• Hmjuni4
 • Hm19apr3
 • Hm19apr9
 • Helpman3 C
 • Hm19apr7
 • Hm19apr6
 • Hmjuni2
 • Hm19apr5
 • Helpman4 C
 • Hm19apr2
 • Helpman2 C
 • Helpman5 C
 • Hm19apr4
 • Hm19apr1
 • Hmjuni3

Welkom!

Welkom op de website van het wijkcomité Helpman!
Het wijkcomité Helpman behartigt de belangen van de bewoners van de hele wijk.
We zetten ons in voor een groene, leefbare en veilige omgeving.

Helperdiepje in de schaduw door nieuwbouw

Wijkcomité Helpman herinnert gemeenteraad aan afspraken

Bij de plannen voor de nieuwbouw aan de Helperoostsingel – tegenover het huis van bewaring – wordt te weinig rekening gehouden met de bijzondere ecologische waarde van het Helperdiepje. Door de nieuwbouw direct aan het water, komt het diepje letterlijk in de schaduw te staan.

In de vergadering van de Raadcommissie Ruimte & Wonen van 5 juli aanstaande zal het wijkcomité Helpman de gemeenteraad voorhouden dat er meer ruimte moet komen tussen het water en de bebouwing.

Voorzitter Henk Spoeltman: "Na de bouw van het massieve complex Helperveste aan de Helperwestsingel hebben we met de gemeente afgesproken dat zij in het vervolg meer rekening houdt met de bijzondere ecologische waarde van het Helperdiepje. Tijdens de vergadering zullen wij de nieuwe raad helpen herinneren aan deze afspraken". De bewonersorganisatie van Helpman heeft er alle vertrouwen in dat de gemeente zich houdt aan de eerder gemaakte afspraken.

Het historisch ecologisch wandelpad in Helpman voert voor een deel langs het Helperdiepje. Zie hiervoor www.wijkhelpman.nl onder het thema Voorzieningen, Groen in de Wijk.

Actueel

Overzicht verkeershinder de komende maanden. Voor meer informatie ga naar Wijkinfo, verkeer en vervoer.

Glimina Chakor nieuwe wijkwethouder Zuid

Glimina Chakor (GroenLinks) is de nieuwe wijkwethouder Zuid. In het vorige college was Ton Schroor (D66) wijkwethouder Zuid. Als wijkwethouder Zuid is Chakor aanspreekbaar voor bewoners van dit gebied. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor: stadsbeheer & reiniging, groen & klimaatadaptatie, duurzaamheid & circulaire economie, inkoop, integratie & emancipatie, laaggeletterdheid, toegankelijkheid en evenementen.

Deze site gebruikt Cookies, gaat u daarmee akkoord?