vrijdag 16 april 2021

[De reactie van de gemeente op de hierboven vermelde brief van een een wijkbewoonster]

 

‘Hieronder kort beschreven hoe het plan  (invulling kruising Helperzoomtunnel) tot stand is gekomen en wat er nog moet gebeuren. Daarnaast houden we als gemeente en Aanpak Ring Zuid de situatie in de gaten. Deze informatie is ook op de internet site van de Aanpak Ring Zuid terug te vinden. Hierbij geldt dat dit ook voor de kruising aan de Noordkant is.

De planvorming rond de Doorfietsroute Groningen - Haren is begonnen in 2016. We hebben toen een studie gedaan naar mogelijke varianten. Samen met bewoners en gebruikers heeft de gemeente gekeken naar vijf varianten. Dat waren een tracé aan de westkant van de Helperzoom (waar woningen liggen), drie tracés aan de oostkant van de Helperzoom en een tracé aan beide zijden van de Helperzoom. De varianten zijn beoordeeld op draagvlak, verkeersveiligheid, leefbaarheid, parkeren en ecologie. Op basis hiervan is gekozen voor een tracé aan de oostkant van de Helperzoom.

Op deze kruising hebben we flink gestudeerd. Het gaat om een complexe situatie. We hebben verschillende mogelijkheden onderzocht. Zo is er gekeken naar een ongelijkvloerse oversteek via een fietsbrug, een fietsrotonde, en nog meer andere varianten. Deze bleken helaas niet te realiseren vanwege het ruimtebeslag, de technische uitvoerbaarheid en andere beperkingen. Het huidige ontwerp hebben we samen met de Fietsersbond getoetst op verkeersveiligheid. Daarbij zijn veel verschillende varianten de revue gepasseerd: de fietsers voorrang geven, het autoverkeer voorrang geven, het plaatsen van verkeerslichten, enzovoorts. De huidige variant kwam na zorgvuldige afweging als meest verkeersveilige uit de bus en is daarom door de gemeenteraad verkozen. De nieuwe situatie voor fietsers is overigens nog niet helemaal gereed.

Het is uiteindelijk de bedoeling dat fietsers, komend vanuit de richting Haren, in twee 'stappen' de rijbanen van de Helperzoom kunnen oversteken. Daarna komen zij op een gelijkwaardige kruising met de Helper Brink. De Helper Brink is al 30 km/uur-gebied. Het deel van de Helperzoom ten noorden van de Helper Brink wordt versmald en ook dit wordt ingericht als 30 km/uur-gebied. In de toekomstige situatie kunnen fietsers komend vanuit zuidelijke richting de kruising met de Helper Brink vrijwel recht oversteken naar het noordelijke deel van de Helperzoom. Het idee is om deze doorgaande route voor fietsers duidelijk te markeren met bijvoorbeeld rode (fiets)stroken. Andere weggebruikers worden duidelijk geattendeerd op de doorgaande fietsroute. Dit noordelijke deel van de Helperzoom wordt zo ingericht dat de fietser volop de ruimte krijgt en de automobilist er zich te gast voelt. Het aandeel autoverkeer op dit deel van de Helperzoom neemt ook flink af, terwijl het aandeel fietsers er verder zal toenemen.

We gaan eerst nog een verkeerskundig onderzoek doen om te zien hoeveel verkeer er daadwerkelijk rijdt op de Helperzoom Noord nu de Helperzoomtunnel open is en de Esperanto spoorwegovergang definitief gesloten is. Om dit te kunnen bepalen zijn verkeerstellingen nodig. Die verkeerstellingen willen wij uitvoeren op moment dat het verkeersbeeld weer 'normaal' is nu door de maatregelen rondom het Covid19- virus het relatief rustig op straat is. Op basis van deze verkeerstellingen kunnen we bepalen welke maatregelen er op de Helperzoom Noord nodig zijn. Vervolgens gaan we met de omgeving en belanghebbenden in gesprek en volgt er nog besluitvorming.

Weggebruikers worden goed gewezen op de gewijzigde situatie. Gemeente, Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort monitoren de situatie ter plaatse en houden de meldingen bij. Op het moment dat het verkeersbeeld weer enigszins 'normaal' wordt, bijvoorbeeld als de scholen weer beginnen , kunnen verkeersregelaars de fietsers wijzen op de nieuwe situatie. Ook blijven we in gesprek met bewoners en belangenorganisaties.’

Voor vragen en/of opmerkingen over deze brief wordt verwezen naar Groningen Bereikbaar of Loket Verkeer en Werkzaamheden.

Meer informatie is te vinden op de website van Groningen Bereikbaar. Het Loket Verkeer en Werkzaamheden is voor vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te bereiken.
Dit is een gezamenlijk loket van Groningen Bereikbaar, Aanpak Ring Zuid, Groningen Spoorzone, de gemeente Groningen en de provincie Groningen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze site gebruikt Cookies. Gaat u akkoord??