zaterdag 25 september 2021

Onze wijk kent een aantal onveilige verkeerssituaties...
Zo zijn er veel klachten over de kruising bij de Helperzoomtunnel (Helperweg) en de onveilige verkeerssituaties van de Savornin Lohmanlaan, Goeman Borgesiuslaan en diverse andere straten.
Het wijkcomité voert regelmatig gesprekken hierover met de gemeente en politie.
Bij voorkeur worden ook de bewoners bij het overleg betrokken.

Vragen/opmerkingen aan de gemeente kunnen worden doorgegeven via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., graag met een kopie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Betaald parkeren

De gemeente heeft op 28 april het voorstel van B&W met betrekking tot het uitbreiden van het betaald parkeren in een aantal wijken vastgesteld.
Dit betekent dat dit najaar ook betaald parkeren zal worden ingevoerd in Helpman-West en Coendersborg. 

Een parkeervergunning gaat € 49,92 kosten, iets meer dan € 4,- per maand. Een bezoekersvergunning kost ook € 49,92. Het college wil, in samenspraak met de betrokken organisaties, met de inkomsten de leefbaarheid van de wijken bevorderen door bijv. herinrichting, vergroening, etc.

Het raadsvoorstel en de bijbehorende bijlagen vind u hier.

 

Verkeersstromen in Helpman in kaart:

movimaps

Naar aanleiding van het overleg van de gemeente met het wijkcomité en de bewoners van de Goeman Borgesius en de Savornin Lohmanlaan is besproken dat we graag meer inzicht in de (nieuwe) verkeersstromen door de wijk zouden willen hebben. Ook omdat het gevoel heerst dat er redelijk veel verkeer van (ver) buiten de wijk de Helperzoomtunnel (de Helperweg is deze officieel gaan heten) als kortste route naar Hoogezand (of omgekeerd richting Assen) gebruikt tijdens de huidige ombouw van de Ringweg Zuid.

Daarom heeft de gemeente een bureau (Movimaps) in de arm genomen die deze verkeerstromen zichtbaar maakt op een interactieve kaart: helpman.kijkopkaart.nl
Op deze kaart kunt u interactief zien welke wegen er hoeveel procent van het verkeer te verwerken krijgen wat van of naar de tunnel rijdt. 
Ook is te zien hoe de verkeersdrukte de laatste jaren is veranderd in de diverse straten (toe- of afgenomen).

 

Mobiliteitsvisie gemeente Groningen

De gemeente Groningen heeft een concept-mobiliteitsvisie opgesteld. Daarin aandacht voor meer ruimte voor fietsers en voetgangers en het stimuleren van duurzame en deelmobiliteit. Waar nu nog de auto leidend  is bij het maken van keuzes, wordt de kwaliteit van de openbare ruimte leidend.
Dat is de basis van de nieuwe mobiliteitsvisie: Groningen Goed op Weg - Naar een leefbare, schone en gezonde stad.

Het wijkcomité heeft gereageerd op de mobiliteitsvisie, met name op de ideeën over de Goeman Borgesiuslaan.
Lees hier de reactie.  

 

Kruising Helperzoom

De gemeente ontvangt regelmatig klachten met betrekking tot overlast op de Helperzoom.

Die worden serieus genomen. Zie hier de reactie d.d. 20 mei 2020 aan de bewoners van Helpman.

Op dit moment wordt er een nieuw ontwerp van de kruising voorbereid. Lees hier het artikel.

 

De Savornin Lohmanlaan

Enkele bewoners hebben eind april een brief naar de gemeente gestuurd over de verkeerssituatie in de Savornin Lohmanlaan. Zie hier de brief en de reactie van de gemeente. 
Er zijn nog regelmatig vervolggesprekken met het Wijkcomité, de gemeente en de bewoners van de Savornin Lohman.

 

Goeman Borgesiuslaan

Het grootste probleem is op dit moment de “flessenhals” bij de stoplichten. Door de geparkeerde auto’s kunnen auto’s elkaar moeilijk passeren en is het voor fietsers een zeer gevaarlijk punt geworden.
Sinds half juni 2021 is daarom een tijdelijk parkeerverbod voor 4 maanden ingesteld aan de zuidzijde van de Goeman Borgesiuslaan.
Zie pdfdeze aankondiging van de gemeente.

De bewoners hebben brief opgesteld naar de gemeente met daarin ruim 15 knelpunten op het gebied van verkeersonveiligheid en overlast. De gemeente kijkt op dit moment samen met het Wijkcomité en de bewoners naar mogelijke oplossingen.
De bewoners schreven in febr. 2021 pdfdeze brief aan de gemeente, waarop pdfdit antwoord kwam.
Onlangs is er een goed gesprek met de wethouder van Verkeer geweest hierover.

 

Samenwerking

In reactie op alle gesprekken die hierboven genoemd worden is besloten om een werkgroep verkeer te vormen in de wijk met vertegenwoordigers van de diverse straten. Deze werkgroep gaat een concept plan uitwerken om voor de gehele wijk het verkeer zo optimaal mogelijk door de wijk te geleiden en "wijkvreemd" verkeer (sluiproutes) tegen te gaan.
Deze werkgroep hoopt eind van de zomer dat eerste concept klaar te hebben en dit dan te kunnen presenteren aan de gehele wijk om zo breed mogelijk de meningen en wensen te vernemen (en waar mogelijk) te verwerken. 

Deze site gebruikt Cookies. Gaat u akkoord??