• Hm19apr3
 • Hmjuni2
 • Helpman2 C
 • Hm19apr5
 • Hm19apr4
 • Helpman4 C
 • Hmjuni3
 • Helpman3 C
 • Hm19apr2
 • Hm19apr9
 • Hm19apr1
 • Hm19apr6
 • Hmjuni4
 • Hm19apr7
 • Helpman5 C

Welkom!

Welkom op de website van het wijkcomité Helpman!
Het wijkcomité Helpman behartigt de belangen van de bewoners van de hele wijk.
We zetten ons in voor een groene, leefbare en veilige omgeving.

Algemene Leden Vergadering 3 oktober

Op dinsdag 3 oktober houdt 'Wijkcomité Helpman' om 20.00 uur zijn Algemene Leden Vergadering in speeltuingebouw 'De Helpen' aan de Groenesteinlaan 16.

Een keur aan onderwerpen op het gebied van o.a. Verkeer en Vervoer, Sociaal Cultureel Werk, Wonen, Werken en Milieu, Financiën en Bestuur zal aan de orde komen. Alle leden van de bewonersorganisatie Wijkcomité Helpman ontvangen een uitnodigingsbrief.

Traditiegetrouw wordt de avond afgesloten met een drankje.

Komt allen!

Actueel

Overzicht verkeershinder de komende maanden. Voor meer informatie ga naar Wijkinfo, verkeer en vervoer.

Glimina Chakor nieuwe wijkwethouder Zuid

Glimina Chakor (GroenLinks) is de nieuwe wijkwethouder Zuid. In het vorige college was Ton Schroor (D66) wijkwethouder Zuid. Als wijkwethouder Zuid is Chakor aanspreekbaar voor bewoners van dit gebied. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor: stadsbeheer & reiniging, groen & klimaatadaptatie, duurzaamheid & circulaire economie, inkoop, integratie & emancipatie, laaggeletterdheid, toegankelijkheid en evenementen.

Deze site gebruikt Cookies, gaat u daarmee akkoord?