Een Historische Wandeling door Helpman

Wandeling door Helpman langs bijzonder plaatsen, huizen en gebouwen
Lengte korte wandeling plusminus 5,5 km, hele route plusminus 9,5 km

De gehele wandeling kunt u ook als PDF downloaden: pdfwandeling_Helpman.pdf

De wandeling start op het Helperplein, de parkeerplaats bij het winkelcentrum:

Kaartje met route en tekst

 

 1. Verlaat het parkeerterrein naast Kruidvat en sla direct rechtsaf, Van Imhoffstraat.
 2. Aan het einde van de straat ga je linksaf, Van
 3. Voorbij de San Salvatorkerk eerste weg links, Hora Siccamasingel.
 4. Ga bij de tweede straat links en daarna de eerste straat rechts Van Starkenborghstraat.
 5. Aan het eind van de straat linksaf, Moddermanlaan, aan je rechterhand het overdekte zwembad,
 6. Loop door tot hoekhuis nummer 9 aan je linkerhand en ga linksaf De Sitterstraat, aan het einde van de straat rechts.
 7. Einde De Sitterstraat rechts, Verlengde Hereweg, meteen aan de overkant zie je ‘het oude RKZ’ (rooms-katholiek ziekenhuis), sla rechtsaf Verlengde Hereweg.
 8. Vervolg de weg, bij de stoplichten rechtdoor, langs oude herenhuizen en bijzondere villa’s zoals Villa Gelria (meteen rechts na de stoplichten), en daar schuin tegenover Hilghestede.
 9. LET OP: steek de Verlengde Hereweg over langs een kleine (onbewaakte) oversteekplaats en ga het Hilghepad in.
 10. Aan het einde van het pad ga je rechtsaf Helper Esweg, maar kijk eerst nog even recht voor je naar het pand Eugeria.
 11. Vervolg Helper Esweg, einde van de straat links, vervolgens eerste straat rechts Hondsruglaan.
 12. Einde van de straat linksaf, Esserweg.
 13. Volg Esserweg, je passeert aan je linkerhand begraafplaats Esserveld.
 14. Einde voetpad, bij het fiets- en wandelpad Esserhaag, sla je linksaf langs de beukenhaag.
 15. Blijf het verharde fiets- en wandelpad volgen tot het kruispunt, linksaf Saaksumborg en meteen weer linksaf een klein verhard voetpad op. Volg voetpad.
 16. Na een flauwe bocht naar rechts ziet u rechts een rijksmonument, een transformatorhuis. Loop door tot drukke weg.
 17. Steek de weg over en vervolg het wandelpad, Coendershaag.
 18. Steek weer een (een iets minder drukke) weg over, vervolg het wandelpad langs de gracht van de voormalige burcht Coendersborg (links).
 19. Na een scherpe bocht naar links, einde wandelpad, bij een speeltuintje, rechtsaf, Domela Nieuwenhuislaan. Voor je liggen de tennisbanen van Vorenkamp.
 20. Eind van de straat linksaf De Savornin Lohmanlaan, eerste straat rechts Troelstralaan.
 21. Volg deze straat, bij het eerste kruispunt en de Josef Haydnschool linksaf, Coendersweg.
 22. Bij T-splitsing rechts aanhouden en daarna eerste straat links, Emmastraat.
 23. Einde van de straat rechtsaf, Verlengde Hereweg.
 24. Steek na ongeveer 100 meter ter hoogte van Helper Kerkstraat de Verlengde Hereweg over en kom uit op Helperplein, eindpunt van de korte route. 

 Wil je verder lopen, volg dan de beschrijving vanaf punt 25.

