woensdag 24 februari 2021

Verkeersproblemen

 

Kruising Helperzoom

Er komen veel klachten binnen bij de gemeente en Aanpak Ring Zuid. De gemeente heeft uitvoerige informatie gestuurd naar een bewoner die klachten had ingediend.
Lees de reactie hier. Ook het wijkcomité Helpman houdt een en ander goed in de gaten en heeft hierover contact met beide instanties. De noordzijde van de Helperzoom zal nog worden aangepakt zodra het bouwverkeer van de Kempkensberg en Ring Zuid minder wordt, dan veranderen de fietspaden o.a.

Groenesteinlaan

Een aantal bewoners van de Groenesteinlaan is bezig met het verzamelen van handtekeningen om te protesteren tegen de gevaarlijke situatie in deze laan. 
Zij hebben ook het Wijkcomité Helpman van de problemen in de Groenesteinlaan op de hoogte gesteld, Lees het artikel hier.

De Savornin Lohmanlaan

Enkele bewoners hebben eind april een brief naar de gemeente gestuurd over de verkeerssituatie in de Savornin Lohmanlaan. Zie hier de brief en de reactie van de gemeente. Er zijn nog regelmatig vervolggesprekken met het Wijkcomité, de gemeente en de bewoners van de Savornin Lohman.

Goeman Borgesiuslaan

Het grootste probleem is op dit moment de “flessenhals” bij de stoplichten. Door de geparkeerde auto’s kunnen auto’s elkaar moeilijk passeren en is het voor fietsers een zeer gevaarlijk punt geworden. De bewoners hebben brief opgesteld naar de gemeente met daarin ruim 15 knelpunten op het gebied van verkeersonveiligheid en overlast. De gemeente kijkt op dit moment samen met het Wijkcomité en de bewoners naar mogelijke oplossingen.
Ook bij het onzalige idee van Ringzuid om tijdelijk (veel) vrachtverkeer af te handelen via de Helperzoom en de Goeman Borgesiuslaan wordt gekeken naar betere oplossingen.

Deel deze info:

Deze site gebruikt Cookies. Gaat u akkoord??