donderdag 6 mei 2021

Verkeer en vervoer

Werkzaamheden ombouw Ringweg en het Hoofdstation

Er staat nogal wat te gebeuren de komende tijd met de ombouw van de Ringweg en het Hoofdstation.

De website Groningen Bereikbaar geeft een totaalbeeld van alle verkeersperikelen in en rond Groningen

 

De algemene website van het project Ring Zuid

De Website Aanpak Ring Zuid geeft een overzicht van de plannen en vorderingen van de ombouw van de zuidelijke ringweg.

De website Aanpak Ring Zuid heeft ook een speciale Helpman/Coendersborg rubriek

Verkeers problemen in de wijk

 Verkeersstromen in Helpman in kaart:

movimaps

Naar aanleiding van het overleg van de gemeente met het wijkcomité en de bewoners van de Goeman Borgesius en de Savornin Lohmanlaan is besproken dat we graag meer inzicht in de (nieuwe) verkeersstromen door de wijk zouden willen hebben. Ook omdat het gevoel heerst dat er redelijk veel verkeer van (ver) buiten de wijk de Helperzoomtunnel (de Helperweg is deze officieel gaan heten) als kortste route naar Hoogezand (of omgekeerd richting Assen) gebruikt tijdens de huidige ombouw van de Ringweg Zuid.

Daarom heeft de gemeente een bureau (Movimaps) in de arm genomen die deze verkeerstromen zichtbaar maakt op een interactieve kaart: helpman.kijkopkaart.nl
Op deze kaart kunt u interactief zien welke wegen er hoeveel procent van het verkeer te verwerken krijgen wat van of naar de tunnel rijdt. 

 

Kruising Helperzoom

Er komen veel klachten binnen bij de gemeente en Aanpak Ring Zuid. De gemeente heeft uitvoerige informatie gestuurd naar een bewoner die klachten had ingediend.
Lees de reactie hier. Ook het wijkcomité Helpman houdt een en ander goed in de gaten en heeft hierover contact met beide instanties. De noordzijde van de Helperzoom zal nog worden aangepakt zodra het bouwverkeer van de Kempkensberg en Ring Zuid minder wordt, dan veranderen de fietspaden o.a.

Groenesteinlaan

Een aantal bewoners van de Groenesteinlaan is bezig met het verzamelen van handtekeningen om te protesteren tegen de gevaarlijke situatie in deze laan. 
Zij hebben ook het Wijkcomité Helpman van de problemen in de Groenesteinlaan op de hoogte gesteld, Lees het artikel hier.

De Savornin Lohmanlaan

Enkele bewoners hebben eind april een brief naar de gemeente gestuurd over de verkeerssituatie in de Savornin Lohmanlaan. Zie hier de brief en de reactie van de gemeente. Er zijn nog regelmatig vervolggesprekken met het Wijkcomité, de gemeente en de bewoners van de Savornin Lohman.

Goeman Borgesiuslaan

Het grootste probleem is op dit moment de “flessenhals” bij de stoplichten. Door de geparkeerde auto’s kunnen auto’s elkaar moeilijk passeren en is het voor fietsers een zeer gevaarlijk punt geworden. De bewoners hebben brief opgesteld naar de gemeente met daarin ruim 15 knelpunten op het gebied van verkeersonveiligheid en overlast. De gemeente kijkt op dit moment samen met het Wijkcomité en de bewoners naar mogelijke oplossingen.
Ook bij het onzalige idee van Ringzuid om tijdelijk (veel) vrachtverkeer af te handelen via de Helperzoom en de Goeman Borgesiuslaan wordt gekeken naar betere oplossingen.

De bewoners schreven deze brief aan de gemeente hierover, waarop dit antwoord kwam. Wordt vervolgd..

Brief Savornin Lohmanlaan naar de gemeente en reactie Gemeente

Enkele bewoners hebben op 29 april onderstaande mail naar de gemeente gestuurd.

‘We willen graag aandacht voor het volgende probleem:
Sinds de opening van de Helperzoomtunnel wordt het steeds drukker met autoverkeer op de Savornin Lohmanlaan. Er is sprake van een grote toename van het verkeer, met name in de ochtend tussen 6.00 en 8.30 uur. Zelfs het vrachtverkeer is toegenomen, ook al mogen er geen vrachtauto’s door de tunnel.
Aangezien de scholen nog niet open zijn kan de toegenomen verkeersdrukte niet veroorzaakt worden door halen en brengen van ouders. (Dat is al eens eerder gesuggereerd n.a.v. eerdere klachten van buurtbewoners).
Wat ook opvalt is dat er heel hard gereden wordt in de straat. Er wordt zeker geen 30 km aangehouden. Er is al vaker aangedrongen op beperkende maatregelen en die zijn nu helemaal noodzakelijk. Allereerst zou de inrit van de Savornin Lohmanlaan bij de Helperzoom aangepakt moet worden met een drempel. En verder meer versmallingen en verkeersremmende maatregelen.
Wat tevens opvalt is dat de route nu ook gebruikt wordt door politie en ambulances.
We verwachten dat jullie in ieder geval tellingen gaan houden naar doorgaand verkeer in de Savornin Lohmanlaan en dat er snelheidsmetingen worden uitgevoerd. Gezien de onveilige situatie zijn verkeersremmende maatregelen hard nodig!!’

 

ANTWOORD GEMEENTE OP DE HIERBOVEN WEERGEGEVEN BRIEF.

Lees meer...