 1. Volg de Verlengde Hereweg, bij de stoplichten rechtsaf Helper Brink, ga steeds rechtdoor tot het houten ‘huisje met de uilen’ aan uw linkerhand.
 2. Ga hier linksaf park Groenestein in en meteen weer linksaf, houd rechts aan, je ziet huis Groenestein.
 3. Ga linksaf de oprijlaan op, rechtsaf, Haydnlaan.
 4. Volg de weg. Bij de vijver aangekomen sla je linksaf, Bachkade.
 5. Aan het eind van de straat rechtsaf, Engelse Kamp ( links ligt de Van Mesdagkliniek).
 6. Aan het eind van de weg linksaf en meteen na het witte huis weer links het Sterrebos
 7. Volg wandelpad tot aan Hereweg, steek die over (bord Papiermolen) en ga de Papiermolenlaan met aan uw linkerhand de rooms-katholieke begraafplaats in. Hier zijn delen van de Helperlinie
 8. Voor het zwembad linksaf langs fiets- en wandelpad Boutenspad. Aan de overkant van het water stond vroeger de Volg het pad, aan je rechterhand zie je twee Finse scholen en links een terrein met woonwagens.
 9. Loop rechtsaf tussen de scholen door naar Hora Siccamasingel en sla daar linksaf. Tegenover nummer 52 heeft ooit Huis De Wijert
 10. Neem de eerste straat links, Jullensstraat en loop rechtdoor de straat gaat over in Helper Westsingel volg de straat tot aan Verlengde Hereweg en sla daar rechtsaf.
 11. Vervolg Verlengde Hereweg, passeer een jugendstilhuis op nummer 21 en het huis van Van Hasselt nummer 33.
 12. Bij de stoplichten rechtdoor en bij het reisbureau (volg het bord van Albert Heijn) rechtsaf. U bent weer op het Helperplein.

 

Beschrijving van de diverse locaties:

 

Kruidvat is gevestigd in een voormalige Gereformeerde kerk.

De Van Iddekingeweg is rond 1955 aangelegd en vormde de verbinding tussen de wijken Helpman en Corpus den Hoorn.

san salvator
De San Salvatorkerk is de enig overgebleven dienstdoende katholieke kerk in het zuiden van de stad Groningen. Het kerkgebouw is gebouwd in twee fasen tussen 1951 en 1962. Oorspronkelijk voorzag het ontwerp ook in een toren, maar die is wegens geldgebrek nimmer gerealiseerd. Het gebouw is nu een gemeentelijk monument.

Van Starkenborghstraat Dit gedeelte van Helpman werd rond 1930 gebouwd. Hier woonden de ‘gegoede burgerij’ en middenstanders. Er bevonden zich twee kruideniers, een bakker, een melkboer en een slager.

Helperbad
Moddermanlaan
kent een aantal bijzonder gebouwen waaronder het Helperzwembad. Begin 1920 deed architect M.G. Eelkema namens de N.V. Helperzwembad en Warmtecentrale Groningen een aanvraag bij de gemeente om een ‘gebouw op te richten, bevattende een overdekt zwembassin met twee wonings’. De financiële haalbaarheid loste Eelkema op door de warmte die nodig was voor het verwarmde badwater ook te gebruiken voor de verwarming van de door hem ontworpen 120 woningen in de directe omgeving. Het systeem om huizen te verwarmen met warmte uit het zwembad heeft tot 1963 gefunctioneerd. Rechts van het Helperbad bevond zich het clubhuis van voetbalclub Helpman en het voetbalveld; de club speelde hier van 1924 tot 1964.

De gemeente heeft architect Berlage gevraagd een ontwerp voor dit deel van Helpman te maken. Alleen het De Ranitzplein is gebouwd volgens zijn ontwerp.

Hoekhuis 9
Hoekhuis nummer 9
Dit unieke hoekpand werd samen met het aansluitende rijtje woningen in De Sitterstraat ontworpen en gebouwd door de N.V. Bouwmaatschappij Helpman, onder leiding van directeur en architect Eelkema. De familie Eelkema had tot ver na de oorlog deze woningen in de verhuur. Het hoekpand heeft lang dienst gedaan als luxe kruidenierswinkel van de heer Stuivenga. Het ontwerp van dit hoekpand is duidelijk geïnspireerd op de Amsterdamse School.

