• Hm19apr3
 • Helpman2 C
 • Hm19apr4
 • Hm19apr5
 • Helpman5 C
 • Hm19apr9
 • Hmjuni3
 • Hm19apr2
 • Helpman3 C
 • Hm19apr1
 • Helpman4 C
 • Hm19apr7
 • Hmjuni2
 • Hmjuni4
 • Hm19apr6

Welkom!

Welkom op de website van het wijkcomité Helpman!
Het wijkcomité Helpman behartigt de belangen van de bewoners van de hele wijk.
We zetten ons in voor een groene, leefbare en veilige omgeving.

STOP MASSALE BEBOUWING AAN HELPERDIEP 27 september

Het Helperdiep dreigt te worden dicht gebouwd. De huideige massale bouwplannen zullen het Helperdiep Oostzijde totaal overschaduwen. De bebouwing is dermate massaal dat het helperdiep wordt gedegradeerd tot een zielig stroompje.

Dit is bovendien niet conform afspraak met de bewoners in 2003. Nu beweert de dienst RO/EZ dat deze afspraak geen enkele juridische status heeft.

Woensdag besluit de gemeenteraad van Groningen of het massale bouwplan van ontwikkelaar Kroeze aan het Helperdiep Oostzijde door gaat.

Laat uw stem horen!!! Kom naar de vergadering van de gemeenteraad op het gemeentehuis, woensdag 27 september om 16.15 uur.

U kunt uw stem TEGEN het bouwplan van Kroeze kracht bij zetten door middel van spandoeken en ander materiaal waarmee u laat zien dat u TEGEN het bouwplan van Kroeze bent en VOOR minder massale bebouwing TER BEHOUD VAN HET HELPERDIEP!!!

Actueel

Overzicht verkeershinder de komende maanden. Voor meer informatie ga naar Wijkinfo, verkeer en vervoer.

Glimina Chakor nieuwe wijkwethouder Zuid

Glimina Chakor (GroenLinks) is de nieuwe wijkwethouder Zuid. In het vorige college was Ton Schroor (D66) wijkwethouder Zuid. Als wijkwethouder Zuid is Chakor aanspreekbaar voor bewoners van dit gebied. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor: stadsbeheer & reiniging, groen & klimaatadaptatie, duurzaamheid & circulaire economie, inkoop, integratie & emancipatie, laaggeletterdheid, toegankelijkheid en evenementen.

Deze site gebruikt Cookies, gaat u daarmee akkoord?