Brief inwoners van de Groenesteinlaan

‘Graag breng ik de situatie in de Groenesteinlaan onder de aandacht van het wijkcomité! Er wordt namelijk met hoge frequentie (én vaak met hoge snelheid!!!) tegen de rijrichting in gereden door de Groenesteinlaan (vanuit de Coendersweg naar de Haydnlaan). Wij als buurtbewoners hebben dit al meerdere malen aangekaart bij zowel de gemeente als de politie en beide doen hiermee niets, terwijl dit overlast in de buurt geeft en zorgt voor een onveilige situatie!!!

Ik zou graag van het wijkcomité horen of zij hierin een positieve en bemiddelende rol zouden kunnen spelen.’

 

Het bestuur van het wijkcomité beraadt zich op de mogelijkheden. We komen hier binnenkort op terug ..

Reactie gemeente op kruising Helperzoomtunnel

[De reactie van de gemeente op de hierboven vermelde brief van een een wijkbewoonster]

 

‘Hieronder kort beschreven hoe het plan  (invulling kruising Helperzoomtunnel) tot stand is gekomen en wat er nog moet gebeuren. Daarnaast houden we als gemeente en Aanpak Ring Zuid de situatie in de gaten. Deze informatie is ook op de internet site van de Aanpak Ring Zuid terug te vinden. Hierbij geldt dat dit ook voor de kruising aan de Noordkant is.

De planvorming rond de Doorfietsroute Groningen - Haren is begonnen in 2016. We hebben toen een studie gedaan naar mogelijke varianten. Samen met bewoners en gebruikers heeft de gemeente gekeken naar vijf varianten. Dat waren een tracé aan de westkant van de Helperzoom (waar woningen liggen), drie tracés aan de oostkant van de Helperzoom en een tracé aan beide zijden van de Helperzoom. De varianten zijn beoordeeld op draagvlak, verkeersveiligheid, leefbaarheid, parkeren en ecologie. Op basis hiervan is gekozen voor een tracé aan de oostkant van de Helperzoom.

Op deze kruising hebben we flink gestudeerd. Het gaat om een complexe situatie. We hebben verschillende mogelijkheden onderzocht. Zo is er gekeken naar een ongelijkvloerse oversteek via een fietsbrug, een fietsrotonde, en nog meer andere varianten. Deze bleken helaas niet te realiseren vanwege het ruimtebeslag, de technische uitvoerbaarheid en andere beperkingen. Het huidige ontwerp hebben we samen met de Fietsersbond getoetst op verkeersveiligheid. Daarbij zijn veel verschillende varianten de revue gepasseerd: de fietsers voorrang geven, het autoverkeer voorrang geven, het plaatsen van verkeerslichten, enzovoorts. De huidige variant kwam na zorgvuldige afweging als meest verkeersveilige uit de bus en is daarom door de gemeenteraad verkozen. De nieuwe situatie voor fietsers is overigens nog niet helemaal gereed.

Het is uiteindelijk de bedoeling dat fietsers, komend vanuit de richting Haren, in twee 'stappen' de rijbanen van de Helperzoom kunnen oversteken. Daarna komen zij op een gelijkwaardige kruising met de Helper Brink. De Helper Brink is al 30 km/uur-gebied. Het deel van de Helperzoom ten noorden van de Helper Brink wordt versmald en ook dit wordt ingericht als 30 km/uur-gebied. In de toekomstige situatie kunnen fietsers komend vanuit zuidelijke richting de kruising met de Helper Brink vrijwel recht oversteken naar het noordelijke deel van de Helperzoom. Het idee is om deze doorgaande route voor fietsers duidelijk te markeren met bijvoorbeeld rode (fiets)stroken. Andere weggebruikers worden duidelijk geattendeerd op de doorgaande fietsroute. Dit noordelijke deel van de Helperzoom wordt zo ingericht dat de fietser volop de ruimte krijgt en de automobilist er zich te gast voelt. Het aandeel autoverkeer op dit deel van de Helperzoom neemt ook flink af, terwijl het aandeel fietsers er verder zal toenemen.

We gaan eerst nog een verkeerskundig onderzoek doen om te zien hoeveel verkeer er daadwerkelijk rijdt op de Helperzoom Noord nu de Helperzoomtunnel open is en de Esperanto spoorwegovergang definitief gesloten is. Om dit te kunnen bepalen zijn verkeerstellingen nodig. Die verkeerstellingen willen wij uitvoeren op moment dat het verkeersbeeld weer 'normaal' is nu door de maatregelen rondom het Covid19- virus het relatief rustig op straat is. Op basis van deze verkeerstellingen kunnen we bepalen welke maatregelen er op de Helperzoom Noord nodig zijn. Vervolgens gaan we met de omgeving en belanghebbenden in gesprek en volgt er nog besluitvorming.

Weggebruikers worden goed gewezen op de gewijzigde situatie. Gemeente, Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort monitoren de situatie ter plaatse en houden de meldingen bij. Op het moment dat het verkeersbeeld weer enigszins 'normaal' wordt, bijvoorbeeld als de scholen weer beginnen , kunnen verkeersregelaars de fietsers wijzen op de nieuwe situatie. Ook blijven we in gesprek met bewoners en belangenorganisaties.’

Voor vragen en/of opmerkingen over deze brief wordt verwezen naar Groningen Bereikbaar of Loket Verkeer en Werkzaamheden.

Meer informatie is te vinden op de website van Groningen Bereikbaar. Het Loket Verkeer en Werkzaamheden is voor vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te bereiken.
Dit is een gezamenlijk loket van Groningen Bereikbaar, Aanpak Ring Zuid, Groningen Spoorzone, de gemeente Groningen en de provincie Groningen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze site gebruikt Cookies. Gaat u akkoord??