RKZ
Het RKZ (Rooms-Katholiek Ziekenhuis) is in 1925 vanuit de Oude Sintjansstraat verhuisd naar Helpman. De redenen waarom men voor Helpman koos waren onder andere dat op de Hondsrug geen enorme fundering nodig was en met de tram was het vanaf de Grote Markt in 10 minuten te bereiken. Het heeft als ziekenhuis dienst gedaan  tot 1979. Het is gekraakt in 1985 en later door de gemeente gelegaliseerd; nu is het een woongemeenschap waar zo'n 250 mensen wonen en werken.

Gelria 1Gelria 2
Aan de Verlengde Hereweg staan allerlei pr
achtige buitenverblijven van zeer welgestelde Groningers. Het bekendste gebouw is wel Villa Gelria van Jan Evert Scholten. Verderop staat schuin tegenover aan de linkerkant Hilghestede. Rond 1482 werd bij een inbraak in het klooster van Aduard een aantal heilige voorwerpen gestolen. De dief begroef de gestolen hosties in linnen doeken op de plek waar nu Hilghestede staat (Hillegen Stede = Heilige Plaats). Volgens de overlevering hebben zich, nadat de hosties opnieuw ingewijd waren, wonderen op die plek voltrokken: Hillegen Stede was een bedevaartplaats geworden. Dit huis stond oorspronkelijk in Zuidbroek. Toen de burgemeester ruzie kreeg met de raad liet hij zijn huis steen voor steen afbreken en in 1895 op de huidige plek weer opbouwen.

Eugeria
Eugeria
is in 1931 gebouwd als 'vereenigingsgebouw voor bewoning van ouden van dagen’. Het ontwerp is van architect Eelkema. Opvallend is het middendeel met het ronde puntdak, waar zich ten tijde van het tehuis de conversatiezaal bevond, met daarboven de directiekamer. Een prachtig detail is het kleine koepeltje op het zadeldak, dat als een soort uitkijktorentje over Huize Eugeria ‘waakt’. Tegenwoordig biedt het gebouw onderdak aan een 24-tal ex-psychiatrische patiënten, die nog enige ondersteuning behoeven voordat ze helemaal zelfstandig kunnen wonen.

Hondsruglaan
Hondsruglaan
nr 27 Villa Esserkamp is gebouwd in 1936. Professor Brugmans gaf de Groninger architect Evert van Lingen een uitzonderlijke opdracht: het ontwerpen van een ‘oorlogsbestendige’ villa. Blijkbaar was Brugmans zich maar al te goed bewust van de dreigende oorlog. De villa werd daarom geheel onderkelderd, met een onderaardse vluchtgang naar de tuin. Op zolder werd zelfs een oefen-schietbaan aangelegd. Op dit terrein, dat lag tussen Kamplaan, Verlengde Hereweg, Esserweg en Hondsruglaan, stond huis De Kamp van de familie Quintus. Later is het een theehuis geweest. Op de plek staan nu meerdere villa’s waaronder nr 27.

Esserweg
Esserweg
Toen in 1915 Helpman bij Groningen werd gevoegd werd dit de grens tussen beide gemeenten. Aan de Esserweg ligt ook de prachtige begraafplaats Esserveld. Het poortgebouw met toegangsbrug werd in opdracht van de gemeente gebouwd naar een ontwerp van Siebe Jan Bouma, die toen gemeente-architect van Groningen was. Het is gebouwd in 1924 in de stijl van de Amsterdamse School. In 1994 werd de gehele begraafplaats inclusief het poortgebouw aangewezen als rijksmonument.

Trafohuis
Het vrijstaande transformatorhuis werd in 1931 gebouwd naar een ontwerp in expressionistische stijl van Siebe Jan Bouma. Het is een nagenoeg vierkant gebouwtje met een grote schoorsteen en onderin vier ventilatieroosters. Het gebouwtje is een rijksmonument.

