• Helpman4 C
 • Hm19apr1
 • Hm19apr9
 • Helpman2 C
 • Helpman3 C
 • Hmjuni3
 • Hmjuni2
 • Helpman5 C
 • Hm19apr5
 • Hm19apr2
 • Hm19apr6
 • Hm19apr4
 • Hm19apr7
 • Hmjuni4
 • Hm19apr3

Welkom op de website van Wijkcomite Helpman!

Het wijkcomité Helpman behartigt de belangen van de bewoners van de hele wijk.
We zetten ons in voor een groene, leefbare en veilige omgeving.

Subsidie voor afsluiten brandgangen en binnenterreinen

Subsidie voor afsluiten brandgangen en binnenterreinen

Gemeente en politie willen het aantal woninginbraken terugdringen in stadsdeel Zuid. Veel woonblokken hebben een gezamenlijke brandgang (achterpad) of binnenterrein. Dergelijke brandgangen of binnenterreinen zijn erg aantrekkelijk voor inbrekers. Daarom stelt de gemeente subsidie beschikbaar voor maatregelen waarmee een brandgang of binnenterrein kan worden afgesloten.

Indienen aanvraag

Aanvragen kunnen worden ingediend door bewoners (huurders of eigenaren) uit stadsdeel Zuid. De subsidie bedraagt 50% van de werkelijk gemaakte kosten tot een maximum van € 5.000,- per aanvraag.

Een aanvraag moet voldoen aan de eisen van de omgevingsvergunning en worden gesteund door de meerderheid van de aanwonenden. Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als onderstaande bijlagen erbij zitten:

 • een akkoordverklaring van de aanwonenden
 • een ontwerp van de te plaatsen voorziening
 • een begroting van de kosten, met offerte
 • een situatieschets

U kunt de aanvraag sturen naar:

Stadsdeelcoördinatie Zuid, gemeente Groningen
Postbus 7081
9701 JB Groningen

Of per mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ook voor vragen over de aanvraag kunt u bij Bernadette Snellers, stadsdeelsecretaris gemeente Groningen, terecht.

Actueel

Overzicht verkeershinder de komende maanden. Voor meer informatie ga naar Wijkinfo, verkeer en vervoer.

Glimina Chakor nieuwe wijkwethouder Zuid

Glimina Chakor (GroenLinks) is de nieuwe wijkwethouder Zuid. In het vorige college was Ton Schroor (D66) wijkwethouder Zuid. Als wijkwethouder Zuid is Chakor aanspreekbaar voor bewoners van dit gebied. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor: stadsbeheer & reiniging, groen & klimaatadaptatie, duurzaamheid & circulaire economie, inkoop, integratie & emancipatie, laaggeletterdheid, toegankelijkheid en evenementen.

Deze site gebruikt Cookies, gaat u daarmee akkoord?