• Hmjuni1
 • Helperbad
 • Hm19apr9
 • Dichters In Het Donker Foto Joop Nijhof
 • C30202C0 9B46 4434 B127 CF09917A66D8
 • Engelse Park Vogelvlucht
 • Hmjuni4
 • Hm19apr5
 • Groenestein Klein
 • Duo
 • P1040835 Small
 • Hmjuni3
 • Sterrebos Live Publiek
 • Hasselt1
 • Hm19apr6
 • Hm19apr7
 • Koningsdag Helpman Groningen 2014 Basis
 • Helpman Grafitti Dec 2014
 • Emmastraat 35
 • Hmjuni2
 • Sikkens3
 • Kazerne
 • 974B6C73 5DE6 4251 9EE6 09DBD8A893D7
 • Kunstwerk Nominatie 02
 • Zusterhuis Rkz
 • Hm19apr3
donderdag 6 mei 2021

Welkom op de website van Wijkcomite Helpman!

  Het wijkcomité Helpman behartigt de belangen van de bewoners van de hele wijk.
  We zetten ons in voor een groene, leefbare en veilige omgeving.

AKP breed2

 

Sinds begin juni is er een nieuwe stadsdeelbeheerder Zuid; Anne-Krijn Piersma is de naam. Hij werkt vanuit de Wijkpost Zuid aan de Van Schendelstraat (De Wijert). Onderstaand interview namen wij over van De Oosterpoorter, de buurtkrant van de Oosterpoort en omringende wijken. (foto: Evelien Brak, even klikken op de afbeelding voor de hele foto!).

Beheerder van wat?

We beginnen bij het begin: want wat doet een stadsdeelbeheerder eigenlijk? Piersma, die ondanks zijn jonge jaren al de nodige ervaring bij de gemeente heeft, formuleert: “Samen met buurtorganisaties en groepen bewoners nadenken over het goed onderhouden en beheren van de openbare ruimte, van alles wat je op straat ziet, het groen, de wegen, het water, maar ook de riolering eronder.” Enerzijds moet hij het door de gemeente geplande onderhoud (riolering bijv.) in goede banen leiden, anderzijds een luisterend oor zijn voor iedereen die zélf een verandering in zijn leef- of werkomgeving wil bewerkstelligen (die iets, van fietsenrek tot speeltuintje, geplaatst of juist verplaatst wil hebben). 

Veel stadsdeel

Op de kaart aan de muur in Piersma’s kantoor oogt ‘Zuid’ ongeveer als de helft van het grondgebied van de stad. Er zijn dan ook 14 wijkorganisaties om kennis mee te maken. “Daar ga ik allemaal langs. Die moeten mijn gezicht kennen en weten waarvoor zij mij kunnen aanschieten, net zo goed als ik moet weten waar ik mijn input vanuit de wijken vandaan haal. Dat betekent inwerken, inlezen, om mij heen kijken, handjes schudden, en gaandeweg klussen oppakken...”

Grote organisatie

Vlak voor ons gesprek kreeg Piersma een melding van een bewoner bij wie de straat is afgezet. Door wie? Waarom? Piersma bekent dat hij het nog niet weet, er zijn her en der zoveel klussen. Stadsbeheer heeft maar liefst 600 werknemers…

Minder tijd, meer partijen

Geen wonder dat Piersma vindt dat een stadsbeheerder vooral goed moet kunnen communiceren, zowel met bewoners als met collega’s. “Er is bezuinigd. Dat betekent dat het gras wat hoger zal staan en dat je wat meer onkruid ziet. Dat is nu eenmaal de keuze die de Raad heeft gemaakt. We kunnen gelukkig wel een afweging maken waar we onze middelen inzetten en afspraken maken over wat bewoners zelf kunnen doen en hoe wij hen daarbij kunnen ondersteunen. Daar zijn legio voorbeelden van. Het gaat dus om twee dingen: enerzijds moeten we bezuinigen, anderzijds willen we bewoners ook meer ruimte geven om dingen zelf te doen. Dat kán samengaan, maar dan moet je het proces wel goed doen. Dat begint met helder krijgen wat er speelt in de wijk en wie de belanghebbenden zijn. Dan moet je voor wat je wilt iedereen tijdig informeren en naar z’n mening vragen. Als je dat niet doet, sta je al met 3-0 achter voor je begonnen bent.” 

“Tegenstrijdige belangen zijn er altijd, zowel tussen bewoners en gemeente, als tussen bewoners onderling. Dat we daar altijd iets mee moeten, hebben we heus wel geleerd: heb je iets moois aangelegd, blijken er opeens mensen te zijn die dat verschrikkelijk vinden! Die zijn soms wel, soms niet gehoord, beginnen procedures. Komen we bij de ombudsman of zelfs de rechter. Dat wil je natuurlijk helemaal niet.”

Handige hulpmiddelen

Piersma’s voorganger zat met elk van de 14 buurtorganisaties in Zuid tweemaal jaarlijks om de tafel. “Dat zijn al 30 avonden, want het gaat om vrijwilligers van wie er vele overdag werken. Ik weet niet of ik daar de tijd voor heb en of het zinvol is. Mensen moeten vooral geen klachten of tips gaan opsparen, dan blijft een oplossing veel te lang liggen.” Piersma ziet veel liever dat bewonersgroepen of -organisaties hem tussentijds aanschieten. Voor individuele meldingen moet u juist weer niet bij hem zijn, dat gaat veel sneller via 050 – 3671000 (loket Beheer en Verkeer) of 14050. En het snelst gaat het met de gratis app Meldstad: fotootje van gat in stoep maken, locatie vermelden en opsturen. Dan komt het op de wijkpost uit de printer en gaat iemand ermee aan de slag.

Bron: De Oosterpoorter, tekst: Dirk de Rijk, foto's: Evelien Brak

 

AKP 1

Actueel

Duurzaamheid FilmpjeDuurzaam Helpman


Vanuit het Wijkcomité is een werkgroep Duurzaam Helpman actief. Een stel enthousiaste bewoners van Helpman kijkt vanuit verschillende gezichtspunten naar mogelijkheden van verduurzaming en vergroening van onze wijk. Van eigen huis tot openbare ruimte. De werkgroep probeert bewoners aan elkaar te koppelen die wensen of al ervaring hebben met energiebesparende maatregelen.   

Meer informatie is te vinden op: duurzaamhelpman.nl

Verkeer:
Onze wijk kent een aantal onveilige verkeerssituaties.  
Zo zijn er veel klachten over de kruising bij de Helperzoomtunnel en de onveilige situaties van De Savornin Lohmanlaan, Goeman Borgesiuslaan en diverse andere straten. 

Het wijkcomité voert op dit moment gesprekken met de gemeente en politie. Over en weer zijn suggesties gedaan ter verbetering.
Ook zijn diverse bewoners betrokken bij deze overleggen. Voor maart staat een eerste stuk met concrete voorstellen gepland.

Vragen/opmerkingen aan de gemeente kunnen worden doorgegeven via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., graag met een kopie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Toelichting diverse knelpunten zie hier

Deze site gebruikt Cookies. Gaat u akkoord??