Coendersborgh
Coendersborgh
was het stamslot van het in de geschiedenis van Groningen zo vermaarde geslacht Conders of Coenders. De eerste man uit dit geslacht die in de geschiedenis van Groningen voorkomt, is Coenraed van Helpen die in 1251 de aanvoerder was van de stedelingen gedurende de onlusten tussen Stad en Ommelanden. Op kaarten van 1686 komt het slot niet meer voor. Waarschijnlijk is het met het beleg van de bisschop van Münster verwoest. Alleen een deel van de gracht is nog bewaard gebleven.

Op de plek waar nu tennispark Vorenkamp ligt, stond boerderij Landlust. Begin 1900 werd het een ‘uitspanning’ met speeltuin, theehuis en tennisbaan was.

Troelstralaan
Troelstralaan
In 1913 kwam in Den Haag de eerste openluchtschool van Nederland, dit naar voorbeeld van de reeds bestaande openluchtschool in de Berlijnse wijk Charlottenburg. Ook in Groningen kwam er een initiatief op gang om een openluchtschool te openen. In 1918 werd waarvoor de Vereniging Openluchtschool Groningen opgericht. Men ging op zoek naar een geschikte plek en toen in dat zelfde jaar de gemeente Groningen ‘Eene Behuizing met schuur genaamd “Rustlust” kocht, werd bij de gemeente het plan ingediend om daar de school te vestigen. De openluchtschool deed dienst van 1930 tot 1952. Rustlust was gelegen op de hoek Sweelincklaan-Troelstralaan.

Haydnschool
Joseph Haydnschool
In 1928 werd aan de Coendersweg een nieuwe school gebouwd voor kinderen uit de wijk Helpman. De school werd ontworpen door Siebe Jan Bouma. Hij liet zich ook hier inspireren door de Amsterdamse School. De school werd Coendersschool genoemd en later is de naam veranderd in Joseph Haydnschool.

Emmastraat 35
Op Emmastraat nummer 35 was van 1906 tot 1916 een van de kleinste elektriciteitscentrales van Nederland gevestigd. Bepaald deugdelijk was het elektriciteitsnet niet. Regelmatig zaten de afnemers, met name in de wintermaanden, in het donker en moesten de kaarsen en petroleumlampen toch weer tevoorschijn worden gehaald. Het regende dan ook klachten. Toen het Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf (GEB) werd opgericht, namen mensen die een nieuwe aansluiting wilden het zekere voor het onzekere en kozen voor het veel bedrijfszekerder GEB. Dat was tevens het einde van de centrale.

Babarossa
Aan de Helper Kerkstraat was een brouwerij gevestigd met de naam Keizer Barbarossa. Deze was ontstaan uit een fusie van de brouwerijen W. Keizer & Co, gevestigd aan de Lage en Hoge der A, en Barbarossa, een jonge brouwerij van een Duitse brouwer. Direct na deze fusie, in 1906, besloot de brouwerij te verhuizen naar Helpman. In de loop van de jaren ’20 begon de brouwerij zo goed te draaien dat ze zelf ook ging bottelen. Voorheen gebeurde dat door zelfstandige bedrijven. In 1937 nam de brouwerij het kantoorpand aan de Helper Kerkstraat in gebruik. Ondertussen bleef de brouwerij groeien en werd hij in 1962 fors uitgebreid. Het kantoorpand is het enige zichtbare overblijfsel van de brouwerij en heeft nu een woonbestemming. De brouwerij zelf heeft plaats moeten maken voor nieuwbouw. Het laatste bier werd gebrouwen in 1965, drie jaar na de verbouwing.

Helperkerk Het kerkgebouw aan de Coendersweg werd gebouwd in 1900, zo blijkt uit een gevelsteen die is ingemetseld aan de zuidgevel van de kerk. De architect ervan is niet bekend, maar het is goed mogelijk dat de kerk is ontworpen door architect H. Raamaker.

