal bewoners van de Groenesteinlaan is bezig met het verzamelen van handtekeningen om te protesteren tegen de gevaarlijke situatie in deze laan.
Zij hebben ook het Wijkcomité Helpman van de problemen in de Groenesteinlaan op de hoogte gesteld, Lees het artikel hier.

De Savornin Lohmanlaan

Enkele bewoners hebben op 29 april een Brief Savornin Lohmanlaan naar de gemeente gestuurd.

Goeman Borgesiuslaan

Het grootste probleem is op dit moment de “flessenhals” bij de stoplichten. Door de geparkeerde auto’s kunnen auto’s elkaar moeilijk passeren en is het voor fietsers een zeer gevaarlijk punt geworden.

Het bestuur van het wijkcomité beraadt zich op de mogelijkheden.

Corona Hulp !!

In deze barre tijden kan het zijn dat u hulp zoekt van mede groningers.

Onze collega's van Platform de Wijert hebben een goede hulppagina gemaakt waarop ze allerlei links verzameld hebben waar u voor hulp terecht kan:

https://www.wijert.nl/corona-hulp/

Duurzaam Helpman

Duurzaam Helpman bestaat uit een enthousiast stel bewoners van Helpman die vanuit verschillende gezichtspunten, duurzaamheid naar een hoger plan wil tillen.

Daarom houden we de Duurzaam Helpman Enquête 2019-2020.

Lees meer...

Deze site gebruikt Cookies, gaat u daarmee akkoord?