maandag 8 augustus 2022
 • Hm19apr3
 • Helpman Grafitti Dec 2014
 • Dichters In Het Donker Foto Joop Nijhof
 • Kunstwerk Nominatie 02
 • Helperbad
 • Emmastraat 35
 • Hm19apr9
 • C30202C0 9B46 4434 B127 CF09917A66D8
 • Sikkens3
 • Hm19apr5
 • Hmjuni3
 • Engelse Park Vogelvlucht
 • Hmjuni4
 • Zusterhuis Rkz
 • Hm19apr6
 • Koningsdag Helpman Groningen 2014 Basis
 • P1040835 Small
 • Hmjuni1
 • 974B6C73 5DE6 4251 9EE6 09DBD8A893D7
 • Duo
 • Hm19apr7
 • Sterrebos Live Publiek
 • Hmjuni2
 • Hasselt1
 • Kazerne
 • Groenestein Klein

Welkom op de website van Wijkcomite Helpman!

  Het wijkcomité Helpman behartigt de belangen van de bewoners van de hele wijk.
  We zetten ons in voor een groene, leefbare en veilige omgeving.

Helpman verkeersluw?

2022 02 12 poster voorkantVermoedelijk herkent u deze poster nog wel. In 2012-2013 heeft het wijkcomité o.a. met deze foto een posteractie gevoerd tegen de ombouw van de zuidelijke ringweg op het tracé door het Sterrebos. Onze mening was dat een kruising van twee autosnelwegen niet zo dicht op het centrum van de stad zou moeten liggen, zeker niet dwars door een natuurgebied als het Sterrebos. Helaas heeft de politiek destijds besloten om de bestaande ringweg op dezelfde plek “te verbeteren”, o.a. door met behulp van deksels (overkappingen) de weg gedeeltelijk ondergronds aan te leggen. Daarbij is een belangrijke rol van de ringweg grotendeels vervallen. De ringweg dient namelijk niet alleen om het doorgaande snelverkeer om de stad te geleiden, maar ook als wijk-verdeel weg voor verkeer tussen de diverse wijken.


Bij het nieuwe ontwerp bleken diverse op- en afritten niet meer in te passen in verband met de verdiepte ligging. De Helperzoomtunnel was nodig omdat deze voor veel verkeer (o.a. het OV en de hulpdiensten) de snelste spoorwegkruising vormt.

Tijdens de huidige vele ombouwwerkzaamheden gaat er veel extra verkeer door onze wijk. Vooral de Ketwich Verschuurlaan, de Goeman Borgesiuslaan en de Savornin Lohmanlaan zijn daar de dupe van.
Vanaf 2013 hebben diverse gemeenteraadsleden uitgesproken dat er geen extra sluipverkeer door de wijk zou mogen komen door de ombouw. Maar zoals onlangs tijdens de tijdelijke afsluiting van de afrit Groningen Zuid is gebleken lukt de huidige ombouw van het Julianaplein alleen als het autoverkeer via diverse andere routes kan rijden. Doorgaand autoverkeer uit het zuiden dient zoveel mogelijk via de rijkswegen (de N33, de N386 en de N860) te rijden, maar verwacht wordt dat ook het autoverkeer door onze wijk fors zal toenemen, zeker in de periode van 28 Maart tot 13 Mei 2022. We proberen in samenwerking met de gemeente te bevorderen om dit extra verkeer zonder extra risico’s voor fietsers en voetgangers door de wijk te geleiden. In deze periode wordt ook, om de veiligheid te vergroten, op de Goeman Borgesiuslaan en in de Helperzoomtunnel éénrichtingsverkeer (west>oost) ingesteld. Er zal nauwkeurig worden gemonitord (daarvoor hangen er zwarte kastjes overal) of dit voldoende is om onze straten veilig te houden.

Maar wij (en vele wijkbewoners met ons) schatten in, dat ook bij het in 2024 gereedkomen van de verdiepte zuidelijke ringweg voor veel “naburige” wijken de snelste en handigste route van oost naar west en vice-versa door de Helperzoomtunnel zal lopen. Hierover hebben we regelmatig overleg met de betrokken gemeenteambtenaren, de wethouder en Groningen Bereikbaar. Met deze gesprekken proberen we om op zo kort mogelijke termijn nieuwe maatregelen gerealiseerd te krijgen om het sluipverkeer in de wijk maximaal in te dammen. Er ligt momenteel een aantal voorstellen ter tafel. Zodra duidelijk is of deze voorstellen gerealiseerd zouden kunnen worden dan melden we dat via De Helperbel en de digitale media, zodat alle inwoners van Helpman hier hun mening over kunnen vormen en laten horen.

2022 02 08 wethouder posterHier ziet u Philip Broeksma (onze wethouder van Verkeer) met de eerste poster in de hand voordat we die in onze wijk verspreid hebben op 8 februari 2022.

Werkgroepen

Duurzaamheid FilmpjeDuurzaam Helpman 

Een stel enthousiaste bewoners van Helpman kijkt vanuit verschillende gezichtspunten naar mogelijkheden van verduurzaming en vergroening van onze wijk. Van eigen huis tot openbare ruimte. 

Kijk hier voor meer informatie. 

Verkeer
Het Wijkcomité kent ook een werkgroep Verkeer.

De leden hebben regelmatig overleg met o.a. de gemeente over allerlei verkeerssituaties die in Helpman aan de orde zijn.

Zie hier voor meer informatie.

Muziek
Het comité STERREBOS - LIVE! organiseert elke zomer een keer in de maand op zondagmiddag
concerten in de Muziekkoepel in het Groninger Sterrebos.
Podium Zuid Live is een initiatief van een groep inwoners van Helpman/Coendersborg met het doel
een winterse variant van ‘Sterrebos Live’ neer te zetten.
Meer informatie over beide evenementen is te vinden bij het tabblad ‘Activiteiten’.

Deze site gebruikt Cookies. Gaat u akkoord??