Scholtensbank
Helper Brink
De Scholtenbank is een eerbetoon aan de grootindustrieel Jan Evert Scholten (1849-1918). In de monumentale bank is een bronzen portret van Scholten is aangebracht in een natuurstenen omlijsting. J.A. Mulock Houwer, de voormalige directeur van de Dienst Gemeentewerken, vervaardigde de bank. Jan Evert Scholten en zijn vader Willem Albert richtten tal van aardappel- en strokartonfabrieken op in de provincie Groningen. Daarnaast hadden ze een ruime belangstelling voor kunst, cultuur en architectuur en zetten ze zich op vele manieren in voor de bewoners van de stad.

Tuinwijck, gelegen aan de Helperzoom, is ook opgericht door industrieel Jan Evert Scholten in 1913 en is daarmee een van de oudste volkstuinverenigingen van Nederland. Ook had hij een leidende rol bij de aanleg van het Stadspark.

Kazerne
In 1924 werd aan de Helper Brink een complex gebouwd voor de Koninklijke Marechaussee. De kazerne bestond uit een hoofdvleugel met twee losse zijvleugels. Op het achterterrein stonden een stal, een hoefsmederij, een mestbak en verschillende bergplaatsen. Waarschijnlijk is het complex ontworpen door de toenmalige rijksbouwmeester, G.C. Bremer.

Aan het eind van de jaren '70 van de twintigste eeuw is de kazerne verbouwd tot woningen.

Ark
De Ark
Nadat de gereformeerde inwoners van Helpman jarenlang aangewezen waren geweest op de kerken in de stad, kregen zij in 1924 een eigen kerk aan de Coendersweg. Bijna veertig jaar later verhuisde de gereformeerde gemeente naar een moderner kerkgebouw aan de Haydnlaan, in het uitbreidingsplan Coendersborg. De kerk is ontworpen door architectenbureau Sandburg en Jansen. Ondanks het moderne uiterlijk van de kerk is deze vrij traditioneel gebouwd. De muren zijn gemetseld en voorzien van een spouw. De vloeren en het dak zijn gemaakt van balken, de plafonds door middel van een bouwsysteem. De koperen dakbekleding, de expressieve vorm van de kerkzaal en de klokkentoren geven het gebouw een ‘modern’ uiterlijk.

Groenestein
Groenestein
Lucas Alting liet in 1685 dit landhuis bouwen en het park aanleggen. Groenestein is de enige borg die in de gemeente Groningen bewaard is gebleven. Het landhuis wordt nog steeds gebruikt als woonhuis en is particulier bezit, evenals de nabij gelegen boerderij. Het park is inmiddels grotendeels openbaar toegankelijk.

Engelse kamp
Engelse Kamp
Ondanks haar neutraliteit ging de Eerste Wereldoorlog niet ongemerkt aan Nederland voorbij. Naast de opvang van zo’n 1 miljoen Belgische vluchtelingen waren er ruim 1500 Britse militairen die na de Duitse inname van Antwerpen naar Nederland vluchtten en uiteindelijk in Groningen terecht kwamen. Achter de huidige Mesdagkliniek werd een barakkenkamp ingericht dat in Groningen al snel het ‘Engelse Kamp’ ging heten. De militairen mochten op gezette tijden onder bewaking het kamp uit, maar de meeste tijd werd doorgebracht binnen de hekken.

Sterrebos
Sterrebos
Het oorspronkelijke vrijwel vierkante bos is het oudste bos van Groningen. Het is in 1765 aangelegd als wandelpark tussen de stadsmuren en de Helperlinie, een verdedigingswerk ten zuiden van de stad. Stadshovenier J.C. Becker ontwierp een symmetrisch bos met een open ruimte in het midden. Door het park liepen in de vorm van een ster acht rechte lanen. Vanaf de middenas was naar het noorden zicht op de Martinitoren. De lanen waren onderling door kruispaden met elkaar verbonden. Sterrebossen waren in de 18e eeuw zeer populair. De vorm maakte het bos zeer geschikt voor de jacht: als de jager in het midden van de ster stond, kon hij zijn prooi niet missen. Door de aanleg van de rondweg is het bos in twee stukken verdeeld.

