Inspreken op raadsvergadering d.d. 8 december 2021 over de Mobiliteitsvisie

Met genoegen hebben wij kennisgenomen van het stuk “Mobiliteitsvisie Groningen Goed op Weg, naar een leefbare, schone en gezonde gemeente”.
Wij hebben als Wijkcomité Helpman al in de conceptversie mogen meedenken dankzij onze jarenlange contacten met de verkeersdeskundigen van de gemeente Groningen.

Toch willen we graag een paar opmerkingen plaatsen bij de huidige aan de raad aangeleverde serie stukken (34 documenten!).

Sinds het verdwijnen van de op- en afritten van de ringweg bij de Hereweg, de Kempkensberg en het Winschoterdiep is het “wijkvreemde” verkeer (verkeer dat de wijk alleen als doorgangsroute gebruikt) sterk toegenomen. Dit heeft geleid tot de huidige (schandalige) overlast.
Volgens de plannenmakers destijds (Aanpak Ring Zuid 2012 e.v.) zou dit verkeer als de ringweg klaar is weer gedeeltelijk via de ring moeten gaan rijden. Maar gezien het feit dat de kortste weg voor veel automobilisten nog steeds door de wijk zal lopen, zal de overlast blijven als er geen extra maatregelen getroffen worden.

Daarom hieronder een opsomming van punten uit de Mobiliteitsvisie en onze aanvullingen/voorstellen daarop.

De gemeente maakt in de visie en bijlages een aantal keuzes in de mobiliteitsvisie, waaronder:

 1. De doorwaadbare stad, waar de auto te gast is. De ringweg wordt de verdeelring van de wijken waardoor inter-wijk en doorgaand autoverkeer in de wijken ontmoedigd wordt.  Helaas werkt dit niet voor de wijk Helpman. De Goeman Borgesiuslaan blijkt te boek te staan als een verbindingsweg waar een maximumsnelheid geldt van 50 km/h. Wat er verbonden moet worden is echter onduidelijk. Zowel de wijk Helpman als het industrieterrein aan de oostkant van de spoorweg hebben een aansluiting op de Ring.
  De conclusie is dat de Goeman Borgesiuslaan geen rol heeft als verbindingsweg! De Goeman Borgesiuslaan is op dit moment alleen een doorgaande verbindingsweg voor het openbaar vervoer en soms de hulpdiensten. Hierdoor kan de snelheid verlaagd worden naar 30 km/h. Voor de bus zal dat amper tijdverlies (volgens berekening ong. 47 seconden) opleveren.
  Een hele goede oplossing om “wijkvreemd” verkeer tegen te gaan zou het plaatsen van een bussluis in de Goeman Borgesiuslaan kunnen zijn. Er wordt op dit moment met de gemeente gesproken over betere regulering van de verkeersstromen door Helpman-Oost.
  Er wordt o.a. nagedacht over een "segmentering" van dit deel van de wijk, vergelijkbaar met Helpman-Noord. Ook in die plannen zal de Goeman Borgesiuslaan juist geen verbindingsfunctie meer moeten krijgen (behalve voor het OV en de hulpdiensten).

 2.     In principe alle wegen 30 km per uur.  Wij zijn het daar volledig mee eens. Dit verhoogt de verkeersveiligheid en maakt de wegen ook voor fietsers en voetgangers beter begaanbaar. 
  We willen dan wel graag dat de straten in Helpman die nu nog uitnodigen tot te hard rijden, b.v. de Haydnlaan en de Savornin Lohmanlaan, dan ook zo snel mogelijk ook als zodanig ingericht worden. Het alleen plaatsen van een 30 km bord zonder handhaving werkt niet is de afgelopen jaren al gebleken.
 1.     Voetganger van bij- naar hoofdzaak. De omgeving zal aantrekkelijker gemaakt moeten worden zowel qua ruimtelijk ontwerp als toegankelijkheid van aanliggende voorzieningen, zoals winkels. (In Helpman b.v. de Poiesz en Hereweg/Helperplein).
  Wij denken aan verbreding van voetpaden, het versmallen van wegen en het vergroenen van de omgeving. 

 2.     Het stimuleren van fietsgebruik. 
  In onze ogen moeten er meer fietspaden aangelegd worden in Helpman om de verkeersveiligheid, met name die van kinderen, te vergroten. 
  a. bij het oversteken van fietsers bij de hierboven genoemde Goeman Borgesius en Savornin Lohmanlaan maar ook het oversteken van de Verlengde Hereweg bij van de Sav. Lohmanlaan naar de Moddermanlaan en bij het Hilghepad wordt als gevaarlijk ervaren.

 3.     In de directe omgeving van scholen het autoverkeer terugdringen.
  Dit moet grote prioriteit hebben gezien de verkeersonveiligheid die er nu heerst rondom de scholen (GSV en Haydnschool). De ideeën van de gemeente - afsluiten van straten rond tijden van halen en brengen en loop- en fietsroutes naar scholen verbeteren - moeten zo snel mogelijk ten uitvoer gebracht worden.

Met vriendelijke groeten,

Namens het Wijkcomité Helpman,
Henk Hindriks (secretaris).

Wijk Helpman Menu

Cookie informatie

De WijkHelpman.nl-website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje, dat bij bezoek aan de website wordt geplaatst op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens, waarmee jouw voorkeuren tijdens het bezoek aan onze site worden opgeslagen. Deze informatie kan door WijkHelpman.nl niet gebruikt worden om persoonlijke gegevens van bezoekers te achterhalen.  Wel kunnen we daardoor bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers er geweest zijn en uit welke landen die komen. (we gebruiken Google Analytics)