Wonen en werken

Helpman Hits: 7429

Helpman is een wijk met veel karakteristieke straten en lanen, architectonisch interessante gebouwen en groen. Dat beeldbepalende karakter willen we graag behouden. Als de gemeente of andere instanties een voornemen hebben voor nieuwbouw in de wijk, of voor renovatie, kijkt het wijkcomité altijd kritisch naar de plannen. Natuurlijk kunt u te allen tijde individueel bezwaar maken tegen nieuwe bestemmingplannen. Als er sprake is van een breed gedragen bezwaar, kunnen we de krachten bundelen en gezamenlijk optreden.

Het wijkcomité kan dan bijvoorbeeld ondersteunen bij het contact met de gemeente. Ook kunnen we helpen bij het verkrijgen van de benodigde informatie.

Share