Aanpak Ring Zuid

 De betreffende nieuwsberichten vindt u ook via deze link:
  1. Rond de zuidelijke ringweg huizen op verschillende plekken vleermuizen. Om de leefgebieden van de vleermuizen te beschermen, hebben Aanpak Ring Zuid en aannemer Combinatie Herepoort verschillende maatregelen genomen. Deze lijken succesvol te zijn, vertelt eco-engineer Victor Loehr van Rijkswaterstaat.
  2. Op dinsdag 2 juni om 22.00 uur gaat de afrit van de zuidelijke ringweg bij de Lübeckweg voor enkele jaren dicht. Deze afrit bij Dagblad van het Noorden vervalt vanwege de werkzaamheden op en rond het Europaplein. Na de afsluiting van de afrit kan het verkeer vanuit de richting Hoogezand de Europaweg bereiken via de afrit bij de Osloweg (afrit 38 Groningen-Zuidoost), de Osloweg en de Lübeckweg (zie afbeelding). Een andere optie is via de oostelijke ringweg en de Sontbrug. De afrit Lübeckweg/Euroborg komt in de eindsituatie terug, maar dan iets oostelijker aan de Lübeckweg.
  3. In mei werkt Combinatie Herepoort verder aan het intrillen van damwandplanken voor de verdiepte ligging. De trilwerkzaamheden voeren we momenteel uit ter hoogte van de Helperzoom/Kempkensberg.   Op de damwandplankenafteller op deze website is te zien dat we inmiddels 84 procent hebben voltooid.
  4. Ook op vrijdag 1 mei is er een rijstrook van de zuidelijke ringweg overdag afgesloten tussen 07.00 en 19.00 uur. Het gaat om een rijstrook tussen de afrit Hereweg en de afrit Europaweg in de richting van Hoogezand. Voor het verkeer blijft hier dus één rijstrook beschikbaar. De afzetting is nodig voor het veilig intrillen van de noordelijke damwand voor de verdiepte ligging ter hoogte van de Helperzoom/Kempkensberg.
  5. Voor de ombouw van de zuidelijke ringweg sluiten we komende week op twee plekken een fietsverbinding af. In beide gevallen is er een goed alternatief. Het gaat om het fietspad aan de oostzijde van het Noord-Willemskanaal en het fietstunneltje bij MartiniPlaza onder de westelijke ringweg. Beide gaan op 4 mei dicht.
  6. Om sluipverkeer door de Herewegbuurt tegen te gaan, sluiten we op 30 april de Sterrebosstraat af van de Waterloolaan. De afsluiting geldt alleen voor autoverkeer, voor voetgangers en fietsers verandert er niets.
  7. Vanochtend is de onderdoorgang bij de Hereweg weer opengesteld voor fietsers en voetgangers vanuit het centrum richting Helpman. Vanwege werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg moesten zij ongeveer een half jaar lang een omleiding volgen via de Papiermolentunnel. Fietsers en voetgangers kunnen nu gebruik maken van de voormalige busstrook. Bussen gaan nu via de rijbaan voor auto´s. Combinatie Herepoort heeft afgelopen week de verkeerssituatie aangepast. Ook moesten de verkeerslichten opnieuw worden ingeregeld.
  8. Vannacht zijn er op verschillende plekken werkzaamheden bij de zuidelijke ringweg, zoals het opruwen van asfalt, bodemonderzoek en het herstellen van een voeg. De werkzaamheden kunnen geluidshinder veroorzaken in de directe omgeving. De ringweg is gestremd in de richting van Drachten, vanaf knooppunt Euvelgunne tot aan de Hereweg (en alle opritten op dit gedeelte). Het verkeer wordt omgeleid via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg. Ook op andere plekken wordt gewerkt. We werken van 22.00 tot 06.00 uur.

Deze site gebruikt Cookies, gaat u daarmee akkoord?