• Hm19apr1
 • Hmjuni2
 • Helpman5 C
 • Hm19apr6
 • Hm19apr5
 • Helpman3 C
 • Helpman4 C
 • Hm19apr2
 • Hm19apr9
 • Hm19apr7
 • Hmjuni3
 • Hm19apr3
 • Hmjuni4
 • C30202C0 9B46 4434 B127 CF09917A66D8
 • Helpman2 C
 • Hm19apr4

Welkom op de website van Wijkcomite Helpman!

Het wijkcomité Helpman behartigt de belangen van de bewoners van de hele wijk.
We zetten ons in voor een groene, leefbare en veilige omgeving.

Werkzaamheden aan het spoor

spoorzonelogo2

De uitbreidingswerkzaamheden van station Groningen Europapark verlopen voorspoedig. Binnenkort kan de nieuwe perronkap geplaatst worden en daarna starten de voorbereidingen voor het daadwerkelijk plaatsen van het vierde spoor.

 Plaatsen perronkap

Begeleid transport
De perronkap wordt in vier grote delen, per stuk 24 meter lang, ruim 5 meter breed en 40 ton zwaar, aangevoerd onder begeleid transport. De eerste twee delen met twee vrachtwagens op vrijdag 31 januari tussen 05:00 en 07:30 uur en de overige twee delen met twee vrachtwagens op maandag 3 februari tussen 05:00 en 07:30 uur. Ter hoogte van de inrit van het werkterrein bij station Groningen Europapark (Helperzoom) staan verkeersregelaars om het verkeer te regelen op het moment dat de vrachtwagens aankomen en gaan lossen.
Plaatsen perronkap
De delen van de perronkap worden direct vanaf de vrachtwagens op hun definitieve plek gehesen. Dit gebeurt met een hijskraan die vooraf op de bouwplaats wordt opgesteld. Er is op het werkterrein ruimte voor het lossen van één vrachtwagen, daarom zal de tweede tijdelijk moeten wachten op de Helperzoom. Deze wordt zo geparkeerd dat het minimale hinder oplevert voor het overige verkeer. Naar verwachting is het plaatsen van de delen op beide dagen einde van de ochtend gereed. Wanneer de vrachtwagens de bouwplaats leeg verlaten is er geen sprake meer van groot (begeleid) transport.
Route
In verband met de breedte van het transport is het niet mogelijk om de gebruikelijke route voor bouwverkeer te volgen. De route die de vier vrachtwagens onder begeleiding gaan rijden is als volgt: A28 - Van Ketwich Verschuurlaan - Vestdijklaan - Verlengde Hereweg - Savornin Lohmanlaan -Helperzoom.
Tijdelijk niet parkeren Savornin Lohmanlaan
De vrachtwagens met de delen van de perronkap zijn met 5.30 meter zeer breed.  Dit kan problemen opleveren op bovenstaande route wanneer er voertuigen geparkeerd staan aan de Savornin Lohmanlaan (het eerste deel vanaf de Verlengde Hereweg). Daarom worden enkele parkeerplaatsen van donderdagmiddag 30 januari 13:00 uur t/m maandagochtend 3 februari 10:00 uur afgezet, zodat er geen auto’s kunnen parkeren

Meer informatie is te vinden op www.prorail.nl/groningenspoorzone of www.groningenspoorzone.nl Voor vragen over bovenstaande of de werkzaamheden kunt u terecht bij ProRail Publieksvoorlichting, www.prorail/contact of 0800 - 776 72 45 (gratis). Dit kan op werkdagen tussen 08.00 en 18.30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast ook buiten kantooruren.

