• Hm19apr6
 • Hm19apr7
 • Hm19apr2
 • Helpman3 C
 • Hm19apr1
 • Hmjuni2
 • Hmjuni4
 • Hm19apr9
 • Helpman4 C
 • Hm19apr4
 • Helpman5 C
 • Hm19apr3
 • Helpman2 C
 • Hm19apr5
 • Hmjuni3

Welkom op de website van Wijkcomite Helpman!

Het wijkcomité Helpman behartigt de belangen van de bewoners van de hele wijk.
We zetten ons in voor een groene, leefbare en veilige omgeving.

RAADSVERGADERING 18 OKTOBER (Helperdiep nog steeds bedreigd!)

Zoals u wellicht bekend is bestaan er belangrijke meningsverschillen tussen het Wijkcomité en de gemeente Groningen m.b.t. de bebouwing aan het Helperdiep. Ex-voorzitter van het Wijkcomité Erik-Jan Meijer en huidig voorzitter Henk Spoeltman hebben enkele weken geleden een brief doen uitgaan waarin we protesteren tegen de bouwplannen die voorliggen voor de Helper Oostsingel. Deze brief heeft nogal wat indruk gemaakt; in diverse media is er aandacht aan besteed (Dagblad, Gezinsbode, Oog-TV). De gemeente heeft nu in een brief geantwoord. Er ligt een plan voor dat volgens de gemeente voldoet aan de aanvullende eisen voor bebouwing aan het Helperdiep, die drie jaar geleden werden vastgesteld. Wij zijn het daar echter niet mee eens. Onze voornaamste bezwaren zijn de volgende:

 • Er komt, in weerwil van de afspraken, tóch een vijfde bouwlaag.
 • In de aanvullende eisen staat dat de eerste vijf meter gerekend vanaf het Helperdiep niet mogen worden bebouwd. In het nieuwe plan ligt het fundament weliswaar op die afstand, maar zijn balkons voorzien die ver uitsteken, waardoor de 5-metergrens op slinkse wijze wordt omzeild. Dat dit ten koste gaat van de ecologische zone langs het Helperdiep behoeft verder geen betoog.
 • Het begrip 'variatie' in de bebouwing is niet bevredigend uitgewerkt.

Op woensdag 18 oktober zal de gemeenteraad de bouwplannen voor de Helper Oostsingel opnieuw agenderen. De vergadering begint om half vijf.

KOMT ALLEN EN LAAT UW STEM HOREN!

Actueel

Duurzaam Helpman

Duurzaam Helpman bestaat uit een enthousiast stel bewoners van Helpman die vanuit verschillende gezichtspunten, duurzaamheid naar een hoger plan wil tillen. We zijn nergens aan gelieerd en hebben geen eigen agenda. Onze doelstelling is ‘slechts’ de vele lastige vraagstukken rondom duurzaamheid proberen te verduidelijken en in kaart te brengen hoe we als bewoners van dit deel van de stad iets samen kunnen bewerkstelligen. 

Zomaar wat voorbeeldvragen: 

Waar moet ik een energieadvies aanvragen en waarom daar. 
Hoe bereken ik de terugverdientijd van mijn zonnepanelen. 
Wat zijn de voor- en nadelen van een warmtepomp. 
Hoe leg ik een groen dak aan. 
Kunnen we iets collectief doen. 

We doen dit met name door bewoners met een vraag te koppelen aan bewoners die met dat onderwerp al ervaring hebben opgedaan, dan wel met non-profit organisaties die zich met duurzaamheid bezig houden.

Voor directe vragen kunt u mailen naar: 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op LinkedIn kunt u meer lezen over Duurzaam Helpman.

Daar ook informatie over de betrokkenen en hun expertises. 

Meer informatie is te vinden onder de kop ‘Wijkinfo’, tabblad ‘duurzaamheid’.

Overzicht verkeershinder de komende maanden. Voor meer informatie ga naar Wijkinfo, verkeer en vervoer.

Deze site gebruikt Cookies, gaat u daarmee akkoord?