Aanpak Ring Zuid

 De betreffende nieuwsberichten vindt u ook via deze link:
  1. De komende weken werkt Combinatie Herepoort verder aan het intrillen van damwandplanken voor de verdiepte ligging. Dit doen we ter hoogte van De Frontier. Op de   damwandplankenafteller op deze website is te zien dat we inmiddels 90 procent hebben voltooid. Op doordeweekse dagen is het Loket Damwand (telefoon 050 210 01 45) geopend voor iedereen die vragen of zorgen heeft over de werkzaamheden.
  2. Deze week is de bouwvak in Noord-Nederland begonnen. In Groningen hebben echter niet alle medewerkers op de bouwplaatsen van Combinatie Herepoort vrij. Op een aantal plekken werken we de komende weken hard door aan en bij de zuidelijke ringweg. Hieronder een overzicht van de werkzaamheden per deelgebied in de bouwvak en de rest van de zomermaanden. Direct omwonenden worden per brief geïnformeerd over de werkzaamheden.
  3. Combinatie Herepoort voert van 6 juli tot en met 8 augustus werkzaamheden uit aan de zuidzijde van de Papiermolentunnel. Dat is aan de zijde van het openluchtzwembad. We gaan hier damwanden intrillen om een deel van de vleugelwand van de fietstunnel te kunnen slopen. Vervolgens brengen we zand aan (voorbelasting). Van 13 juli tot en met 8 augustus is de Papiermolentunnel afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen het zwembad bereiken via de Hereweg.
  4. De overheden binnen Aanpak Ring Zuid en aannemerscombinatie Herepoort hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de financiële situatie van het project Aanpak Ring Zuid. Op hoofdlijnen zijn beide partijen het eens over een oplossing voor de kosten als gevolg van de vertraging van drie jaar van het project en een financiële oplossing voor de verdere looptijd van het project. De komende periode worden de afspraken verder uitgewerkt en vastgelegd.
  5. Combinatie Herepoort begint deze zomer aan drie onderdelen van Aanpak Ring Zuid bij de Brailleweg. Namelijk het nieuwe viaduct over de A28, de nieuwe oprit van de Brailleweg naar de A28 en het verdiept liggende fietspad langs het Noord-Willemskanaal. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot september en gaan veel geluidshinder geven. De Brailleweg is afgesloten van 6 juli tot 14 augustus 2020.
  6. Op dit moment wordt er een archeologisch onderzoek uitgevoerd bij de H.L. Wichersstraat, op de plek waar de bouwkuip van de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg komt. Bij dit onderzoek zijn onder andere drie kanonskogels gevonden die in 1672 vanuit de stad zijn afgevuurd op de manschappen van Bommend Berend. Verder lijkt het erop dat de houtzaagmolen De Zaayer, die hier ooit gestaan heeft, al veel eerder is gebouwd dan werd aangenomen. Het onderzoek duurt nog tot eind volgende week.
  7. Waterschap Hunze & Aa’s heeft Combinatie Herepoort een vergunning verleend voor het wegpompen van water (bemalen) bij de bouw van de verdiepte ligging. Op het ontwerpbesluit van het waterschap waren 102 geldige zienswijzen binnengekomen. Er zijn veel gesteld vragen over de aanleg van de verdiepte ligging en de beheersing van de risico’s voor de panden en het groen in de omgeving. Aanpak Ring Zuid heeft daarom een brochure gemaakt om antwoord te geven op de vragen die er leven over de bouw van de verdiepte ligging.
  8. Op maandag 15 juni om 22.00 uur gaat de afrit van de zuidelijke ringweg bij de Lübeckweg voor enkele jaren dicht. Deze afrit bij Dagblad van het Noorden vervalt vanwege de werkzaamheden op en rond het Europaplein. Na de afsluiting van de afrit kan het verkeer vanuit de richting Hoogezand de Europaweg nog op drie manieren bereiken (zie afbeelding onderaan dit artikel). Ten eerste via knooppunt Westerbroek, richting centrum (over de 'oude A7'). Ten tweede via de afrit bij de Osloweg (afrit 38 Groningen-Zuidoost), de Osloweg en de Lübeckweg. De derde optie is via de oostelijke ringweg en de Sontbrug. De afrit Lübeckweg/Euroborg komt in de eindsituatie terug, maar dan iets oostelijker aan de Lübeckweg.

Deze site gebruikt Cookies, gaat u daarmee akkoord?