• Hm19apr4
 • Hmjuni3
 • Hm19apr6
 • Helpman5 C
 • Hm19apr3
 • Hm19apr9
 • Hmjuni4
 • Hm19apr1
 • Hm19apr2
 • Helpman3 C
 • Hmjuni2
 • Helpman4 C
 • Helpman2 C
 • Hm19apr5
 • Hm19apr7

Welkom op de website van Wijkcomite Helpman!

Het wijkcomité Helpman behartigt de belangen van de bewoners van de hele wijk.
We zetten ons in voor een groene, leefbare en veilige omgeving.

Nieuws

Algemene vergadering Wijkcomité Helpman

Dinsdag 19 november a.s. bent u van harte welkom bij de algemene vergadering van het wijkcomité Helpman.
Donateurs hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen maar een ieder is van harte welkom.

Locatie: BSV De Helpen
Groenesteinlaan 16

Tijd: 19.30 uur

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag algemene vergadering 6 november 2018
 4. Financieel verslag en begroting
  -verslag kascommissie
 5. Helpman Duurzaam
 6. Voorlichting wegenbouw activiteiten rond Helpman door Project Ring Zuid:
  a. Helperzoom Tunnel en Ringweg Zuid
 7. 20.30: Pauze
 8. Voorlichting door de Buurtbrandweer (Luc Oldenhof)
 9. In gesprek met Stadsdeelbeheerder Zuid: Mirjam van der Feen
  Wat is de rol van een Stadsdeelbeheerder en wat doet die voor de wijk?
 10. Rondvraag
 11. 22.00: Sluiting

Wilt u donateur worden? Dat kan op de wijze beschreven in deze link.

Onthulling kunstwerk "Mysteries van Helperzoom"

mysteries 1 

Tijdens een actieve ochtend in de frisse buitenlucht onthulde wethouder Inge Jongman samen met de aanwezige leerlingen van de Groningse Schoolvereniging (GSV) beide kunstwerken. Na de eerste onthulling fietste het gezelschap bestaande uit betrokkenen en buurtbewoners naar de zuidzijde van de Helperzoom voor de tweede onthulling.

De aanleiding voor deze twee kunstwerken is de belangrijke ecologische zone die langs de Helperzoom ligt. Het is het migratie, foerageer- en leefgebied voor zo’n 250 plantensoorten en 100 diersoorten. Mysteries van Helperzoom zoomt in op de aanwezige natuur en maakt deze, sterk uitvergroot, zichtbaar voor fietsers, bewoners en andere passanten die van de Helperzoom gebruik maken.

Lees meer...

Duurzaam Helpman

Helpman duurzaam:

Duurzaamheid

Tijdens de jaarvergadering van het wijkcomité Helpman op 6 november j.l. is van gedachten gewisseld over de mogelijkheden tot verduurzaming van onze wijk.

In boeiende gesprekken met vertegenwoordigers van Grunneger Power, Groningen woont slim en Buurkrach zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden verkend. Zo is er gesproken over wat er achter eigen voordeur al gedaan kan worden, wat je samen met je buren kunt doen en wat er als wijk gezamenlijk kan worden aangepakt.

Lees meer...

Staan uw zonnepanelen straks niet op uw eigen dak??

Staan uw zonnepanelen straks aan de Zuidlaarderweg in  Glimmen?

2019 10 28 zonneweide

In Glimmen is een initiatief genomen om een grote zonnepanelen weide op te zetten.

Via een zogenaamde postcoderoos regeling kunnen de omliggende postcodes (o.a. 9721 en 9722) gebruik maken van deze zonnepanelen alsof ze op hun eigen dak liggen. Dat wil zeggen dat u uw aandeel in de opgewekte energie terug krijgt op uw eigen energierekening. 

Dus als uw dak zich niet leent voor zonnepanelen is dit DÉ oplossing. 

Meer informatie op: www.zonneweideglimmen.nl

Lees hier de folder:

Lees meer...

Podium ZUID LIVE

Podium zuid Logo1

‘Podium Zuid Live’ is een initiatief van een groep bewoners van de zuidelijke stadswijken van Groningen met het doel een winterse variant van ‘Sterrebos Live’ neer te zetten.

Gesubsidieerd door het Wijkcomité Helpman vinden gedurende de winterperiode maandelijks gratis toegankelijke concerten plaats in het gebouw van BSV De Helpen.

De data voor 2019-2020 zijn: de zondagen 20 oktober, 10 november, 12 januari, 9 februari, 8 maart en 19 april.  (als u op de datum klikt krijgt u alle details te zien)..

In het speeltuingebouw "De Helpen", Groenesteinlaan 16.
Elke keer van 15.00 tot 17.30 uur.


De line-up voor dit seizoen is:

PZ Line up 19 20

De activiteiten van Podium Zuid Live zijn ook te volgen via Facebook en  de lokale media.

Actueel

Duurzaam Helpman

Duurzaam Helpman bestaat uit een enthousiast stel bewoners van Helpman die vanuit verschillende gezichtspunten, duurzaamheid naar een hoger plan wil tillen. We zijn nergens aan gelieerd en hebben geen eigen agenda. Onze doelstelling is ‘slechts’ de vele lastige vraagstukken rondom duurzaamheid proberen te verduidelijken en in kaart te brengen hoe we als bewoners van dit deel van de stad iets samen kunnen bewerkstelligen. 

Lees meer...

Overzicht verkeershinder de komende maanden. Voor meer informatie ga naar Wijkinfo, verkeer en vervoer.

Deze site gebruikt Cookies, gaat u daarmee akkoord?