• Hmjuni4
  • Hmjuni3
  • Helpman2 C
  • Hmjuni2
  • Helpman4 C
  • Helpman5 C
  • Helpman3 C
donderdag 13 december 2018

BORG-schouw 2006

Sinds enkele jaren heeft de gemeente Groningen een 'Beheerplan Openbare Ruimte Groningen" (BORG). In dit beheerplan zijn de kwaliteitseisen vastgelegd waaraan de verschillende elementen van de openbare ruimte (bestrating, groen, etc.) behoren te voldoen. Het inspecteren van de staat waar de openbare ruimte in verkeert past binnen dit beheerplan. Bij de gemeente heeft men deze inspectie enkele jaren geleden BORG-schouw gedoopt.

De gemeente juicht het toe als burgers van onze mooie stad zélf ook hun steentje willen bijdragen aan deze BORG-schouw. Burgers kunnen zowel in de eigen wijk als in een andere wijk 'schouwen' (de staat waarin de openbare ruimte verkeert beoordelen). De gemeente organiseert elk jaar een cursus waarin de burgers leren aan de hand van vaststaande criteria deze staat te beoordelen. Binnenkort zal duidelijk worden wanneer de schouw en de cursus zullen worden gehouden (de schouw waarschijnlijk in september). Mensen die al eerder aan de BORG-schouw deelnamen zijn i.h.a. enthousiast, en laten het niet bij één keer. Als u belangstelling heeft kunt u bellen met de buurtconciërges (5278778), of geregeld even op deze website klikken. Zodra er meer bekend is over data etc. kunt u dit onder de rubriek 'Nieuws" vinden.