• Helpman2 C
  • Hmjuni3
  • Hmjuni2
  • Helpman4 C
  • Helpman3 C
  • Hmjuni4
  • Helpman5 C
donderdag 13 december 2018

ALV 25 maart

Op dinsdagavond 25 maart om 20.00 uur vindt in speeltuingebouw 'De Helpen' aan de Groenesteinlaan 16 weer de Algemene Leden Vergadering van Wijkcomité Helpman plaats. Aansluitend aan de ALV, rond 21.00 uur, zal projectleider Kempkensberggebied Gerrit Lieffering van de gemeente Groningen ons op de hoogte stellen van de stand van zaken m.b.t. het project, waarna gelegenheid zal zijn voor het stellen van vragen. Komt allen!