 

Aan de Papiermolenlaan ligt de Rooms-Katholieke begraafplaats. In 1872 werd begonnen met de aanleg van deze begraafplaats aan de Hereweg te Groningen. Het terrein lag binnen de voormalige verdedigingswerken en daardoor moest de Minister van Oorlog toestemming geven voor de aanleg van deze begraafplaats.

Papiermolen
Papiermolen
Op de plek waar een oude papiermolen (1734-1843) heeft gestaan, werd in 1955 een groot openluchtzwembad voor de stad Groningen geopend, De Papiermolen. Het buitenbad wordt beschouwd als een van de eerste ‘moderne’ openluchtzwembaden van Nederland. Voor de aanleg en het ontwerp van dit gemeentelijke paradepaardje werden kosten nog moeite gespaard: de totale kosten bedroegen bijna anderhalf miljoen gulden, een voor die tijd astronomisch bedrag. Het ontwerp is van Jac. Koolhaas, architect van de dienst Openbare Werken in Groningen. Het 3 ha grote complex bestaat uit een hoofd-/kleedgebouw met betonnen hellingbanen, vijf bassins, waaronder een 50 meter bad, een tribune, een speel- en zonneweide en een kleuterafdeling. Het bad is in 2018 volledig gerenoveerd.

Tijdens de werkzaamheden aan het zwembad zijn op de parkeerplaats restanten van de Helperlinie, een historisch verdedigingswerk, gevonden.
Dit verdedigingswerk dateert uit de 17e eeuw en werd aangelegd na de confrontatie van de stad met de bisschop van Münster, beter bekend als ‘Bommen Berend’. Onder leiding van Rabenhaupt heeft de Stad het beleg doorstaan, maar men maakte zich toch zorgen om de verdedigbaarheid van de Stad en nam daarom vergaande maatregelen. De twee kilometer lange Helperlinie verloor haar functie in 1874. De gronden werden hierna voor een groot deel door het Rijk verkocht.

Rabenhauptkazerne
Rabenhauptkazerne
De kazerne huisvestte het garnizoen Groningen, dat in de 19e eeuw werd geformeerd bij de stationering van het 12e Regiment Infanterie in Groningen. In 1895 werd met de bouw van het 158 meter lange kazernegebouw begonnen. In 1897 werd het gebouw voltooid en verhuisde het garnizoen van haar oude locatie aan het Nieuwe Kerkhof naar Helpman. Het gebouw was zeer modern voor die tijd en had een eigen badinrichting en douches. Achter het terrein werd een aanvoerhaven aangelegd, die via het Helperdiepje aansluiting had op het Noord Willemskanaal en het Winschoterdiep. In 1945 is de kazerne grotendeels verwoest bij de inname van Groningen en afgebroken.

Finse Scholen
Finse Scholen
De twee schoolgebouwen dateren van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Wegens gebrek aan materialen in Nederland werden de gebouwen in Finland vervaardigd. Het ontwerp voor de scholen kwam van Nederlandse hand, maar was wel duidelijk gebaseerd op de typische Scandinavische houtbouw. Als kant en klare bouwpakketjes werden de materialen voor de gebouwen per schip naar Nederland vervoerd. De gemeente Groningen heeft in de periode 1948-1950 van de 100 scholen die de regering beschikbaar stelde een tiental toegewezen gekregen. Voorheen boden de panden ruimte aan een christelijke en een openbare kleuterschool. Inmiddels heeft deze laatste plaats gemaakt voor een kinderopvang. Dit zijn nog de enig overgebleven Finse scholen in Groningen.

Tegenover de Finse scholen bevindt zich het terrein dat oorspronkelijk bedoeld was voor rondtrekkende wegenbouwers en kermisexploitanten.
Een van de bekendste Groninger kermisexploitanten was de familie Sipkema.

