Groen en milieu

Artikelindex

TEGELS ERUIT, TUIN ERIN!
Gemeente Groningen is actief lid van Operatie Steenbreek: een
landelijke campagne voor vergroening van tuinen, om zo de oprukkende
'verstening' van tuinen tegen te gaan. Onder het motto: 'tegels eruit,
tuin erin', vinden door heel Nederland acties plaats.

Het klimaat verandert. Steeds vaker krijgen we te maken met hoge
temperaturen en regenbuien nemen in aantal toe en worden intenser. Het
verstenen van tuinen, een trend in de afgelopen jaren en toename van
bebouwing veroorzaken wateroverlast, verhoging van de temperatuur en
achteruitgang van de biodiversiteit.Groene tuinen en daktuinen zijn een
eenvoudige oplossing om deze nadelige gevolgen aan te pakken.
Met een heel pakket aan acties, markten, kortingsregelingen en zelfs een
eigen Groninger tv-serie GoudGroen, enthousiasmeren de
ambassadeurs van Operatie Steenbreek zoveel mogelijk Groningers voor het
vergroenen van hun tuin.

Kijk voor meer informatie op https://groningen.operatiesteenbreek.nl/

SCHOON... HEEL... en VEILIG.
schevestoeptegel

Een leefbare wijk begint bij u in de straat. Heeft u opmerkingen of klachten over uw directe omgeving, neem dan contact op met het Meldpunt Stadsbeheer, telefoonnummer 14050. Vanuit deze centrale post worden de klachten doorgegeven aan de betreffende wijkposten. Uw opmerkingen kunnen gaan over het groen in uw straat (bomen, struiken), de stoepen en straten en het water. Dus voor een scheefliggende stoeptegel of achterstallig onderhoud aan openbaar groen kunt u met Openbare Werken contact opnemen. Schroom niet om melding te maken.

 

Ondergrondse huisvuilinzameling:

Voor het merendeel van Helpman is ondergrondse huisvuilinzameling georganiseerd.  U kunt op elk gewenst moment uw vuilniszakken kwijt. Als de container vol is, kunt u contact opnemen met de Milieudienst, telefoonnummer 14050. Ook kunt u dit digitaal melden op: https://gemeente.groningen.nl/storing-of-volle-ondergrondse-huisvuilcontainer-melden  Het achterlaten van huisvuilzakken buiten de container wordt zwaar beboet.

Overig afval
Chemisch afval, papier en karton, glas, textiel, vloeistoffen, snoeiafval, grof vuil, en bouw- en sloopafval mogen niet in de ondergrondse container. Dit afval wordt op een andere wijze ingezameld. Bij de supermarkten aan het Helperplein en aan de Savornin Lohmanlaan staan containers voor glas en oud papier. 

Meer info over Afvalinzameling vindt u Hier  

Fietswrakken en weesfietsen

De gemeente kent een onderscheid in fietswrakken en weesfietsen.

Fietswrakken
Fietswrakken (feitelijk afval), dat zijn fietsen waar echt niet meer op gefietst kan worden. De gemeente kan die overal weghalen. Het melden van een fietswrak kan bij het Loket Beheer en Verkeer:
 
- telefoon: 14050 (geen netnummer), vragen naar Loket Beheer en Verkeer
- e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- app voor de smartphone (Android en iPhone): Slim Melden app
Weesfietsen
De gemeente haalt in een aantal wijken regelmatig weesfietsen op. Het gaat dan om fietsen
die er geruime tijd staan, vervolgens gelabeld worden en na een aantal weken weggehaald. Helpman valt niet in de categorie wijken waar de gemeente dit doet.

 


De Goemantuin: Ecologische siertuin met aandacht voor eetbaar en geschiedenis

De Goemantuin ligt rond een appartementencomplex aan de G. Borgesiuslaan en is ¾ ha groot. Doel is om een prettige leefomgeving te creëren voor omwonenden en ruimte te bieden voor diverse natuur.

Op het terrein is een bloemenweide, akkertje met klaprozen, bolderikken etc., kruidentuin, stapelmuurtjes met zon- en schaduwminnende soorten, vijvertje, gevelbegroeiing, dakbegroeiing. Er is een grote variatie aan vooral inheemse planten. Op het terrein staan 13 soorten fruitbomen als pruim, peer, appel, maar ook fruitbomen als moerbei, vijg, perzik, morel, gele kornoelje etc.. Verder 5 druivenrassen, grote variatie aan braam-/framboosachtigen, bessen … Op het terrein zijn allerlei voorzieningen gemaakt voor dieren als insecten, vleermuizen, vogels, egels...

Op het terrein zijn ook andere zaken te bekijken, zoals bijvoorbeeld een kanonskogel uit de tijd van Bommen Berend (1672), zwerfkeien plus info, regenwaterafkoppeling….

Vanaf 1999 is bewoner Michiel Coesèl zich met delen van de tuin gaan bezig houden en vanaf 2007 wordt het hele terrein door hem beheerd in opdracht van woningbouwcorporatie Lefier. De tuin trekt in toenemende mate mensen en kleine beestjes (J). De tuin is semi-openbaar en is altijd toegankelijk. Op verzoek zijn er rondleidingen mogelijk.

Meer informatie vindt u hier


 

Helpman staat bekend als een groene wijk. Niet alleen worden de straten en lanen geflankeerd door mooie bomenrijen, maar ook bevat de wijk verschillende parken en wandelroutes: het Groenesteinpark, Sterrebos, de Coendersborg en sinds de zomer van 2005 een historisch ecologisch wandelpad, de helperroute.

Het wijkcomité heeft het initiatief genomen voor deze wandelroute in de buurt, die samen met de gemeente tot stand is gekomen. De route voert langs historisch interessante plekken, en langs ecologisch bijzondere planten en bomen. We raden deze wandeling van harte bij u aan!

Zie hier de overzichtskaart van de route:

2wijkenpad

Deze site gebruikt Cookies, gaat u daarmee akkoord?