Deze site gebruikt Cookies, gaat u daarmee akkoord?

donderdag 24 januari 2019

Cultuur en activiteiten

Het wijkcomité ondersteunt graag initiatieven voor en door wijkbewoners. Wilt u een activiteit in de wijk op touw zetten, die voor wijkbewoners bedoeld is, laat het ons dan graag weten. Mogelijk kunnen we meehelpen uw ideeën te verwerkelijken door een financiële bijdrage of anderszins.

Muziek in het Sterrebos
Het is inmiddels een nieuwe traditie geworden: zomerconcerten op zondagmiddag in het Sterrebos. In de zomer van 2005 is het wijkcomité gestart met dit initiatief dat tot doel heeft het Sterrebos voor een breed publiek aantrekkelijk te maken en te houden. Op een aantal zondagen wordt de muziekkoepel van het Sterrebos gebruikt waarvoor hij is bedoeld: als een podium voor muziek in de open lucht.

Wat het programma dit jaar wordt? Klik dan op deze link

dansend publiek

Koninginnedag
In samenwerking met het Stedelijk Oranjecomité organiseert het wijkcomité ieder jaar op koninginnedag feestelijke acitviteiten. Een rommelmarkt voor kinderen, een springkussen, draaimolen, ponyrijden en ga zo maar door. Een muziekkorps luistert de dag op. De activiteiten vinden plaats op de Helperbrink ter hoogte van Coendershof, het eerste gedeelte van de Haydnlaan en de Groenesteinlaan richting de speeltuin.

Wilt u meehelpen bij de voorbereiding of tijdens de dag? Heeft u ideeën voor activiteiten? Laat het ons graag weten.

koninginnedag 2007_021_copy

 

Sinterklaas
Elk jaar doet Sinterklaas ook Helpman aan. In samenwerking met de zakenkring Helpman, de speeltuinvereniging en het wijkcomité wordt de goedheiligman feestelijk onthaald. Hij maakt een rondrit door de wijk, wordt op het Helperplein ontvangen door de winkeliersvereniging en gaat ten slotte naar het speeltuingebouw De Helpen voor een programma met kinderen uit de wijk.

Wijkfeest
Eens in de twee jaar, vlak voor de zomervakantie, is er een wijkfeest voor alle inwoners van Helpman. Plaats van het festijn: de speeltuin en het wijkgebouw De Helpen, aan de Groenesteinlaan. Het wordt aangekondigd in de Helperbel en natuurlijk via het nieuws op deze site.