Plaatsen vierde spoor

Voorbereidende werkzaamheden
Voordat de bouw van het extra spoor kan starten moeten er voorbereidingen getroffen worden. In februari worden er onder andere materialen langs het spoor geplaatst en bovenleidingen aangepast. De daadwerkelijk bouw van het vierde spoor vindt plaats van 6 mei t/m 4 juni.
Waarom werken we 's nachts?
Er wordt vaak 's nachts of in het weekend gewerkt aan het spoor, omdat er dan minder of geen treinen rijden. Dit is vervelend voor de omwonenden. Hier wordt zoveel mogelijk rekening mee gehouden door bijvoorbeeld machines niet langer aan te zetten dan strikt noodzakelijk.
 Werkverkeer bij u in de buurt
De railkranen die gebruikt worden voor het lossen van de materialen zet de aannemer ter hoogte van de overweg aan de Esperantokruising in Groningen en bij opstelterrein de Vork in Haren op het spoor. Vanaf dat punt rijden ze naar de werklocaties. Na afloop worden de railkranen ook weer bij deze overwegen uit het spoor gehaald.  
Gevolgen voor het treinverkeer
Op zaterdag 22 en zondag 23 februari rijden er minder of geen treinen.
 
Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Wilt u meer weten over het project en de laatste stand van zaken? Kijkt u dan op www.prorail.nl/groningenspoorzone of www.groningenspoorzone.nl.   
 
Overzicht werkzaamheden

Waar?

 

Wat?

Wanneer?

Tussen opstelterrein De Vork in Haren en station Groningen Europapark. 

Het plaatsen van materialen (o.a. funderingsblokken, bovenleidingsmasten, big bags met zand) langs de spoorbaan. Dit gebeurt vanaf het spoor. 

Nachten van zaterdag 8 op zondag 9 februari en van zaterdag 15 op zondag 16 februari (tussen 01:00 en 05:00 uur).

Tussen

Noorderzanddijk Haren en Kooiweg Groningen.

Aanvoer van fundaties van kasten voor technische installaties op het opstelterrein. Dit gebeurt vanaf het spoor. 

Nachten van zaterdag 8 op zondag 9 februari en van zaterdag 15 op zondag 16 februari (tussen 01:00 en 05:00 uur). 


Ter hoogte van

Volkstuinencomplex Tuinwijck in Groningen.

Plaatsen keerwanden langs het spoor t.b.v. het plaatsen van fundaties voor kasten voor technische installaties. 

Nacht van zaterdag 8 op zondag 9 februari (tussen 01:00 en 05:00 uur).

Plaatsen fundaties en kasten voor technische installaties.  

Nacht van zaterdag 15 op zondag 16 februari (tussen 01:00 en 05:00 uur).

Werkzaamheden bovenleiding, plaatsen bovenleidingsmasten, laswerkzaamheden en weggraven spoorgrind. 

Zaterdag 22 februari 01:00 uur t/m maandag 24 februari 05:00 uur (aaneengesloten).

Ter hoogte van de spoorboog naar Assen (De Vork in Haren).

Werkzaamheden bovenleiding, laswerkzaamheden en plaatsen kasten voor technische installaties.

Zaterdag 22 februari 01:00 uur t/m maandag 24 februari 05:00 uur (aaneengesloten).

Ter hoogte van de Helperzoomvijver in Groningen.

Laswerkzaamheden en weggraven spoorgrind.

Zaterdag 22 februari 01:00 uur t/m maandag 24 februari 05:00 uur (aaneengesloten).

Actueel

Steun de lokale ondernemers

Bericht van de ondernemers-vereniging Helpman:
Naast de supermarkten blijven veel lokale winkels in deze Corona-tijd geopend. Het is van belang om
ook hier uw boodschappen te blijven doen. Dit om de ondernemers zo goed mogelijk deze crisistijd
door te helpen. Namens alle ondernemers in Helpman: bedankt!

Corona Hulp !!

In deze barre tijden kan het zijn dat u hulp zoekt van mede groningers.

Onze collega's van Platform de Wijert hebben een goede hulppagina gemaakt waarop ze allerlei links verzameld hebben waar u voor hulp terecht kan:

https://www.wijert.nl/corona-hulp/

Duurzaam Helpman

Duurzaam Helpman bestaat uit een enthousiast stel bewoners van Helpman die vanuit verschillende gezichtspunten, duurzaamheid naar een hoger plan wil tillen.

Daarom houden we de Duurzaam Helpman Enquête 2019-2020.

Lees meer...

Overzicht verkeershinder de komende maanden. Voor meer informatie ga naar Wijkinfo, verkeer en vervoer.

Deze site gebruikt Cookies, gaat u daarmee akkoord?