Huis de Wijert
Huis De Wijert
Op oude kaarten uit circa 1576 komt het gebouw al voor, echter zeer schematisch en onnauwkeurig geschetst en in 1730 is het van de kaart verdwenen. Aan de hand van kaarten uit de 17e en de 18e eeuw kon worden vastgesteld dat hier eens Huis De Wijert heeft gestaan. Maar hoe het er uitgezien heeft, is niet bekend. De stadsarcheoloog vermoedt dat het leek op de borg Verhildersum in Leens, maar zeker is dat niet. De foto is van Verhildersum

In de Helper Weststraat was een groot aantal bedrijven gevestigd zoals De IJsbeer, een fabriek die staven ijs maakte voor de koelingen van winkels, een meubelfabriek en de verffabriek van Sikkens.

Sikkens
De roem van de Sikkens lakken, vernissen en standolie was inmiddels ook doorgedrongen in het buitenland. De vraag naar de Sikkens-verven naam gestaag toe. In 1903 werd een grotere fabriek aan de Helper Westsingel 31 in gebruik genomen om aan de vraag te kunnen voldoen. Sikkens werd een N.V. en twee jaar later kreeg het bedrijf het predicaat ‘Koninklijke’. Hier ligt de oorsprong van wat nu AKZO is.

Tegenover nummer 31 staat de hoefijzerfabriek van de firma Werkman. Dit is een van de grootste hoefijzerfabrieken ter wereld.

Jugendstilhuis
Jugendstil huis nr 21,
In 1907 verleende de gemeente Groningen toestemming aan Levensverzekeringsmaatschappij Het Noorden om een herenhuis te bouwen. De enige voorwaarde die werd gesteld, was dat het pand in de rooilijn moest staan en zodoende de behuizingen van de heren Bolwijn en Ensing met elkaar moest verbinden. Architect G. Nijhuis ontwierp het vooral in de geest van Jugendstil, te zien aan de kleurige tegeltableaus boven de ramen op de eerste etage en in het balkon. Het pand is inmiddels aangewezen als rijksmonument.

Verl. Hereweg 33
Verlengde Hereweg 33
. De Groninger architect M.G. Eelkema (1883-1930) kreeg rond 1915 de opdracht van J.E. van Hasselt om een directeurswoning te bouwen. De woning moest ook als nieuwe toegangspoort dienen voor de achtergelegen tricotagefabriek.

J.E. van Hasselt (1874-1942) was namelijk eigenaar-directeur van de Tricotage- en Confectiefabriek te Helpman. Het enorme fabriekscomplex achter zijn huis lag tussen Verlengde Hereweg, Helper Weststraat, huidige Van Iddekingeweg en Helper Molenstraat. Er werd voornamelijk tricot-ondergoed gemaakt (tricotage betekent ‘het machinaal vervaardigen van fijn gebreide stoffen’). Oorspronkelijk werd de poort afgesloten door een prachtig ijzeren hek en een bijzondere lamp. De woning werd gebouwd (en in 1920 opgeleverd)  in een voor de stad Groningen zelden voorkomende expressionistische bouwtrant. Het is nu een rijksmonument.

Van Hasseltklok
Van Hasselt schonk in 1923 Helpman ook een klok, hij liet hem zo plaatsen dat hij vanuit zijn erker de klok kon zien.

 

Wijk Helpman Menu

Cookie informatie

De WijkHelpman.nl-website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje, dat bij bezoek aan de website wordt geplaatst op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens, waarmee jouw voorkeuren tijdens het bezoek aan onze site worden opgeslagen. Deze informatie kan door WijkHelpman.nl niet gebruikt worden om persoonlijke gegevens van bezoekers te achterhalen.  Wel kunnen we daardoor bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers er geweest zijn en uit welke landen die komen. (we gebruiken Google Analytics)

Privacy policy